Domov História O škole Štúdium Fotoalbum Schneiderova Trnava

Štúdium

Klavírne oddelenie

Vedúci PK: Mgr. Jarmila Hudecová
 

Pedagógovia:
Edita Planková, Mgr. Beáta Tomčányiová, Mgr.art. Lucia Pobudová, Erika Novanská, PaedDr. Martina Tomašovičová, Alena Slivová,
Mgr. Anna Smiešková, Peter Frátrik, Mgr. Milan Ivan
Klavírne oddelenie patrí na našej ZUŠ k oddeleniam s najdlhšou tradíciou a s najväčším počtom žiakov.

I v dobe elektronických klávesových nástrojov sa klavír teší veľkej obľube u detí. Využíva sa ako sólový
i sprievodný nástroj.

Cieľom pedagógov klavírneho oddelenia je poskytnúť žiakom nielen dostatočné vedomosti a zručnosti v oblasti klavírnej hry, ale zároveň aj prebúdzať a rozvíjať umelecké vlohy, tvorivé myslenie a zmysel pre krásno.

Základný pedagogický materiál je dopĺňaný tanečnými, populárnymi a džezovými skladbami, preto si každý žiak môže vybrať svoj obľúbený žáner. Štvorručná hra, hra v komorných zoskupeniach a klavírne sprievody sólistov radosť z hry len znásobujú.

Výsledky práce žiakov a pedagógov sú prezentované na školských a verejných koncertoch, ako aj na súťažiach
a triednych besiedkach.

Mnohí žiaci po absolvovaní prvého stupňa štúdia pokračujú v štúdiu na druhom stupni a v štúdiu pre dospelých. Tí najtalentovanejší majú možnosť pripraviť sa na štúdium na konzervatórium.

Od školského roku 2000/2001 je naša ZUŠ organizátorkou celoslovenskej súťaže „Schneiderova Trnava“
v sólovej a štvorručnej hre na klavíri, kde naši žiaci pravidelne získavajú popredné umiestnenia.

Ak vás ponuka klavírneho oddelenia zaujala a máte chuť naučiť sa rozdávať hrou na klavíri radosť sebe aj druhým, stačí „zaklopať na dvere“ klavírneho oddelenia ZUŠ Mikuláša Schneidera - Trnavského.