Domov História O škole Štúdium Fotoalbum Kontakt Schneiderova Trnava

Štúdium

Klavírne oddelenie

Vedúci PK: PaedDr. Martina Tomašovičová

 

Pedagógovia:

Edita Planková DiS.art., Mgr. Beáta Tomčányiová, Mgr. Magdaléna Vrábelová, Erika Novanská DiS.art., Mgr.art. Daniela Belancová ArtD.
Mgr. Anna Smiešková, Marianna Petrovičová DiS.art., Alena Slivová, Mgr. Andrea Bendová, Mgr. Lenka Antalová PhD., Mgr.art. Ján Rau
Klavírne oddelenie patrí na našej ZUŠ k oddeleniam s najdlhšou tradíciou a s najväčším počtom žiakov.

I v dobe elektronických klávesových nástrojov sa klavír teší veľkej obľube u detí. Využíva sa ako sólový
i sprievodný nástroj.

Cieľom pedagógov klavírneho oddelenia je poskytnúť žiakom nielen dostatočné vedomosti a zručnosti v oblasti klavírnej hry, ale zároveň aj prebúdzať a rozvíjať umelecké vlohy, tvorivé myslenie a zmysel pre krásno.

Základný pedagogický materiál je dopĺňaný tanečnými, populárnymi a džezovými skladbami, preto si každý žiak môže vybrať svoj obľúbený žáner. Štvorručná hra, hra v komorných zoskupeniach a klavírne sprievody sólistov radosť z hry len znásobujú.

Výsledky práce žiakov a pedagógov sú prezentované na školských a verejných koncertoch, ako aj na súťažiach
a triednych besiedkach.

Mnohí žiaci po absolvovaní prvého stupňa štúdia pokračujú v štúdiu na druhom stupni a v štúdiu pre dospelých. Tí najtalentovanejší majú možnosť pripraviť sa na štúdium na konzervatórium.

Od školského roku 2000/2001 je naša ZUŠ organizátorkou celoslovenskej súťaže „Schneiderova Trnava“
v sólovej a štvorručnej hre na klavíri, kde naši žiaci pravidelne získavajú popredné umiestnenia.

Ak vás ponuka klavírneho oddelenia zaujala a máte chuť naučiť sa rozdávať hrou na klavíri radosť sebe aj druhým, stačí „zaklopať na dvere“ klavírneho oddelenia ZUŠ Mikuláša Schneidera - Trnavského.