Domov História O škole Štúdium Fotoalbum Kontakt Schneiderova Trnava

Štúdium

Gitarové oddelenie

Vedúci PK: Mária Smažáková DiS.art.
 

Pedagógovia:
Mgr. Peter Čeleďa, Zuzana Balgavá DiS.art. /na pobočke v Trstíne/, Mgr. art. Juraj Gregorík, Mgr. Miroslav Vavříček


Výuka tohto, jedného z najpopulárnejších a najobľúbenejších hudobných nástrojov, sa na našej škole vyznačuje veľkou pestrosťou – žíaci, ktorých očarí práve tento nástroj, majú možnosť spoznať a naučiť sa rôzne hudobné žánre. Pedagógovia sa nesústreďujú len na klasické zaužívané hudobné formy.

Každý z vyučujúcich je odborník na výuku diel klasických gitarových majstrov skladateľov od starej hudby dávnej renesancie, barokových majstrov, gitarových klasikov až po formy 20. storočia, akými su napr. flamenco, jazz-blues, latinsko-americká hudba. Rozhodne sa nevyhýbame poulárnej hudbe, presný opak je pravdou. Žiaci majú možnosť zahrať si i country-folkové pesničky, ako aj súčasnú pop-music zo Slovenska aj zahraničia. Žánrové hranice prakticky neexistujú, nakoľko sa vyučujúci snažia neustále reflektovať na záujmy a potreby žiakov.

Gitara je nástroj, ktorý je výborne kombinovateľný s ostatnými hudobnými nástrojmi. Pestrosť a rozmanitosť gitary sa prejavuje v spájaní napr. s husľami, klavírom, akordeónom, flautami, atď. Žiaci majú možnosť zahrať si nielen ako sóloví hráči, ale aj v zoskupeniach – duo, trio, kvarteto, súbory. Dôkazom toho sú aktivity, ako gitarové doprovody s flautou p.uč. Smažákovej.

Na škole pôsobí gitarové septeto Les Etóiles p.uč. Smažákovej, ktorý sa sústreďuje na hru írskych, keltských a indiánskych piesní, no nevyhýba sa ani španielským tancom.

Žiaci sa účastňujú celoslovenských a medzinárodných súťaží, najmä pod pedagogickým pedagogickým vedením p.uč. Balgavej. Výsledky nášho snaženia bývajú prezentované na nespočetných vystúpeniach, spoločenských akciách (plesy, recepcie), vo forme sólových vystúpení, či gitarového dua, tria, kvarteta, vystúpení gitarového septeta Les Etóiles.
Ak sa Vám o gitare už aj sníva a hľadáte možnosť, ako sa naučiť na nej hrať, neváhajte a príďte k nám.