Domov História O škole Štúdium Fotoalbum Kontakt Schneiderova Trnava

Prijímacie skúšky

Školský rok 2023/2024

Štúdium I.stupňa na ZUŠ bude trvať s prípravkou 9 rokov /8 rokov hudobný odbor+1 rok prípravka/, žiaci môžu študovať hudobný odbor už od prvého ročníka ZŠ /6 rokov/, aj keď ešte nevedia čítať a písať.

Riaditeľstvo ZUŠ oznamuje, že rodič alebo zákonný zástupca uchádzača o štúdium je povinný ešte pred termínom talentových skúšok 06.05 - 07.05.2024 vyplniť elektronickú prihlášku, ktorá je na web. stránke školy od 01.02.2024 do 30.04.2024 (ľavý baner kolonka prihláška). Registrácia uchádzačov o štúdium podľa verejného kódu prihlášky bude v každej skúšobnej komisii podľa výberu nástroja alebo odboru.

 

 

Základná umelecká škola Mikuláša Schneidera Trnavského

pozýva na

TALENTOVÉ PRIJÍMACIE SKÚŠKY

do všetkých odborov – hudobného, tanečného, literárno – dramatického na školský rok 2023/2024.

         V hudobnom odbore ponúkame záujemcom základné štúdium hry na tieto hudobné nástroje:

klavír, flauta, trúbka, klarinet, pozauna, lesný roh, tuba, saxofón, husle, viola, violončelo, kontrabas, gitara - klasická , basgitara, akordeón, keyboard, bicie nástroje, spev, hlasová výchova.

            V tanečnom odbore ponúkame štúdium klasického tanca, základy pohybovej výchovy, hip – hop tance a iné.

            V literárno – dramatickom odbore sa záujemcovia budú venovať základom hereckej výchovy.

            V školskom roku 2023/2024 pracujú v ZUŠ tieto súbory:

Gitarový súbor

Komorný sláčikový súbor

Dixieland

 

Prijímacie skúšky sa konajú

 dňa 06. a 07. mája 2024

v čase od 14:00hod. do 17:30hod.

Prijímacie skúšky do hudobného odboru, literárno-dramatického odboru a tanečného odboru sa konajú na Štefánikovej č.2 /budova ZUŠ/

Prijímacích talentových skúšok sa môžu zúčastniť deti od veku 6 rokov, mládež a dospelí.

Všetky deti do 10 rokov musia prísť na prijímacie skúšky v sprievode rodičov

Prípadné informácie na tel.č. 033/32 36 674, 033/32 36 682

TEŠÍME SA NA VÁS

www.zustrnava.sk

Predpoklady na úspešné splnenie prijímacích skúšok:

Hudobný odbor:

  1. Zaspievať ľubovoľnú pieseň
  2. Čistá intonácia a rytmické cítenie
  3. Nie je nutné vedieť hrať na vybraný hudobný nástroj

 

Literárno – dramatický odbor:

  1. Pripraviť si krátku poéziu alebo prózu ( nie je povinné spamäti ) + zaspievať pieseň
  2. Improvizačné schopnosti, rytmické cítenie, fantázia a predstavivosť
  3. Deti od 5-6 rokov / schopnosť zapamätať si text, čítať /

 

Tanečný odbor:

  1. Výborné rytmické cítenie, improvizačné schopnosti
  2. Pripraviť si krátky tanečný vstup / choreografia / nie je podmienkou
  3. Pripraviť si ľubovoľnú pieseň / deti od 5-10rokov /