Domov História O škole Štúdium Fotoalbum Kontakt Schneiderova Trnava

Štúdium

Oddelenie dychových a bicích nástrojov

Vedúci PK: Peter Bunček DiS.art.
 

Pedagógovia:
Mgr. Peter Letovanec, Bc. Filip Paulo, Mgr.art. Juraj Vrobel, Igor Kuzma DiS.art., Mgr. Katarína Lukšicová DiS.art., Mgr. Dominika Micháliková DiS.art.


Dychové oddelenie patrí na škole k tým nástrojovo početnejším, čo vyplýva aj z rôznorodosti hudobných nástrojov. Žiaci sa na našom oddelení  môžu učiť hru na zobcovej flaute, priečnej flaute, klarinete, saxofóne, trúbke, krídlovke, tenore, barytóne, pozaune, tube a bicích nástrojoch.
Menšie deti začínajú štúdium hrou na sopránovú zobcovú flautu. Po zvládnutí základov pokračujú v štúdiu hrou na altovú zobcovú flautu alebo na iný vybraný nástroj, ak spĺňajú vek a majú fyzické predpoklady. Už pri hre na zobcových flautách dokážu niektoré deti veľmi pekne hrať nielen sami, ale aj v komornom zoskupení - duo, trio. Dychové oddelenie úzko spolupracuje najmä s klavírnym a gitarovým oddelením, najmä pri vytváraní komorných vystúpení.
V našom oddelení môžu hrať žiaci v Dixielende pod vedením p.uč. Bunčeka. Zaujímavé sú rôzne zoskupenia, v ktorých sa prezentujú žiaci študujúci bicie nástroje.
Pri práci so žiakmi sa každý z učiteľov snaží nielen o určitú technickú zručnosť v hre na nástroji, ale aj o to, aby deti mali zo svojich úspechov radosť.