Domov História O škole Štúdium Fotoalbum Kontakt Schneiderova Trnava

Kontakt

Meno školy: ZUŠ Mikuláša Schneidera -Trnavského
Email školy: gabriel.kalapos@zustrnava.sk
Ďalšie telefónne čísla: 033/3236670 - PaedDr. Gabriel Kalapoš riaditeľ
Adresa školy: Štefánikova 2, 917 01 Trnava
91701 Trnava
Slovakia
IČO: 34000208
DIČ: 2021182174
Email na správcu obsahu: juraj.vrobel@zustrnava.sk
Hlavné telefónne číslo: 033/3236673 - informátor
Ostatné kontaktné údaje: Mgr. Mária Reiffersová zástupkyňa riaditeľa
tel. kontakt: 033/3236674
e-mail kontakt: maria.reiffersova@zustrnava.sk

Mgr.art. Juraj Vrobel zástupca riaditeľa
tel. kontakt: 033/3236682
e-mail kontakt: juraj.vrobel@zustrnava.sk

Katarína Jedličková ekonómka
tel. kontakt: 033/3236671
e-mail kontakt: katarina.jedlickova@zustrnava.sk

Mgr. Adriana Miškolciová mzdárka, personalistka
tel. kontakt: 033/3236672
e-mail kontakt: adriana.miskolciova@zustrnava.sk

Vladimír Kobza informátor
tel. kontakt: 033/3236673

Miroslav Bella školník
tel. kontakt: 033/3236679

Mgr. Blanka Blesáková vedúca PK LDO
tel. kontakt: 033/3236675
e-mail kontakt: blanka.blesakova@zustrnava.sk

PaedDr. Martina Tomašovičová vedúca PK klavír
tel. kontakt: 033/3236676
e-mail kontakt: martina.tomasovicova@zustrnava.sk

PaedDr. Alžbeta Ševečková vedúca PK sláčikové nástroje
tel. kontakt: 033/3236678
e-mail kontakt: alzbeta.seveckova@zustrnava.sk

Peter Bunček DiS.art. vedúci PK dychové a bicie nástroje
tel. kontakt: 033/3236681
e-mail kontakt: peter.buncek@zustrnava.sk

PhDr. Lenka Danišová vedúca PK hudobná náuka
tel. kontakt: 033/3236683
e-mail kontakt: lenka.danisova@zustrnava.sk

Mgr. Katarína Chalúpková vedúca PK keyboard a akordeón
tel. kontakt: 033/3236685
e-mail kontakt: katarina.chalupkova@zustrnava.sk

Gabriela Bunčeková DiS.art. vedúci PK spev
tel. kontakt: 033/3236686
e-mail kontakt: gabriela.buncekova@zustrnava.sk

Mária Smažáková DiS.art. vedúca PK gitara
tel. kontakt: 033/3236688
e-mail kontakt: maria.smazakova@zustrnava.sk

Bc. Barbora Bažíková vedúca PK TO
tel. kontakt: 033/3236838
e-mail kontakt: barbora.bazikova@zustrnava.sk