Domov História O škole Štúdium Fotoalbum Schneiderova Trnava

Kontakt

Meno školy: ZUŠ Mikuláša Schneidera -Trnavského
Email školy: gabriel.kalapos@zusmst.trnava.sk
Telefón: 033/3236670 - PaedDr. Gabriel Kalapoš riaditeľ
Adresa školy: Štefánikova 2, 917 01 Trnava
Ostatné telefónne údaje: 033/3236+klapka komu voláte
kl. 671 - Katarína Jedličková - ekonómka ZUŠ
katarina.jedlickova@zusmst.trnava.sk

672 - Mgr. Adriana Miškolciová - PaM ZUŠ
adriana.miskolciova@gmail.com

672 - Mgr. Martina Pontesová - finačná účtovníčka ZUŠ

673 - vrátnica ZUŠ, informátor p.Vladimír Kobza

674 - Mgr. Mária Reiffersová - zástupkyňa riaditeľa ZUŠ
zusttzastupkyna@gmail.com

675 - Mgr. Blanka Blesáková - vedúca PK LDO

676 - PaedDr. Martina Tomašovičová - vedúca PK klavír

677 - Mgr. Beáta Tomčányiová - trieda

678 - PaedDr. Alžbeta Ševečková - vedúca PK Sláčiky

679 - služobný byt - p. Jaroslav Grinaj

680 - Bc. Vlasta Berková - trieda

681 - Peter Bunček DiS.art. - vedúci PK dychové nástroje

682 - Mgr. art. Juraj Vrobel - zástupca riaditeľa ZUŠ
zustrnava.vrobel@gmail.com

683 - PhDr. Lenka Danišová - vedúca PK HN

684 - Mgr. Magdaléna Vrábelová - trieda

685 - Mgr. Katarína Chalúpková - vedúca PK keyboard a akordeón

686 - Marek Tokoš, DiS.art. - vedúci PK spev a hlasová výchova

687 - Edita Planková, DiS.art. - trieda

688 - Mária Smažáková DiS.art. - vedúca PK gitara

838 - Barbora Bažíková, DiS.art. - vedúca PK TO / Mozartova ul. /