Domov História O škole Štúdium Fotoalbum Kontakt Schneiderova Trnava

Štúdium

Oddelenie sláčikových nástrojov

Vedúci PK: PaedDr. Alžbeta Ševečková
 

Pedagógovia:
MgA. Eduard Vaněk, Lenka Raková, Mgr. art. Zuzana Bilaničová, Mgr. Marián Štúň, M.Mus Jana Andevska, Mgr. Mária Konečná, Mgr.art. Kornélia Ostrolucká

 

Oddelenie sláčikových nástrojov má na našej škole dlhoročnú tradíciu. Poskytuje vyučovanie v hre na husliach, viole, violončele a kontrabase. Štúdium sa delí na 7 rokov trvajúce štúdium prvého stupňa a 4 roky trvajúce štúdium druhého stupňa. Prvému stupňu štúdia predchádza prípravné štúdium.

Vzdelávanie sa poskytuje a j dospelým záujemcom z radov študentov i pracujúcich.
Základom štúdia sú individuálne vyučovacie hodiny s pedagógom doplnené hodinami korepetície s pedagógom klavírneho oddelenia. Súčasťou štúdia je hra v sláčikovom súbore, v rozličných komorných zoskupeniach- duá, triá, kvartetá a pod. Vďaka rozšíreniu oddelenia o vyššie uvedené nástroje vznikla možnosť ich vzájomného kombinovania a možnosť existencie príležitostných i stálych komorných zoskupení.

V súčasnosti pracujú na škole dve komorné zoskupenia – súbory „Strunky“ a „Pomlčky“, oba pracujú pod vedením PaedDr. Alžbety Ševečkovej. Spomínané súbory vystupujú na školských koncertoch, mimoškolských aktivitách a na koncertoch sláčikového oddelenia.
Komorný orchester, ktorý založil p. uč. Jozef Kudri na pôde školy v roku 1993, sa pretransformoval v teleso nadregionálneho charakteru. V r. 1996 ako občianske združenie prijal názov Trnavský komorný orchester a prešiel pod krídla mesta Trnava pod vedením PaedDr. A. Ševečkovej. 

Počas doterajších ročníkov súťaže „Schneiderova Trnava“, v hre na husliach a v komornej hre sláčikových nástrojov naši žiaci vždy získali popredné umiestnenia a niekoľko špeciálnych cien. Mnohí žiaci sláčikového oddelenia dnes študujú na konzervatóriách i vysokých školách. Uvedené úspechy sú výsledkom cieľavedomej práce pedagógov v tomto oddelení, ktorí prebúdzajú v žiakoch individualitu a povzbudzujú ich, aby sa zamerali na svoje vlastné prednosti.