Domov História O škole Štúdium Fotoalbum Schneiderova Trnava

Štúdium

Oddelenie sláčikových nástrojov

Vedúci PK: PaedDr. Alžbeta Ševečková
 

Pedagógovia:
MgA. Eduard Vaněk, Lenka Raková, Mgr. art. Zuzana Bilaničová, Mgr. Marián Štúň, M.Mus Jana Andevska, Mgr. Mária Konečná, Peter Kán

 

Oddelenie sláčikových nástrojov má na našej škole dlhoročnú tradíciu. Poskytuje vyučovanie v hre na husliach, viole, violončele a kontrabase. Štúdium sa delí na 7 rokov trvajúce štúdium prvého stupňa a 4 roky trvajúce štúdium druhého stupňa. Prvému stupňu štúdia predchádza prípravné štúdium.

Vzdelávanie sa poskytuje a j dospelým záujemcom z radov študentov i pracujúcich.
Základom štúdia sú individuálne vyučovacie hodiny s pedagógom doplnené hodinami korepetície s pedagógom klavírneho oddelenia. Súčasťou štúdia je hra v sláčikovom súbore, v rozličných komorných zoskupeniach- duá, triá, kvartetá a pod. Vďaka rozšíreniu oddelenia o vyššie uvedené nástroje vznikla možnosť ich vzájomného kombinovania a možnosť existencie príležitostných i stálych komorných zoskupení.

V súčasnosti pracujú na škole dve komorné zoskupenia – súbory „Strunky“ a „Pomlčky“, oba pracujú pod vedením PaedDr. Alžbety Ševečkovej. Spomínané súbory vystupujú na školských koncertoch, mimoškolských aktivitách a na koncertoch sláčikového oddelenia.
Komorný orchester, ktorý založil p. uč. Jozef Kudri na pôde školy v roku 1993, sa pretransformoval v teleso nadregionálneho charakteru. V r. 1996 ako občianske združenie prijal názov Trnavský komorný orchester a prešiel pod krídla mesta Trnava pod vedením PaedDr. A. Ševečkovej. 

Počas doterajších ročníkov súťaže „Schneiderova Trnava“, v hre na husliach a v komornej hre sláčikových nástrojov naši žiaci vždy získali popredné umiestnenia a niekoľko špeciálnych cien. Mnohí žiaci sláčikového oddelenia dnes študujú na konzervatóriách i vysokých školách. Uvedené úspechy sú výsledkom cieľavedomej práce pedagógov v tomto oddelení, ktorí prebúdzajú v žiakoch individualitu a povzbudzujú ich, aby sa zamerali na svoje vlastné prednosti.