Domov História O škole Štúdium Fotoalbum Kontakt Schneiderova Trnava

Štúdium

Hudobná náuka

Vedúci PK: PhDr. Lenka Danišová

Pedagógovia:

Mgr. Mária Konečná, PaedDdr. Gabriel Kalapoš, Gabriela Bunčeková DiS.art.

 

 

Predmet hudobná náuka poskytuje žiakom základné vedomosti z hudobnej teórie a dejín hudby s prepojením na hudobnú prax. Pre lepšiu predstavu, zapamätateľnosť učiva, ako aj  hudobný zážitok, využívame audio a videonahrávky skladieb. Žiaci sú vedení k orientácii v hudobnej literatúre a k samostatnému vyhľadávaniu informácií potrebných k spracovávaniu odborných referátov a projektov. Vo vyučovacom procese kladieme dôraz na zážitkovosť. V nižších ročníkoch využívame učebné metódy školy hrou,  „hra na telo“, hudobno-pohybové činnosti. Pre najmenšie deti  v prípravnom štúdiu už tradične niekoľko rokov organizujeme tzv. „Potulky po škole“. Na tejto motivačnej akcii  sa žiaci prípravného štúdia oboznamujú s hudobnými nástrojmi na našej škole. Návštevou v jednotlivých triedach sledujú  výučbu, s možnosťou zahrať si na hudobný nástroj.  Vo vyšších ročníkoch sú u žiakov obľúbené hudobné kvízy, skupinové vyučovania a exkurzie. Pravidelne navštevujeme Dom hudby Mikuláša Schneidera -  Trnavského  v Trnave, Hudobné múzeum Kaštieľ v Dolnej Krupej s domčekom Ludwiga  van Beethovena,  operné predstavenia v  SND v Bratislave a ďalšie. Pre žiakov, pedagógov  ako aj rodičov každoročne organizujeme viacdňový poznávací zájazd „Po stopách skladateľov“ . Doteraz sme absolvovali zahraničné zájazdy v Rakúsku (Haydn - Rohrau, Eisenstadt, Mozart - Salzburg, Beethoven – Viedeň),  v Českej republike (Dvořák, Smetana –Litomyšl, Praha), v Taliansku ( Puccini – Lucca, Monteverdi – Benátky, Verdi – opera Aida – koloseum aréna – Verona).