Domov História O škole Štúdium Fotoalbum Schneiderova Trnava

Štúdium

Keyboardové oddelenie

Vedúci PK: Mgr. Katarína Chalúpková

Pedagógovia:
Mgr. Marta Čeleďová, Mgr. art. Marián Kokavec, Elena Danišová


V posledných desaťročiach sa aj v hudbe začínajú čoraz viac uplatňovať elektronické hudobné nástroje.
Vplyv počítačovej techniky zasiahol i do umenia a nevynechal ani hudobné školstvo. Z klávesových nástrojov je to práve keyboard, ktorý sa stal najobľúbenejším a finančne tiež najdostupnejším nástrojom.

Na našej ZUŠ Trnava sa tento hudobný nástroj vyučuje od roku 1987. Keyboard je elektronický klávesový nástroj vybavený zabudovanou sprievodnou automatikou. Poskytuje obrovskú paletu zvukov , rytmov a digitálnych efektov. Veľmi dobre sa na ňom reprodukuje hudba baroková, klasická, romantická tanečná, i jazz. Technické vybavenie nástroja umožňuje pedagógom našej školy viesť žiakov individuálne podľa ich záujmu o štýly v hudbe, a zároveň nazrieť aj do dielne improvizácie a aranžovania jednoduchších skladieb.

Výnimočne nadaní žiaci ,ktorí svoje výrazové a technické možnosti rozvíjajú pravidelným domácim cvičením, majú možnosť okrem pravidelného vystupovania na koncertoch, každý školský rok vyskúšať svoju zručnosť aj na Regionálnej súťaži.