Domov História O škole Štúdium Fotoalbum Schneiderova Trnava

Pokyny k platbe školného

Platba školného

Prihlasovacie údaje (variabilný symbol + meno a heslo na prihlásenie) si novoprijatí žiaci prevezmú u svojho triedneho učiteľa. Prebraté prihlasovacie údaje (variabilný symbol + meno a heslo na prihlásenie) si starostlivo uschovajte budete ich potrebovať počas celej doby štúdia na našej škole. . Pomocou prihlasovacích údajov sa každý rodič môže prihlásiť na stránke školy na svoje konto. Takto bude mať prehľad o platbách svojho dieťaťa po celý školský rok.

Žiaci, ktorí v štúdiu pokračujú používajú prihlasovacie údaja a variabilný symbol, ktorý im bol pridelený na začiatku štúdia – tieto údaje platia počas celej doby štúdia.

Platby bude možné prevádzať internet bankingom alebo trvalým príkazom zadaným v banke. !!! Platba šekom nie je možná !!!

!!! Ak neplatíte mesačne !!!, tak školné za obdobie september - decenber 2019 musí byť zaplatené do 15.09.2019 - celá suma prevodom na účet: IBAN: SK90 0200 0000 0000 77036212  BIC: SUBASKBX

Pokyny k platbe školného september - december 2019 internet banking - otvoriť

Pokyny k prihláseniu na stránku ZUŠ-Trnava (https://zustrnavskeho.edupage.org) pre kontrolu Vašich platieb - otvoriť

Všeobecne záväzné nariadenie - otvoriť