Domov História O škole Štúdium Fotoalbum Schneiderova Trnava
 • OZNAM

  Riaditeľstvo ZUŠ oznamuje,

   

  že v dňoch 21.03. - 23.03.2018 sa nevyučuje

   

  v Hudobnom odbore a LDO v budove školy

   na Štefánikovej č.2 z dôvodu konania

   18.ročníka celoslovenskej interpretačnej

   súťaže žiakov ZUŠ "Schneiderova Trnava".

  V Tanečnom odbore na Mozartovej č.10

  sa vyučuje podľa rozvrhu

   

  PaedDr. Gabriel Kalapoš

  riaditeľ školy

   

   

   

 • Prijímacie skúšky

  Školský rok 2018/2019

  Základná umelecká škola Mikuláša Schneidera Trnavského

  pozýva na

  TALENTOVÉ PRIJÍMACIE SKÚŠKY

  Prijímacie skúšky sa konajú

   dňa 19. a 20. apríla 2018

  v čase od 14:00hod. do 17:30hod.

  v budove školy na Štefánikovej ulici č.2 / Pod mestskou vežou /

  Prijímacích talentových skúšok sa môžu zúčastniť deti od veku 6 rokov, mládež a dospelí.

  Všetky deti do 10 rokov musia prísť na prijímacie skúšky v sprievode rodičov

  NOVÉ!!!

  Riaditeľstvo ZUŠ oznamuje, že od 01.01.2017 je rodič alebo zákonný zástupca uchádzača o štúdium povinný ešte pred termínom talentových skúšok 19.04 - 20.04.2018 vyplniť elektronickú prihlášku, ktorá je na web. stránke školy. (ľavý baner kolonka prihláška) V budove školy bude prebiehať na vyhradenom mieste registrácia. K registrácii potrebujete mať vytlačenú elektronickú prihlášku, ak si ju nemáte možnosť vytlačiť opíšte si evidenčný kód, ktorý Vám bol pridelený po vyplnení prihlášky a ten predložíte pri zápise ako doklad.

  Prípadné informácie na tel.č. 32 36 674, 32 36 682

  TEŠÍME SA NA VÁS

   

  Predpoklady na úspešné splnenie prijímacích skúšok:

  Hudobný odbor:

  1. Zaspievať ľubovoľnú pieseň
  2. Čistá intonácia a rytmické cítenie
  3. Nie je nutné vedieť hrať na vybraný hudobný nástroj

   

  Literárno – dramatický odbor:

  1. Pripraviť si krátku poéziu alebo prózu ( nie je povinné spamäti ) + zaspievať pieseň
  2. Improvizačné schopnosti, rytmické cítenie, fantázia a predstavivosť
  3. Deti od 5-6 rokov / schopnosť zapamätať si text, čítať /

   

  Tanečný odbor:

  1. Výborné rytmické cítenie, improvizačné schopnosti
  2. Pripraviť si krátky tanečný vstup / choreografia / nie je podmienkou
  3. Pripraviť si ľubovoľnú pieseň / deti od 5-10rokov /
 • Školské koncerty

  Srdečne Vás pozývame na pravidelné školské koncerty každú stredu:

  Pozývame Vás na 15.školský koncert, ktorý sa uskutoční 28.03.2018 /streda/ o 17:15hod. vo Veľkej koncertnej sále ZUŠ na 2.poschodí.

  Program koncertu:

 • Pozývame Vás na koncerty hudobného odboru

  Koncert gitarového oddelenia sa uskutoční dňa 10.04.2018 o 17:00 vo Veľkej koncertnej sále ZUŠ na 2. poschodí.

  Koncert oddelenia keyboard a akordeón sa uskutoční dňa 11.04.2018 o 17:00 vo Veľkej koncertnej sále ZUŠ na 2. poschodí.