Domov História O škole Štúdium Fotoalbum Schneiderova Trnava
 • Oznam

  Riaditeľstvo ZUŠ oznamuje, že rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí uchádzačov o štúdium si môžu zákonní zástupcovia prevziať osobne v kancelárii ZUŠ (prízemie vpravo) od 17.06.2021 v pracovných dňoch v čase od 09:00 h do 15:30 h.

  Vstup je možný iba s rúškom, pred vstupom do kancelárie si vydezinfikovať ruky a je potrebné priniesť vyplnené "vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti", ktoré odovzdáte informátorovi a môžete si ho stiahnuť: tu

 • Oznam

  Riaditeľstvo ZUŠ oznamuje, že od 22.06.2021 sa hudobná náuka nevyučuje.

 • Výsledky prijímacích pohovorov k školskému roku 2021/2022

  Výsledky prijímacích pohovorov v pdf formáte: stiahnuť

  Rozhodnutia o prijatí/neprijatí žiaka si bude treba prevziať osobne v ZUŠ Mikuláša Schneidera - Trnavského v termíne, ktorý zverejníme v najbližších dňoch na stránke školy.

 • Riaditeľstvo ZUŠ oznamuje:

            O Z N A M 

   

   Voľby do Rady školy pri ZUŠ Mikuláša Schneidera-Trnavského

   

   

  Riaditeľstvo  ZUŠ  oznamuje , že sa dňa 09.06.2021 o 17,00 h vo  Veľkej koncertnej sále bude konať plenárna schôdza Rady rodičov.

   

  Program schôdze :

  1. Voľba 4 zástupcov rodičov do Rady školy
  2. Rôzne

   

  Mená navrhnutých kandidátov môžu voliči z radov rodičov nahlásiť u riaditeľa školy do termínu konania plenárnej schôdze.

 • Prijímacie skúšky - !!! zmena termínu !!!

  Riaditeľstvo ZUŠ oznamuje, že prijímacie skúšky sa presúvajú na termín 26.05. a 27.05.2021. Každý z účastníkov je povinný vypniť si elektronickú prihlášku do 21.05.2021. (ľavý baner kolónka elektronická prihláška)

  Podrobnosti nájdete v ľavom baneri v kolónke prijímacie skúšky.

  Upozorňujeme, že sprevádzajúce osoby detí sa musia preukázať Vyhlásením návštevníka školy o bezinfekčnosti, ktoré si možete stiahnuť tu: stiahnuť vyhlásenie.docx

  V prípade potreby si toto vyhlásenie môžete vyžiadať u informátora školy.

 • Riaditeľstvo ZUŠ oznamuje:

  Na základe uznesenia vlády SR č. 254, na základe COVID školského automatu a rozhodnutia zriaďovateľa školy Mesta Trnava riaditeľstvo ZUŠ oznamuje, že dňom 17.05.2021 sa otvára prezenčné vyučovanie vo všetkých odboroch – hudobnom, literárno-dramatickom odbore a tanečnom odbore pre všetkých žiakov ZUŠ.

  Podmienky vstupu do školy:

  Keďže sme momentálne v I. stupeň varovania žiak ani jeho zákonný zástupca nemajú povinnosť testovať sa ani predkladať negatívny výsledok testu.

  Pri vstupe a v priestoroch školy platí povinnosť mať rúško / nemusí byť respirátor /, dezinfekcia rúk a odstupy .

  Žiaci predkladajú k 17.05.2021 vyplnené čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti podľa veku neplnoletí žiaci príloha 4 (žiak a zákonný zástupca) a plnoletí žiaci príloha 10 svojmu triednemu učiteľovi. Ak ste vyhlásenie o bezinfekčnosti vyplnili elektronicky na stránke školy informujte o tom triedneho učiteľa. Pri prerušení školskej dochádzky na viac ako 3 dni (vrátane sviatkov a víkendov) zákonný zástupca žiaka predkladá čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti.

  Vyhlásenie o bezinfekčnosti (príloha 4) žiak a zákonný zástupca, ktoré platí od 17.5.2021 si môžete stiahnuť: tu

  Vyhlásenie o bezinfekčnosti (príloha 10) plnoletý žiak, ktoré platí od 17.5.2021 si môžete stiahnuť: tu

  Vyhlásenie o bezinfekčnosti (príloha 2) zamestnanec školy, ktoré platí od 17.5.2021 si môžete stiahnuť: tu

 • !!! Pozor zmena vyučovania hudobnej náuky !!!

  OZNAM HN

   

  Oznamujeme žiakom a rodičom, že od 17.5. 2021 sa hudobná náuka bude učiť v škole, podľa prezenčného – pôvodného rozvrhu, ktorý bol daný v septembri. Online výuka, aj s dištančným rozvrhom (zelenou farbou) sa ruší. Platný rozvrh si možete stiahnuť nižšie.

  Všetky pracovné listy treba mať založené v zakladačoch. Budú potrebné pri prvých opakovacích hodinách.                    

  O podmienkach vstupu do školy informuje učiteľ hudobného nástroja.

  S pozdravom

  Lenka Danišová a kolektív učiteľov Hudobnej náuky.

  Rozvrh hodín č.59stiahnuť

  Rozvrh hodín č.17stiahnuť

 • OZNAM – online vyučovanie hudobnej náuky

  Milí žiaci, vážení rodičia,

  Hudobnú náuku vyučujeme od 08.02.2021 online, cez aplikáciu Microsoft Teams.

  Postup (potrebný video link), ako si aplikáciu Teams stiahnete do počítača, nainštalujete, prihlásite sa a pripojíte sa pomocou linku na online hodinu, nájdete na našej stránke po prihlásení na hornom paneli priečinok Hudobná náuka. Po otvorení kliknutím na ročník, ktorý navštevujete (je to miesto, kde ste si doteraz sťahovali pracovné listy z HN) sa Vám ukážu potrebné oznamy a linky k pripojeniu sa na vašu online hodinu cez Teams.

  Prihlasovacie údaje do aplikácie Microsoft Teams vám oznámia vaši  učitelia hudobných nástrojov.

  1.možnosť pripojenia na online hodinu po prihlásení do aplikácie Teams:

  Keď budete prihlásení v aplikácii Teams:

  1.Prihlásenie na stránku školy, 2.Ľavý panel - zelený domček Web stránka, 3.Horný panel – Hudobná náuka, 4.Ročník, ktorý navštevujem

  !!! Pozorne si prezrite skupiny (napríklad v rámci 2.ročníka môžu byť aj 3 triedy) a potom sa pripojte na správny link kam patríte aj Vy !!!

  5.Klik na link „Kliknutím sem sa pripojíte k schôdzi“ , 6.Ak máte aplikáciu nainštalovanú v počítači otvorí sa Vám okno v rámci aplikácie Teams, 7.Ľavý klik na Pripojiť sa teraz vo fialovom rámčeku

  Ak ste aplikáciu Teams nemali nainštalovanú v počítači 6.krok klik na stiahnuť aplikáciu pre windows-nainštalovať-po inštalácii sa prihlásiť v aplikácii Teams pomocou mena a hesla, celý postup zopakovať od 1.kroku

  2.možnosť pripojenia na online hodinu po prihlásení do aplikácie Teams:

  Keď budete prihlásení v aplikácii Teams, môžete sa pripojiť priamo cez kalendár

  1.Ľavý panel kalendár, 2.Ľavý klik na hodinu, kde sa chcem pripojiť, 3.Ľavý klik na Pripojiť sa vo fialovom rámčeku, 4. Ľavý klik na Pripojiť sa teraz vo fialovom rámčeku

  3.možnosť pripojenia na online hodinu po prihlásení do aplikácie Teams:

  Keď budete prihlásení v aplikácii Teams, môžete sa prihlásiť na link v Tíme:

  1.Ľavý panel Tímy, 2.Ľavý klik na triedy kam patríte, 3.V ozname dôležité nájsť pripojenie na online hodinu, 4.Klik na link „Kliknutím sem sa pripojíte k schôdzi“ , 5.Ľavý klik na Pripojiť sa teraz vo fialovom rámčeku

 • Rozvrh hodín hudobná náuka:

  Hudobná náuka, Literárno -dramatický odbor, Tanečný odbor a takisto komorná hra, práca v súbore, štvorručná hra začnú vyučovanie od 16.09.2020

  ROZVRH HODÍN HUDOBNÁ NÁUKA 2020/21 - Trieda č. 17

  PONDELOK:     14,00 – 14,45        1.ročník           PaedDr. Gabriel Kalapoš

                            14,55 – 15,40        4.ročník           Gabriela Bunčeková, DiS. art.

                            15,50 – 16,35        3. ročník          Gabriela Bunčeková, DiS. art.

                            16,45 – 17,30        2.ročník           PaedDr. Gabriel Kalapoš

   

  UTOROK:         14,00 – 14,45         2.ročník           PaedDr. Gabriel Kalapoš

                            14,55 – 15,40         4. ročník          Mgr. Mária Konečná

                            15,50– 17,00          6.ročník           Mgr. Mária Konečná

                           

  STREDA:          13,45 – 14,30         1.roč.               Mgr. Mária Konečná

                            14,40 – 15,50        6.ročník            Mgr. Mária Konečná

                            16,00 – 16,45        4.ročník            Mgr. Mária Konečná

                             16,55 – 17,40       3.ročník            Gabriela Bunčeková, DiS. art.

                            

  ŠTVRTOK:        14,00 – 14,45         2.ročník           PaedDr. Gabriel Kalapoš

                            14,55 – 15,40         3.ročník           PaedDr. Gabriel Kalapoš

                            16,00 – 16,45         PŠ 3                  Gabriela Bunčeková, DiS. art.

   

  PIATOK:           14,15 – 15,25        5.ročník           Mgr. Mária Konečná

                            15,35 – 16,45        6.ročník           Mgr. Mária Konečná

   

  ROZVRH HODÍN HUDOBNÁ NÁUKA 2020/21- Trieda č. 59

  PONDELOK:    13,45 – 14,30        PŠ 1                    PhDr. Lenka Danišová

                            14,35 – 15,45        5.ročník             PhDr. Lenka Danišová

                            16,00 – 16,45         PŠ 2                   PhDr. Lenka Danišová

                            16,50 – 18,00         7.ročník            PhDr. Lenka Danišová

   

  UTOROK:        14,15 – 15,00       3. ročník             Gabriela Bunčeková, DiS. art.

                           15,10 – 15,55       2.ročník              Gabriela Bunčeková, DiS. art.

                           16,00 – 16,45        PŠ 3                    Gabriela Bunčeková, DiS. art.

                       

                           

  STREDA:          13,45 – 14,30        PŠ 1                       PhDr. Lenka Danišová

                            14,35 – 15,45        5.ročník               PhDr. Lenka Danišová

                            16,00 – 17,10        7.ročník               PhDr. Lenka Danišová

                            17,15 – 18,00       1.ročník /bez PŠ/   PhDr. Lenka Danišová

   

  ŠTVRTOK:        13,45 – 14,30       1. ročník/bez PŠ/  PhDr. Lenka Danišová

                            14,35 – 15,45        7.ročník              PhDr. Lenka Danišová

                            16,00 – 16,45        PŠ 2                      PhDr. Lenka Danišová

                            16,50 – 18,00        5. ročník              PhDr. Lenka Danišová

                          

  PIATOK:           13,45 – 14,30        3. ročník              Gabriela Bunčeková, DiS. art.

                            14,35 – 15,20        2.ročník               Gabriela Bunčeková, DiS. art.

                            15,35 – 16,20        1.ročník               Gabriela Bunčeková, DiS. art.

                            16,25 – 17,10        4. ročník              Gabriela Bunčeková, DiS. art.

                            

                             

                           

 • Pokyny k začiatku školského roku 2020/2021

  Zápis žiakov na štúdium spočíva v zadelení hodín individuálneho a skupinového vyučovania podľa informácií na nástenke školy pri vstupe do budovy.

  Zápis žiakov na štúdium v školskom roku 2020/2021 bude prebiehať:

  02.09.2020 /streda/ zadeľovanie hodín žiakov 08,30 – 12,30 hod.

  03. – 04.09.2020 /štvrtok- piatok/ zadeľovanie hodín žiakov 13,30 – 17,30 hod.

  Hudobný odbor :

  žiaci prípravného štúdia (PŠ) – budú v 1. polroku navštevovať dvakrát v týždni hodinu Hudobnej náuky (HN), ktorú si zadelia u vyučujúcej HN pre PŠ.

  žiaci 1. ročníka – si zadelia hodinu u svojho triedneho učiteľa a zároveň sa prihlásia na vyučovanie Hudobnej náuky podľa ponuky pre 1. ročník.

  Tanečný odbor /TO/:

  žiaci prijatí do prípravneho štúdia TO a 1.ročníka – vzhľadom na trvajúcu práceneschopnosť vyučujúcej bude zápis a rozvrh vyučovania realizovaný online formou, vyučujúca bude žiakov kontaktovať.

  Literárno – dramatický odbor /LDO/:

  Novoprijatí žiaci si zadelia hodiny u svojho triedneho učiteľa LDO.

  Vyučovanie podľa rozvrhu bude prebiehať od 07.09.2020.

  Na základe odporúčaní MŠ SR bude v termíne od 07.09.2020 prebiehať vyučovanie len v individuálnej forme vyučovania,

  Hudobná náuka, Literárno -dramatický odbor, Tanečný odbor a takisto komorná hra, práca v súbore, štvorručná hra začnú vyučovanie od 16.09.2020

  Vzhľadom k uvedenému žiaci PŠ, LDO a TO nebudú uhrádzať školné za mesiac september 2020

   

   

   

                                                                                    

                                                                                    PaedDr. Gabriel Kalapoš

                                                                                             riaditeľ ZUŠ