Domov História O škole Štúdium Fotoalbum Schneiderova Trnava
 • Nástup žiakov do školy

  Riaditeľstvo ZUŠ oznamuje, že dňom 03.05.2021 sa otvára prezenčné vyučovanie v individuálnom štúdiu pre žiakov ZUŠ vo veku 1. a 2.stupňa ZŠ+prvé štyri ročníky 8-ročných gymnázií (všetci žiaci  do 15 rokov), okrem dychového a speváckeho oddelenia.

  Kolektívne vyučovanie - hudobná náuka, literárno-dramatický odbor a tanečný odbor pokračujú v dištančnej forme vzdelávania.

  Podmienky vstupu do školy:

  Keďže sme momentálne v II. stupeň varovania žiak ani jeho zákonný zástupca nemajú povinnosť testovať sa ani predkladať negatívny výsledok testu.

  Žiak predkladá k 03.05.2021 vyplnené čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti č.8 (žiak a zákonný zástupca) svojmu triednemu učiteľovi. Ak ste vyhlásenie o bezinfekčnosti vyplnili elektronicky na stránke školy informujte o tom triedneho učiteľa. Pri prerušení školskej dochádzky na viac ako 3 dni (vrátane sviatkov a víkendov) zákonný zástupca žiaka predkladá čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti.

  Vyhlásenie o bezinfekčnosti (8) žiak a zákonný zástupca, ktoré platí od 3. 5. 2021 si môžete stiahnuť: tu​​​​​​​

 • Prijímacie skúšky - zmena termínu

  Riaditeľstvo ZUŠ oznamuje, že prijímacie skúšky sa presúvajú na termín 18.05. a 19.05.2021.

  Podrobnosti nájdete v ľavom baneri v kolónke prijímacie skúšky.

 • OZNAM – online vyučovanie hudobnej náuky

  Milí žiaci, vážení rodičia,

  Hudobnú náuku vyučujeme od 08.02.2021 online, cez aplikáciu Microsoft Teams.

  Postup (potrebný video link), ako si aplikáciu Teams stiahnete do počítača, nainštalujete, prihlásite sa a pripojíte sa pomocou linku na online hodinu, nájdete na našej stránke po prihlásení na hornom paneli priečinok Hudobná náuka. Po otvorení kliknutím na ročník, ktorý navštevujete (je to miesto, kde ste si doteraz sťahovali pracovné listy z HN) sa Vám ukážu potrebné oznamy a linky k pripojeniu sa na vašu online hodinu cez Teams.

  Prihlasovacie údaje do aplikácie Microsoft Teams vám oznámia vaši  učitelia hudobných nástrojov.

  1.možnosť pripojenia na online hodinu po prihlásení do aplikácie Teams:

  Keď budete prihlásení v aplikácii Teams:

  1.Prihlásenie na stránku školy, 2.Ľavý panel - zelený domček Web stránka, 3.Horný panel – Hudobná náuka, 4.Ročník, ktorý navštevujem

  !!! Pozorne si prezrite skupiny (napríklad v rámci 2.ročníka môžu byť aj 3 triedy) a potom sa pripojte na správny link kam patríte aj Vy !!!

  5.Klik na link „Kliknutím sem sa pripojíte k schôdzi“ , 6.Ak máte aplikáciu nainštalovanú v počítači otvorí sa Vám okno v rámci aplikácie Teams, 7.Ľavý klik na Pripojiť sa teraz vo fialovom rámčeku

  Ak ste aplikáciu Teams nemali nainštalovanú v počítači 6.krok klik na stiahnuť aplikáciu pre windows-nainštalovať-po inštalácii sa prihlásiť v aplikácii Teams pomocou mena a hesla, celý postup zopakovať od 1.kroku

  2.možnosť pripojenia na online hodinu po prihlásení do aplikácie Teams:

  Keď budete prihlásení v aplikácii Teams, môžete sa pripojiť priamo cez kalendár

  1.Ľavý panel kalendár, 2.Ľavý klik na hodinu, kde sa chcem pripojiť, 3.Ľavý klik na Pripojiť sa vo fialovom rámčeku, 4. Ľavý klik na Pripojiť sa teraz vo fialovom rámčeku

  3.možnosť pripojenia na online hodinu po prihlásení do aplikácie Teams:

  Keď budete prihlásení v aplikácii Teams, môžete sa prihlásiť na link v Tíme:

  1.Ľavý panel Tímy, 2.Ľavý klik na triedy kam patríte, 3.V ozname dôležité nájsť pripojenie na online hodinu, 4.Klik na link „Kliknutím sem sa pripojíte k schôdzi“ , 5.Ľavý klik na Pripojiť sa teraz vo fialovom rámčeku

 • Rozvrh hodín hudobná náuka:

  Hudobná náuka, Literárno -dramatický odbor, Tanečný odbor a takisto komorná hra, práca v súbore, štvorručná hra začnú vyučovanie od 16.09.2020

  ROZVRH HODÍN HUDOBNÁ NÁUKA 2020/21 - Trieda č. 17

  PONDELOK:     14,00 – 14,45        1.ročník           PaedDr. Gabriel Kalapoš

                            14,55 – 15,40        4.ročník           Gabriela Bunčeková, DiS. art.

                            15,50 – 16,35        3. ročník          Gabriela Bunčeková, DiS. art.

                            16,45 – 17,30        2.ročník           PaedDr. Gabriel Kalapoš

   

  UTOROK:         14,00 – 14,45         2.ročník           PaedDr. Gabriel Kalapoš

                            14,55 – 15,40         4. ročník          Mgr. Mária Konečná

                            15,50– 17,00          6.ročník           Mgr. Mária Konečná

                           

  STREDA:          13,45 – 14,30         1.roč.               Mgr. Mária Konečná

                            14,40 – 15,50        6.ročník            Mgr. Mária Konečná

                            16,00 – 16,45        4.ročník            Mgr. Mária Konečná

                             16,55 – 17,40       3.ročník            Gabriela Bunčeková, DiS. art.

                            

  ŠTVRTOK:        14,00 – 14,45         2.ročník           PaedDr. Gabriel Kalapoš

                            14,55 – 15,40         3.ročník           PaedDr. Gabriel Kalapoš

                            16,00 – 16,45         PŠ 3                  Gabriela Bunčeková, DiS. art.

   

  PIATOK:           14,15 – 15,25        5.ročník           Mgr. Mária Konečná

                            15,35 – 16,45        6.ročník           Mgr. Mária Konečná

   

  ROZVRH HODÍN HUDOBNÁ NÁUKA 2020/21- Trieda č. 59

  PONDELOK:    13,45 – 14,30        PŠ 1                    PhDr. Lenka Danišová

                            14,35 – 15,45        5.ročník             PhDr. Lenka Danišová

                            16,00 – 16,45         PŠ 2                   PhDr. Lenka Danišová

                            16,50 – 18,00         7.ročník            PhDr. Lenka Danišová

   

  UTOROK:        14,15 – 15,00       3. ročník             Gabriela Bunčeková, DiS. art.

                           15,10 – 15,55       2.ročník              Gabriela Bunčeková, DiS. art.

                           16,00 – 16,45        PŠ 3                    Gabriela Bunčeková, DiS. art.

                       

                           

  STREDA:          13,45 – 14,30        PŠ 1                       PhDr. Lenka Danišová

                            14,35 – 15,45        5.ročník               PhDr. Lenka Danišová

                            16,00 – 17,10        7.ročník               PhDr. Lenka Danišová

                            17,15 – 18,00       1.ročník /bez PŠ/   PhDr. Lenka Danišová

   

  ŠTVRTOK:        13,45 – 14,30       1. ročník/bez PŠ/  PhDr. Lenka Danišová

                            14,35 – 15,45        7.ročník              PhDr. Lenka Danišová

                            16,00 – 16,45        PŠ 2                      PhDr. Lenka Danišová

                            16,50 – 18,00        5. ročník              PhDr. Lenka Danišová

                          

  PIATOK:           13,45 – 14,30        3. ročník              Gabriela Bunčeková, DiS. art.

                            14,35 – 15,20        2.ročník               Gabriela Bunčeková, DiS. art.

                            15,35 – 16,20        1.ročník               Gabriela Bunčeková, DiS. art.

                            16,25 – 17,10        4. ročník              Gabriela Bunčeková, DiS. art.

                            

                             

                           

 • Pokyny k začiatku školského roku 2020/2021

  Zápis žiakov na štúdium spočíva v zadelení hodín individuálneho a skupinového vyučovania podľa informácií na nástenke školy pri vstupe do budovy.

  Zápis žiakov na štúdium v školskom roku 2020/2021 bude prebiehať:

  02.09.2020 /streda/ zadeľovanie hodín žiakov 08,30 – 12,30 hod.

  03. – 04.09.2020 /štvrtok- piatok/ zadeľovanie hodín žiakov 13,30 – 17,30 hod.

  Hudobný odbor :

  žiaci prípravného štúdia (PŠ) – budú v 1. polroku navštevovať dvakrát v týždni hodinu Hudobnej náuky (HN), ktorú si zadelia u vyučujúcej HN pre PŠ.

  žiaci 1. ročníka – si zadelia hodinu u svojho triedneho učiteľa a zároveň sa prihlásia na vyučovanie Hudobnej náuky podľa ponuky pre 1. ročník.

  Tanečný odbor /TO/:

  žiaci prijatí do prípravneho štúdia TO a 1.ročníka – vzhľadom na trvajúcu práceneschopnosť vyučujúcej bude zápis a rozvrh vyučovania realizovaný online formou, vyučujúca bude žiakov kontaktovať.

  Literárno – dramatický odbor /LDO/:

  Novoprijatí žiaci si zadelia hodiny u svojho triedneho učiteľa LDO.

  Vyučovanie podľa rozvrhu bude prebiehať od 07.09.2020.

  Na základe odporúčaní MŠ SR bude v termíne od 07.09.2020 prebiehať vyučovanie len v individuálnej forme vyučovania,

  Hudobná náuka, Literárno -dramatický odbor, Tanečný odbor a takisto komorná hra, práca v súbore, štvorručná hra začnú vyučovanie od 16.09.2020

  Vzhľadom k uvedenému žiaci PŠ, LDO a TO nebudú uhrádzať školné za mesiac september 2020

   

   

   

                                                                                    

                                                                                    PaedDr. Gabriel Kalapoš

                                                                                             riaditeľ ZUŠ