Domov História O škole Štúdium Fotoalbum Kontakt Schneiderova Trnava

Prihláška na štúdium na našej škole

Prihlášku sú povinní vyplniť všetci uchádzači o štúdium na našej škole pre aktuálny školský rok. Čestné prehlásenie je povinný vytlačiť a priniesť každý prijatý žiak v septembri a odovzdať ho pri zápise svojmu triednemu učiteľovi.

Vyplnenie prihlášky

Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
Kód formulára: