Domov História O škole Štúdium Fotoalbum Kontakt Schneiderova Trnava

Štúdium

Spevácke oddelenie

Vedúci PK: Marek Tokoš DiS.art.

 

Pedagógovia:
Mgr. Mária Reiffersová, Bc. Soňa Benková DiS.art., M.Mus Jana Andevska, Gabriela Bunčeková DiS.art.



Odbor sa zaoberá výučbou klasického spevu a populárnej piesne rôznych žánrov.

Cieľom štúdia spevu je vybudovať u žiakov vedomé ovládanie hlasového aparátu takým spôsobom, aby sa stal hudobným nástrojom.

Okrem spevu pozostáva štúdium aj z výučby hudobnej teórie, ktorá je súčasťou hudobného vzdelávania.

Žiaci – speváci sa zúčastňujú rôznych súťaží v klasickom i populárnom speve, kde každoročne získavajú popredné ocenenia. Okrem toho školu pravidelne reprezentujú formou interných i externých verejných koncertov a vystúpení. Na nich sa prezentujú ako sólisti, alebo v rámci dua, tria či dokonca celého hudobného zoskupenia, alebo kapely.

Z našich tried vychádzali a vychádzajú žiaci z ktorých mnohí pokračovali v štúdiu spevu na vyšších stupňoch umeleckého školstva (konzervatóriá, VŠMU a iné typy škôl) Ak vás spev baví a radi by ste sa v ňom zdokonalili radi vás v našej škole privítame.