Domov História O škole Štúdium Fotoalbum Kontakt Schneiderova Trnava

Úspechy a súťaže

2017/2018

Súťaže, ktorých sme sa zúčastnili v školskom roku 2017/2018:

 

Súťaže:

 

53. Medzinárodný festival poézie Valašské Meziřičí – 19. 10. – 21. 10. 2017:

 

10. miesto       1. kat.   Nina Gelnárová                                  pedagóg - Mgr. Blanka Blesáková

 

 

IV. Ročník súťažnej prehliadky v speve Vianočných piesní a kolied Kalokagatia Trnava – 13. 12. 2017:

Moderná vianočná pieseň - sólo

3. miesto         B. kat.  Sofia Mária Cozens                            pedagóg – Bc. Vlasta Berková

 

1. ročník súťaže v štvorručnej hre na klavíri „Fulla piano 4 hands“ Ružomberok – 08. 03. 2018

 

Zlaté pásmo – štvorručná hra na klavíri

Katarína Szücsová a Samuel Chalúpek         1. kat.              ped. PaedDr. M. Tomašovičová

                                                                                                   ped. E. Planková DiS.art.

Špeciálna cena za umelecký prednes

Katarína Szücsová a Samuel Chalúpek         1. kat.              ped. PaedDr. M. Tomašovičová

                                                                                                   ped. E. Planková DiS.art.

 

Putujeme za ľudovou piesňou okresná súťaž v speve Kalokagatia Trnava – 22. 03. 2018:

 

1. miesto         2. kat.   Ema Kúdelová                                    pedagóg – Bc. Vlasta Berková

 

18. ročník Celoslovenskej interpretačnej súťaže ZUŠ „Schneiderova Trnava“ – 22. 03. a 23. 03. 2018

 

Zlaté pásmo – štvorručná hra na klavíri

Katarína Szücsová a Samuel Chalúpek         1. kat.              ped. PaedDr. M. Tomašovičová

                                                                                                   ped. E. Planková DiS.art.

Zuzana Reiffersová a Mária Benová             3. kat.              ped. Mgr. A. Smiešková

                                                                                                   ped. E. Planková DiS.art.

 

Absolútni víťazi – 3. kategórie

Zuzana Reiffersová a Mária Benová             3. kat.              ped. Mgr. A. Smiešková

                                                                                                   ped. E. Planková DiS.art.

Bronzové pásmo – štvorručná hra na klavíri

Viliam Krištof a Anna Remenárová               4. kat.              ped. A. Slivová

                                                                                                   ped. E. Novanská DiS.art.

 

Strieborné pásmo – sólová hra husle

Jakub Chorvatovič                                        2. kat.                ped. MgA. E. Vaněk

 

 

Zlaté pásmo – komorná hra sláčikových nástrojov

Ivan Greguš, Ondrej Greguš, Július Greguš a Martin Kubenka

3. kat. -  sláčikové kvarteto        ped. MgA. E. Vaněk

ped. L. Raková

 

Zlaté pásmo – komorná hra sláčikové nástroje s klavírom

Nina Kristína Micháliková, Martina Ruttmarová a Zuzana Reiffersová

2. kat. -  nástrojové trio              ped. PaedDr. A. Ševečková

ped. L. Raková

ped. Mgr. A. Smiešková

 

Absolútni víťazi – komorná hra sláčikové nástroje s klavírom

Nina Kristína Micháliková, Martina Ruttmarová a Zuzana Reiffersová

2. kat. -  nástrojové trio              ped. PaedDr. A. Ševečková

ped. L. Raková

ped. Mgr. A. Smiešková

 

Cena garanta súťaže

Katarína Szücsová a Samuel Chalúpek         1. kat.              ped. PaedDr. M. Tomašovičová

                                                                                                   ped. E. Planková DiS.art.

 

Cena za najlepšiu interpretáciu skladby: A. Dvořák Slovanský tanec As-dur

Zuzana Reiffersová a Mária Benová             3. kat.              ped. Mgr. A. Smiešková

                                                                                                   ped. E. Planková DiS.art.

 

25. Ročník súťaže  Celonárodného kola "Šaliansky Maťko" súťaž v prednese slovenských povestí – 23.03.2018

 

1. miesto         2. kat.   Mária Valentová                                  pedagóg – Martina Justusová

1. miesto         3. kat.   Alexandra Hornáková                        pedagóg - Mgr. Blanka Blesáková

 

11. keyboardová súťažná prehliadka ZUŠ SR a ČR v Považskej Bystrici 27. 03. 2018

 

Keyboard:

 

Bronzové pásmo

Ema Kúdelová                                               3. kat.                   ped. Mgr. Katarína Chalúpková

 

 

 

23. ročník súťažnej prehliadky v štvorručnej hre na klavíri Žilina – 12. 04. 2018

 

Zlaté pásmo – štvorručná hra na klavíri

Katarína Szücsová a Samuel Chalúpek         1. kat.              ped. PaedDr. M. Tomašovičová

                                                                                                   ped. E. Planková DiS.art.

 

Trnava 17. 04. 2018 – Regionálna súťaž v hre na keyboarde a akordeóne

 

Akordeón:

Zlaté pásmo

Ema Rapavá                                                  4. kat.              ped. Alexander Berger 

 

Keyboard:

Absolútny víťaz v sólovej hre na keyboarde

Ema Žáková                                                  3. kat.                ped. Elena Danišová 

Zlaté pásmo

Debora Uhnavá                                             2. kat.               ped. Mgr. Marta Čeleďová

Karin Anettová                                              2. kat.               ped. Mgr.art. Marián Kokavec 

Ema Kúdelová                                               3. kat.               ped. Mgr. Katarína Chalúpková

Františka Zacharová                                     3. kat.              ped. Mgr. Katarína Chalúpková

Katarína Žáková                                           4. kat.               ped. Elena Danišová

 

Trnava 10. 04. – 11. 04. 2018 – okresné kolo súťažnej prehliadky „Hollého pamätník“:

 

1. miesto         1. kat.   Terézia Bajtošová                              pedagóg – Andrea Blesáková

2. miesto         1. kat.   Tereza Križanová                              pedagóg – Andrea Blesáková

2. miesto         3. kat.   Jakub Daniš                                       pedagóg - Mgr. Blanka Blesáková

2. miesto         3. kat.   Filip Vysoký                                       pedagóg – Andrea Blesáková

 

Trnava 17. 04. 2018 – regionálne kolo súťažnej prehliadky „Hollého pamätník“:

 

1. miesto         4. kat.   Kristián Boďa                                    pedagóg - Mgr. Blanka Blesáková

1. miesto         4. kat.   Laura Ďorďová                                  pedagóg - Mgr. Blanka Blesáková

1. miesto         4. kat.   Nina Gelnárová                                  pedagóg - Mgr. Blanka Blesáková

 

XXII. Ročník súťaže "Rozprávkové vretienko" súťaž v prednese rozprávky v Kalokagatii okresné kolo – 20.04.2018

 

1. miesto         2. kat.   Timea Trpíšková                                pedagóg – Martina Justusová

 

IV. ročník klavírnej súťažnej prehliadky v Sládkovičove – 27. 04. 2018

 

Zlaté pásmo – sólová hra na klavíri

Lukáš Rapant                                                1. kat.              ped. PaedDr. M. Tomašovičová

 

Absolútny víťaz – 1. kategórie

Lukáš Rapant                                                1. kat.              ped. PaedDr. M. Tomašovičová

 

Strieborné pásmo – sólová hra na klavíri

Katarína Szücsová                                         3. kat.              ped. PaedDr. M. Tomašovičová

 

Trnava 26. 04. – 27. 04. 2018 – krajské kolo súťažnej prehliadky „Hollého pamätník“:

 

1. miesto         1. kat.   Terézia Bajtošová                              pedagóg – Andrea Blesáková

1. miesto         2. kat.   Timea Trpíšková                                pedagóg – Martina Justusová

1. miesto         3. kat.   Alexandra Hornáková                       pedagóg - Mgr. Blanka Blesáková

1. miesto         4. kat.   Lukáš Poláček                                    pedagóg - Mgr. Blanka Blesáková

2. miesto         2. kat.   Mária Valentová                                pedagóg – Martina Justusová

2. miesto         4. kat.   Nina Gelnárová                                  pedagóg - Mgr. Blanka Blesáková

3. miesto         3. kat.   Sebastián Nvota                                 pedagóg - Mgr. Blanka Blesáková

3. miesto         4. kat.   Laura Ďorďová                                  pedagóg - Mgr. Blanka Blesáková

                                                                                              

 

3. ročník klavírnej súťaže Banskoštiavnické kladivká Banská Štiavnica – 03. 05. 2018

 

Strieborné pásmo – sólová hra na klavíri

Katarína Szücsová                                           2. kat.             ped. PaedDr. M. Tomašovičová

 

Zlaté pásmo – štvorručná hra na klavíri

Katarína Szücsová a Samuel Chalúpek           1. kat.             ped. PaedDr. M. Tomašovičová

                                                                                                    ped. E. Planková DiS.art.

Bronzové pásmo – štvorručná hra na klavíri

Michal Chorvatovič a Paulína Ema Balážová    3. kat.            ped. Mgr. B. Tomčányiová      

 

 

Klavírna súťaž „Piešťanské klávesy“ Piešťany – 11. 05. 2018

 

Zlaté pásmo – sólová hra na klavíri

Lukáš Rapant                                                1. kat.              ped. PaedDr. M. Tomašovičová

 

Zlaté pásmo – sólová hra na klavíri

Katarína Szücsová                                         2. kat.              ped. PaedDr. M. Tomašovičová

 

Piano v modernom rytme Bojnice 2018 – 24. 05. 2018

 

Strieborné pásmo – sólová hra na klavíri

Katarína Szücsová                                           2. kat.             ped. PaedDr. M. Tomašovičová

 

 

21.ročník súťaže spevákov populárnej piesne Malokarpatský slávik – 11. 05. – 12. 05. 2018:

 

1. miesto         1. kat.   Mária Valentová                                pedagóg – M.Mus. Jana Andevska

 

 

64. ročník súťaže umeleckého prednesu a prózy Hviezdoslavov Kubín – 19. 06. – 23. 06. 2018:

 

Zlaté pásmo                3. kat.  Barbora Rožnayová               pedagóg - Mgr. Blanka Blesáková

Zlaté pásmo                4. kat.  Lukáš Poláček                        pedagóg - Mgr. Blanka Blesáková

Zlaté pásmo                3. kat.  Alexandra Hornáková           pedagóg - Mgr. Blanka Blesáková

Bronzové pásmo         1. kat.  Terézia Bajtošová                  pedagóg – Andrea Blesáková

Bronzové pásmo         2. kat.  Timea Trpíšková                    pedagóg – Martina Justusová