Domov História O škole Štúdium Fotoalbum Kontakt Schneiderova Trnava

Úspechy a súťaže

2022/2023

Súťaže, ktorých sme sa zúčastnili v školskom roku 2022/2023

 

Súťaže:

 

57.ročník Medzinárodného festivalu poezie Valašské Meziřičí – 20.10.-22.10.2022:

 

5. miesto                                                      Alexandra Horňáková ped. Mgr. Blanka Blesáková

9. miesto                                                        Barbora Rožnayová – ped. Mgr. Blanka Blesáková

 

21.ročník celoslovenskej interpretačnej súťaže „Schneiderova Trnava“ – 20.10.2022:

 

Sólová hra na klavíri:

Zlaté pásmo                                       Zuzana Reiffersová – ped. Mgr. Anna Smiešková

Víťaz kategórie

 

Strieborné pásmo                               Valentína Tornay – ped. Mgr.art. Daniela Belancová ArtD.

Cena za najlepšiu interpretáciu skladby           

 

XIV. ročník súťaže základných umeleckých škôl „Dni Miloša Ruppeldta“ v sólovej hre na dychových nástrojoch Bratislava – 26.11.2022:

 

Zlaté pásmo                                        Zuzana Reiffersová – ped. Mgr. Dominika Micháliková

 

XXII. Medzinárodnej súťaže Juliusz Zarebski 2022 Varšava - online – 07.12. – 12.12.2022:

 

Sólová hra na klavíri

2.cena                                                             Zuzana Reiffersová – ped. Mgr. Anna Smiešková

 

 

Okresné kolo súťaže "Šaliansky Maťko" súťaž v prednese slovenských povestí – 27.01.2023:

 

1. miesto                                                        Hana Stachová ped. Mgr. Blanka Blesáková

 

 

Krajské kolo súťaže "Šaliansky Maťko" súťaž v prednese slovenských povestí – 17.02.2023:

 

1. miesto                                                        Tomáš Rožnay ped. Mgr. Blanka Blesáková

2. miesto                                                         Mia Natália Novotná – ped. Bc. Dáša Móderová

 

 

21. ročník okresnej súťaže v speve populárnej piesne „hľadáme novú SUPERSTAR“ 2023 v Trnave 02.03.2023:

 

1. miesto                     D. kategória                Zuzana Reiffersová – ped. Mgr. Zuzana Reiffersová

 

2. miesto                     B. kategória                Michaela Genčurová – ped. Marek Tokoš DiS.art.

                                    D. kategória               Mária Margita Jindrová – ped. Marek Tokoš DiS.art.

 

3. miesto                     D. kategória                 Vivian Gajlíková – ped. Gabriela Bunčeková DiS.art.

 

Bronzové pásmo         B. kategória                Michaela Praženková – ped. Marek Tokoš DiS.art.

 

Cena poroty                                                  Hanka Bunčeková ped. Gabriela Bunčeková DiS.art.

 

 

Obvodné kolo súťaže v umeleckom prednese „Hollého pamätník“ 08.03.2023:

 

3. miesto                                                        Adela Vadovičová ped. Bc. Dáša Móderová

 

 

Regionálna súťaž v hre na keyboarde a akordeóne – Jaslovské Bohunice 30. 03. 2023

 

Akordeón kategória sólová hra:

 

Zlaté pásmo                1. kategória                Tomáš Rožnay ped. Mgr. Katarína Chalúpková

Zlaté pásmo                1. kategória                Mikuláš Timura ped. Elena Danišová DiS.art. 

 

Keyboard kategória sólová hra:

 

Zlaté pásmo                3. kategória                Sebastián Landrišič ped. Elena Danišová DiS.art. 

Zlaté pásmo                3. kategória                Ľuboš Kubek ped. Elena Danišová DiS.art. 

Zlaté pásmo                5. kategória                Ema Kúdelová ped. Mgr. Katarína Chalúpková

Zlaté pásmo                5. kategória                Filip Šándor ped. Mgr.art. Marián Kokavec

 

Strieborné pásmo       3. kategória                Matúš Gono ped. Mgr. Katarína Chalúpková

Strieborné pásmo       4. kategória                Karin Anettová ped. Mgr.art. Marián Kokavec

 

Keyboard kategória duo:

 

Zlaté pásmo                3. kategória                Sebastián Landrišič ped. Elena Danišová DiS.art. 

                                                                       Ľuboš Kubek ped. Elena Danišová DiS.art. 

 

 

Súťažná prehliadka ľudovej piesne „Putujeme za ľudovou piesňou“ v Trnave 18.04.2023:

 

Kategória sólo:

Zlaté pásmo

2. miesto                     II. kategória               Michaela Genčúrová ped. Marek Tokoš DiS.art.

                                    III. kategória              Michaela Zvonárová – ped. Marek Tokoš DiS.art.

 

3. miesto                     II. kategória               Michaela Praženková – ped. Marek Tokoš DiS.art.

 

Kategória duo:

Zlaté pásmo

2. miesto                     IV. kategória              Michaela Genčúrová  ped. Marek Tokoš DiS.art.

Michaela Praženková ped. Marek Tokoš DiS.art.

 

Kategória sólo:

Strieborné pásmo       II. kategória               Alžbeta Mičianiková – ped. Marek Tokoš DiS.art.

 

Strieborné pásmo       II. kategória               Amália Strýčková – ped. Marek Tokoš DiS.art.

 

Kategória duo:

Strieborné pásmo       V. kategória                Alžbeta Mičianiková ped. Marek Tokoš DiS.art.

Amália Strýčková ped. Marek Tokoš DiS.art.

 

Celoslovenské kolo súťaže "Šaliansky Maťko" súťaž v prednese slovenských povestí – 20.04.2023:

 

4. miesto                                                        Tomáš Rožnay – ped. Mgr. Blanka Blesáková

Cena Slniečka

 

22.ročník celoslovenskej interpretačnej súťaže „Schneiderova Trnava“ – 20.04. a 21.04.2023:

 

Štvorručná hra na klavíri:

Zlaté pásmo                                       Ondrej Cepko – ped. Mgr. Anna Smiešková

                                                            Lukáš Rapant  – ped. PaedDr. Martina Tomašovičová

Víťazi kategórie a Cena za najlepšiu interpretáciu skladby

 

Strieborné pásmo                               Zuzana Císarová – ped. Mgr. Beáta Tomčányiová

                                                            Helena Gonšorová  – ped. Mgr. Beáta Tomčányiová

 

Strieborné pásmo                               Terézia Bobušová – ped. Mgr. Beáta Tomčányiová

                                                            Filip Jaroslav Tomovič – ped. Mgr. Beáta Tomčányiová

 

 

Strieborné pásmo                               Simona Bučková – ped. Mgr. Beáta Tomčányiová

                                                            Lenka Hlavačková – ped. Mgr. Beáta Tomčányiová

 

Strieborné pásmo                               Sára Hittrichová – ped. Erika Novanská DiS.art.

                                                            David Masaryk – ped. Erika Novanská DiS.art.

 

Bronzové pásmo                                Jozef Kuva – ped. Mgr. Anna Smiešková

                                                            Martin Rapant  – ped. PaedDr. Martina Tomašovičová

 

Sólová hra na husle:

Zlaté pásmo                                        Klára Halušková – ped. PaedDr. Alžbeta Ševečková

Cena za najlepšiu interpretáciu skladby

 

Komorná hra – kvarteto:

Strieborné pásmo                                Jakub Chorvatovič – ped. MgA. Eduard Vaněk

                                                           Tomáš Adam Greguš - ped. MgA. Eduard Vaněk

                                                           Miriam Hužovičová – ped. MgA. Eduard Vaněk

Anita Mikulčíková – ped. Lenka Raková

7.ročník nadregionálnej súťaže v hre na dvoch klavíroch v Brezne – 28.04.2023:

 

Strieborné pásmo                   Aneta Mária Tulušáková – ped. Mgr. Anna Smiešková

                                                Lea Mária Kaššovicová - ped. PaedDr. Martina Tomašovičová

 

Strieborné pásmo                   Samuel Chalúpek – ped. Edita Planková DiS.art.

                                                Katarína Szücsová - ped. PaedDr. Martina Tomašovičová                              

 

 

Okresné kolo súťaže v umeleckom prednese „Hollého pamätník“ 21.03. – 23.03.2023:

 

1. miesto                                                        Terézia Bajtošová ped. Mgr. Blanka Blesáková

                                                                       Tereza Križanová ped. Mgr. Blanka Blesáková

                                                                       Dália Šaškovičová ped. Mgr. Blanka Blesáková

 

2. miesto                                                        Nina Nosková ped. Bc. Dáša Móderová                                                                              

                                                                       Mia Natália Novotná – ped. Bc. Dáša Móderová

 

Krajské kolo súťaže v umeleckom prednese „Hollého pamätník-(Hviezdoslavov Kubín)“ 03.05. – 05.05.2023:

 

1. miesto         1.kategória (poézia)                Tomáš Rožnay ped. Mgr. Blanka Blesáková

2.kategória (poézia)                Michal Nvota – ped. Mgr. Blanka Blesáková

2.kategória (próza)                 Tomáš Novák – ped. Mgr. Blanka Blesáková

4.kategória (poézia)                Klára Dobšovičová ped. Mgr. Blanka Blesáková

 

2. miesto         2.kategória (próza)                 Dália Šaškovičová ped. Mgr. Blanka Blesáková

4.kategória (poézia)                Barbora Rožnayová ped. Mgr. Blanka Blesáková

4.kategória (próza)                 Alexandra Horňáková ped. Mgr. Blanka Blesáková

Terézia Bajtošová ped. Mgr. Blanka Blesáková

Zuzana Hlavatá ped. Bc. Dáša Móderová

 

3. miesto                                                        Karolína Majová ped. Bc. Dáša Móderová

 

 

 5.ročník speváckej súťaže „Popové hlasy“ 2023 v Hlohovci 10.05.2023:

 

1.miesto          II. kategória                            Michaela Genčúrová ped. Marek Tokoš DiS.art.

Absolútny víťaz súťaže Popové hlasy 2023 v ZUŠ Hlohovec za všetky kategórie

 

 

Celoslovenská súťaž „Smižianska gitara“ 2023 – 10.05.2023:

 

1. miesto         zlaté pásmo     I.A kategória                          Dominik Krajmer

                                                                                               ped. Mgr. Miroslav Vavříček

 

2. miesto         zlaté pásmo     II.A kategória                         Veronika Figedyová

                        + špeciálna cena poroty                                  ped. Mária Smažáková DiS.art.

 

Strieborné pásmo                  I.B kategória                          Daniel Križan

                                                                                               ped. Mária Smažáková DiS.art.

 

"Rozprávkové vretienko" súťaž v prednese rozprávky krajské kolo – 18.05.2023:

 

2. miesto                                                        Sabína Ševelová ped. Bc. Dáša Móderová

3. miesto                                                        Michaela Genčúrová ped. Bc. Dáša Móderová

 

 

31.ročník celoštátnej speváckej súťaže deti a mládeže v interpretácii ľudovej piesne „Slávik Slovenska“ 2023 v Trnave - Krajské kolo 30.05.2023:

 

2. miesto         III. kategória                          Alžbeta Mičianiková ped. Marek Tokoš DiS.art.

 

 

69. ročník súťaže umeleckého prednesu a prózy „Hviezdoslavov Kubín“ 21.06. – 24.06.2023:

 

Zlaté pásmo                            1.kat. (poézia) Tomáš Rožnay ped. Mgr. Blanka Blesáková

2.kat. (próza)  Tomáš Novák – ped. Mgr. Blanka Blesáková

Zlaté pásmo-2.miesto             4.kat. (poézia) Klára Dobšovičová ped. Mgr. Blanka Blesáková

 

Strieborné pásmo                   2.kat. (poézia) Michal Nvota – ped. Mgr. Blanka Blesáková

Strieborné pásmo -2.miesto    4.kat. (poézia) Barbora Rožnayová ped. Mgr. Blanka Blesáková

Strieborné pásmo -2.miesto    4.kat. (próza)  Alexandra Horňáková ped. Mgr. Blanka Blesáková

 

 

Gitarová súťaž „La guitaromanie“  Martin 2023 – 31.05.2022:

 

1.miesto                      zlaté pásmo     II.A kategória             Veronika Figedyová    ped. Mária Smažáková DiS.art.                                                         

2.miesto                      zlaté pásmo     I.A kategória              Dominik Krajmer        ped. Mgr. Miroslav Vavříček                                                                                       

 

6. ročník klavírnej súťaže „Banskoštiavnické kladivká“ 2022 v Banskej Štiavnici – 10.05.2023:

 

Sólová hra na klavíri:

Zlaté pásmo                                       Klára Halušková – ped. Mgr. Lenka Antalová PhD.

                                                            Tereza Rapantová – ped. PaedDr. Martina Tomašovičová

 

Štvorručná hra na klavíri:

Strieborné pásmo                               Terézia Bobušová – ped. Mgr. Beáta Tomčányiová

                                                            Filip Jaroslav Tomovič - ped. Mgr. Beáta Tomčányiová

 

Bronzové pásmo                                 Ondrej Cepko – ped. Mgr. Anna Smiešková

                                                            Lukáš Rapant - ped. PaedDr. Martina Tomašovičová

 

 

Detský hudobný festival Jána Cikkera XXIX. ročník v Banskej Bystrici – 18.05. a 19.05.2023:

 

Sólová hra na klavíri:

Strieborné pásmo                               Jazmína Klára Čambálová – ped. Mgr. Anna Smiešková

 

15.ročník medzinárodnej súťaže Júliusa von Beliczay – 09.06.2023:

 

Sólová hra na husle:

Zlato                           4.kategória                 Amália Solíková – ped. PaedDr. Alžbeta Ševečková

 

 

17.ročník súťažnej prehliadky v speve populárnych piesní v Banskej Bystrici 2023 - 14.06.2023:

 

1. miesto         I. kategória       Michaela Genčúrová              pedagóg – Marek Tokoš DiS.art.