Domov História O škole Štúdium Fotoalbum Kontakt Schneiderova Trnava

Úspechy a súťaže

2021/2022

Súťaže, ktorých sme sa zúčastnili v školskom roku 2021/2022

 

Súťaže:

 

 

Krajské kolo súťaže v umeleckom prednese „Hollého pamätník – 23.09.-24.09.2021:

 

1. miesto                     Tomáš Novák                                     pedagóg – Mgr. Blanka Blesáková

                                    Sofia Staníková                                  pedagóg – Mgr. Blanka Blesáková

                                    Terézia Bajtošová                              pedagóg – Mgr. Blanka Blesáková

                                    Tereza Križanová                              pedagóg – Mgr. Blanka Blesáková

                                    Maria Vagalová                                 pedagóg – Mgr. Blanka Blesáková

                                    Alexandra Hornáková                        pedagóg – Mgr. Blanka Blesáková

 

2. miesto                     Michal Nvota                                     pedagóg – Mgr. Blanka Blesáková

                                    Hana Stachová                                   pedagóg – Mgr. Blanka Blesáková

                                    Mia Natália Novotná                          pedagóg – Bc. Daša Móderová

                                    Timea Trpíšková                               pedagóg – Mgr. Blanka Blesáková

 

 

 

20.ročník celoslovenskej interpretačnej súťaže - online súťaž „Schneiderova Trnava“ – 22.10.2021:

 

Sólová hra na klavíri:

Zlaté pásmo                                                   Zuzana Reiffersová – ped. Mgr. Anna Smiešková

Absolútny víťaz súťaže, Cena za najlepšiu interpretáciu skladby                           

 

Štvorručná hra na klavíri:

Zlaté pásmo                                                   Ondrej Cepko – ped. Mgr. Anna Smiešková

                                                                        Lukáš Rapant - ped. PaedDr. Martina Tomašovičová

 

Komorná hra – klavírne trio:

Strieborné pásmo                              Nina Kristína Micháliková – ped. PaedDr. Alžbeta Ševečková

Cena za najlepšiu interpretáciu skladby        Martina Ruttmarová - ped. Lenka Raková

                                                                       Zuzana Reiffersová – ped. Mgr. Anna Smiešková

 

Sólová hra na husle:

Strieborné pásmo                                          Ondrej Papranec – ped. M.Mus. Jana Andevska

 

 

 

67. ročník súťaže umeleckého prednesu a prózy „Hviezdoslavov Kubín“ 29. 10. – 30. 10. 2021:

 

Zlaté pásmo                Alexandra Hornáková                         pedagóg - Mgr. Blanka Blesáková                               

                                      Tomáš Novák                                     pedagóg - Mgr. Blanka Blesáková

 

Strieborné pásmo       Terézia Bajtošová                              pedagóg - Mgr. Blanka Blesáková

Lea Vagalová                                     pedagóg - Mgr. Blanka Blesáková

Tereza Križanová                              pedagóg - Mgr. Blanka Blesáková

 

 

 

 

Obvodné kolo súťaže v umeleckom prednese „Hollého pamätník“ 09.03. – 10.03.2022:

 

1. miesto                     Dália Šaškovičová                              pedagóg – Mgr. Blanka Blesáková

                                    Esther Pilátová                                  pedagóg – Mgr. Blanka Blesáková

 

2. miesto                     Nina Nosková                                     pedagóg – Bc. Daša Móderová

                                    Daniela Elle Štricová                         pedagóg – Bc. Daša Móderová

                                    Sofia Staníková                                  pedagóg – Mgr. Blanka Blesáková

                                    Tomáš Rožnay                                     pedagóg – Mgr. Blanka Blesáková

Hana Stachová                                   pedagóg – Mgr. Blanka Blesáková

 

 

 

Okresné kolo súťaže v umeleckom prednese „Hollého pamätník“ 23.03. – 24.03.2022:

 

1. miesto                     Michal Nvota                                      pedagóg – Mgr. Blanka Blesáková

                                    Esther Pilátová                                  pedagóg – Mgr. Blanka Blesáková

Dália Šaškovičová                              pedagóg – Mgr. Blanka Blesáková

 

2. miesto                     Nina Nosková                                     pedagóg – Bc. Daša Móderová

                                    Daniela Elle Štricová                         pedagóg – Bc. Daša Móderová

                                    Tomáš Rožnay                                     pedagóg – Mgr. Blanka Blesáková

Hana Stachová                                   pedagóg – Mgr. Blanka Blesáková

 

 

 

Okresné kolo súťaže "Šaliansky Maťko" súťaž v prednese slovenských povestí – 08.04.2022:

 

1. miesto                     Tomáš Rožnay                                     pedagóg – Mgr. Blanka Blesáková

Hana Stachová                                   pedagóg – Mgr. Blanka Blesáková

Ela Baničová                                      pedagóg – Mgr. Blanka Blesáková

 

2. miesto                     Mia Natália Novotná                          pedagóg – Bc. Daša Móderová

 

 

 

Regionálne kolo súťaže v umeleckom prednese „Hollého pamätník“ 12.04.2022:

 

1. miesto                     Barbora Rožnayová                           pedagóg – Mgr. Blanka Blesáková

Filip Vysoký                                       pedagóg – Mgr. Blanka Blesáková

 

2. miesto                     Karin Kohútová                                 pedagóg – Bc. Daša Móderová

 

 

 

Súťažná prehliadka ľudovej piesne „Putujeme za ľudovou piesňou“ v Trnave 12.04.2022:

 

Kategória sólo:

2. miesto                     II. kategória     Alžbeta Mičianiková  pedagóg – Marek Tokoš DiS.art.

 

Kategória duo:

2. miesto                     IV. kategória    Alžbeta Mičianiková  pedagóg – Marek Tokoš DiS.art.

Amália Strýčková       pedagóg – Marek Tokoš DiS.art.

 

 

Krajské kolo súťaže "Šaliansky Maťko" súťaž v prednese slovenských povestí – 22.04.2022:

 

1. miesto                     Hana Stachová                                   pedagóg – Mgr. Blanka Blesáková

Ela Baničová                                      pedagóg – Mgr. Blanka Blesáková

 

2. miesto                     Tomáš Rožnay                                     pedagóg – Mgr. Blanka Blesáková

 

 

 

Krajské kolo súťaže v umeleckom prednese „Hollého pamätník“ 27.04. – 28.04.2022:

 

1. miesto                     Karin Kohútová                                 pedagóg – Mgr. Blanka Blesáková

Michal Nvota                                      pedagóg – Mgr. Blanka Blesáková

Tomáš Novák                                     pedagóg – Mgr. Blanka Blesáková

Terézia Bajtošová                              pedagóg – Mgr. Blanka Blesáková       

Dália Šaškovičová                            pedagóg – Mgr. Blanka Blesáková

 

2. miesto                     Barbora Rožnayová                           pedagóg – Mgr. Blanka Blesáková

Filip Vysoký                                       pedagóg – Mgr. Blanka Blesáková

Esther Pilátová                                  pedagóg – Mgr. Blanka Blesáková

Alexandra Hornáková                         pedagóg - Mgr. Blanka Blesáková

 

 

 

Populárny a muzikálový spev „Pink Song“ 2022 vo Zvolene 29.04.2022:

 

Strieborné pásmo       1B kategória    Michaela Genčúrová  pedagóg – Marek Tokoš DiS.art.

 

Bronzové pásmo         3A kategória    Eliška Kubišová         pedagóg – Marek Tokoš DiS.art.

 

 

 

Okresná súťaž v speve ľudovej piesne „Slávik Slovenska“ 2022 v Trnave 05.05.2022:

 

1. miesto                     I. kategória      Michaela Praženková pedagóg – Marek Tokoš DiS.art.

1. miesto                     II. kategória     Alžbeta Mičianiková  pedagóg – Marek Tokoš DiS.art.

 

2. miesto                     II. kategória     Amália Strýčková       pedagóg – Marek Tokoš DiS.art.

 

 

 

20. ročník okresnej súťaže v speve populárnej piesne „Superstar“ 2022 v Trnave 10.05.2022:

 

1. miesto         D. kategória     Mária Margita Jindrová        pedagóg – Marek Tokoš DiS.art.

 

 

 

Celoslovenská súťaž „Smižianska gitara“ 2022 – 11.05.2022:

 

2. miesto         zlaté pásmo     1.C kategória                          Veronika Figedyová

                                                                                               ped. Mária Smažáková DiS.art.

 

 

 

 

Krajská súťaž v speve ľudovej piesne „Slávik Slovenska“ 2022 v Trnave 26.05.2022:

 

1. miesto                     I. kategória      Michaela Praženková pedagóg – Marek Tokoš DiS.art.

3. miesto                     II. kategória     Alžbeta Mičianiková  pedagóg – Marek Tokoš DiS.art.

 

 

 

1.ročník celoslovenskej klavírnej súťaže „Pianoforte“ v Starej Ľubovňi – 26.05.2022:

 

Zlaté pásmo                V. kategória                                       Zuzana Reiffersová

                                                                                               ped. Mgr. A. Smiešková

 

Strieborné pásmo       IV. kategória                                      Aneta Mária Tulušáková

                                                                                               ped. Mgr. A. Smiešková

 

 

 

1.ročník speváckej súťaže online „Xoana PopStar“ 2022 v Prievidzi 31.05.2022:

 

2. miesto                     A kategória      Michaela Genčúrová  pedagóg – Marek Tokoš DiS.art.

                                                                                               

                                                                                              

 

68. ročník súťaže umeleckého prednesu a prózy „Hviezdoslavov Kubín“ 22. 06. – 25. 06. 2022:

 

Zlaté pásmo                Michal Nvota                                      pedagóg – Mgr. Blanka Blesáková

                                    Tomáš Novák                                     pedagóg - Mgr. Blanka Blesáková

 

Strieborné pásmo       Terézia Bajtošová                              pedagóg - Mgr. Blanka Blesáková

Dália Šaškovičová                              pedagóg – Mgr. Blanka Blesáková

 

 

 

Celoslovenská súťaž v speve ľudovej piesne „Slávik Slovenska“ 2022 v Trnave 25.06.2022:

 

Laureát Slávika Slovenska 2022 za Trnavský kraj

4. miesto                     I. kategória      Michaela Praženková pedagóg – Marek Tokoš DiS.art.

 

 

 

Gitarová online súťaž „La guitaromanie“  Martin 2022 – 15.06.2022:

 

3.miesto                      zlaté pásmo                                         Veronika Figedyová

                                                                                               ped. Mária Smažáková DiS.art.

Strieborné pásmo                                                                   Tomáš Novák

                                                                                               ped. Mgr. Miroslav Vavříček

 

Strieborné pásmo       baby kategória                                    Dominik Krajmer

                                                                                               ped. Mgr. Miroslav Vavříček

 

 

 

 

 

 

4. Medzinárodná klavírna súťaž „Forum per tasti“ 2022 v Žiline – 06.07.2022:

 

2.miesto                      5. kategória                                        Zuzana Reiffersová

                                                                                               ped. Mgr. A. Smiešková

 

 

 

5. ročník klavírnej súťaže „Banskoštiavnické kladivká“ 2022 v Banskej Štiavnici – 04.05.2022:

 

Sólová hra na klavíri:

Strieborné pásmo                               Valentína Tornay – ped. Mgr.art. Daniela Belancová ArtD.

 

Bronzové pásmo                                 Zuzana Cisárová – ed. Mgr. Beáta Tomčányiová

 

Štvorručná hra na klavíri:

Strieborné pásmo                               Ondrej Cepko – ped. Mgr. Anna Smiešková

                                                            Lukáš Rapant - ped. PaedDr. Martina Tomašovičová

 

Strieborné pásmo                               Terézia Bobušová – ped. Mgr. Beáta Tomčányiová

                                                            Filip Jaroslav Tomovič - ped. Mgr. Beáta Tomčányiová

 

 

 

Spevácka a autorská súťaž „Košický zlatý poklad“  v Košiciach 2022:

 

7. miesto                                                         Mária Valentová – ped. M.Mus. Jana Andevska