Domov História O škole Štúdium Fotoalbum Schneiderova Trnava

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Zmluva z1 s DPH 02.11.2011
Zmluva zmluva o dielo s DPH 21.11.2013
Zmluva nájom nebytových priestorov s DPH 18.09.2017
Zmluva vema v4 cloud s DPH 01.10.2017
Zmluva o poskytnutí fin.dotácie 2018 s DPH 01.02.2018
Zmluva z 14.3.2014 s DPH 14.03.2014
Zmluva darovacia s DPH 12.02.2014
Zmluva schneiderova trnava s DPH 14.03.2018
Zmluva z 23.4.2013 s DPH 23.04.2013
Zmluva darovacia s DPH 31.01.2013
Zmluva darovacia s DPH 07.10.2013
Zmluva darovacia zmluva s DPH 25.11.2014
Zmluva zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby s DPH 25.01.2019
Zmluva o dielo s DPH 21.06.2018
Zmluva o poskytnutí fin. dotácie s DPH 13.02.2019
Zmluva org. a materiálno-technické zabezpečenie Schneiderovej Trnavy s DPH 21.03.2019
Zmluva o výpožičke 15/2019 s DPH 13.05.2019
Zmluva o výpožičke 11/2019 s DPH 26.03.2019
Zmluva nájomná 1/2019 s DPH 16.04.2019
Zmluva nájomná 3/2019 s DPH 13.05.2019
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1904