Domov História O škole Štúdium Fotoalbum Kontakt Schneiderova Trnava

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Zmluva o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaží detí 3 000,00 s DPH 10.10.2022 Regionálny úrad školskej správy v Trnave ZUŠ M. Schneidera - Trnavského Mgr. Mária Reiffersová zástupkyňa riaditeľa
Zmluva Zmluva o pripojení s DPH 13.10.2021 BitData Home s.r.o. ZUŠ M. Schneidera - Trnavského Mgr.art. Juraj Vrobel zástupca riaditeľa
Objednávka OBJ 37-41/2021 s DPH 23.09.2021 PaedDr. Gabriel Kalapoš riaditeľ
Zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 26.04.2022 Divadlo Jána Palárika v Trnave ZUŠ M. Schneidera - Trnavského PaedDr. Gabriel Kalapoš riaditeľ
Objednávka OBJ 30-34/2021 s DPH 30.08.2021 PaedDr. Gabriel Kalapoš riaditeľ
Zmluva Zmluva o výpožičke s DPH 27.09.2021 STEFE Trnava, s.r.o. ZUŠ M. Schneidera - Trnavského PaedDr. Gabriel Kalapoš riaditeľ
Objednávka OBJ 14 - 15/2022 s DPH 30.03.2022 PaedDr. Gabriel Kalapoš riaditeľ
Objednávka OBJ 9-13/2022 s DPH 28.02.2022 PaedDr. Gabriel Kalapoš riaditeľ
Zmluva o dodávke elektriny s DPH 28.03.2022 MAGNA ENERGIA a.s. ZUŠ M. Schneidera - Trnavského PaedDr. Gabriel Kalapoš riaditeľ
Zmluva Dodatok k Zmluve o pripojení do siete internet s DPH 29.10.2021 TT-IT, s.r.o. PaedDr. Gabriel Kalapoš riaditeľ
Objednávka OBJ 3-8/2022 s DPH 09.02.2022 PaedDr. Gabriel Kalapoš riaditeľ
Zmluva Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov s DPH 16.05.2022 ZEDOL s.r.o. ZUŠ M. Schneidera - Trnavského PaedDr. Gabriel Kalapoš riaditeľ
Objednávka OBJ 1-2/2022 s DPH 14.01.2022 PaedDr. Gabriel Kalapoš riaditeľ
Objednávka OBJ 49-52/2021 s DPH 22.10.2021 PaedDr. Gabriel Kalapoš riaditeľ
Objednávka OBJ 53-54/2021 s DPH 19.11.2021 PaedDr. Gabriel Kalapoš riaditeľ
Objednávka OBJ 68-69/2021 s DPH 29.12.2021 PaedDr. Gabriel Kalapoš riaditeľ
Zmluva o dodávkach kancelárskych potrieb s DPH 13.08.2021 Lyreco PaedDr. Gabriel Kalapoš riaditeľ
Objednávka OBJ 62-67/2021 s DPH 21.12.2021 PaedDr. Gabriel Kalapoš riaditeľ
Objednávka OBJ 59-61/2021 s DPH 13.12.2021 PaedDr. Gabriel Kalapoš riaditeľ
Zmluva Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok 2022 s DPH 16.05.2022 ZEDOL s.r.o. ZUŠ M. Schneidera - Trnavského PaedDr. Gabriel Kalapoš riaditeľ
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1995