Domov História O škole Štúdium Fotoalbum Kontakt Schneiderova Trnava

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Zmluva Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok 2022 s DPH 16.05.2022 ZEDOL s.r.o. ZUŠ M. Schneidera - Trnavského PaedDr. Gabriel Kalapoš riaditeľ 17.05.2022
Zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 26.05.2022 Divadlo Jána Palárika v Trnave ZUŠ M. Schneidera - Trnavského PaedDr. Gabriel Kalapoš riaditeľ 27.05.2022
Zmluva Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov s DPH 16.05.2022 ZEDOL s.r.o. ZUŠ M. Schneidera - Trnavského PaedDr. Gabriel Kalapoš riaditeľ 17.05.2022
Zmluva o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaží detí 3 000,00 s DPH 10.10.2022 Regionálny úrad školskej správy v Trnave ZUŠ M. Schneidera - Trnavského Mgr. Mária Reiffersová zástupkyňa riaditeľa 14.10.2022
Zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 26.04.2022 Divadlo Jána Palárika v Trnave ZUŠ M. Schneidera - Trnavského PaedDr. Gabriel Kalapoš riaditeľ 26.04.2022
Objednávka OBJ 29-30 s DPH 04.07.2022 ZUŠ M. Schneidera - Trnavského PaedDr. Gabriel Kalapoš riaditeľ 04.07.2022
Objednávka OBJ 31 s DPH 28.07.2022 ZUŠ M. Schneidera - Trnavského PaedDr. Gabriel Kalapoš riaditeľ 28.07.2022
Zmluva o dodávke elektriny s DPH 28.03.2022 MAGNA ENERGIA a.s. ZUŠ M. Schneidera - Trnavského PaedDr. Gabriel Kalapoš riaditeľ 30.03.2022
Faktúra FA 103-116 s DPH 29.07.2022 ZUŠ M. Schneidera - Trnavského 29.07.2022
Zmluva Zmluva o výpožičke s DPH 27.09.2021 STEFE Trnava, s.r.o. ZUŠ M. Schneidera - Trnavského PaedDr. Gabriel Kalapoš riaditeľ 28.09.2021
Zmluva na organizačné a materiálovo-technické zabezpečenie celoslovenského kola súťaže Schneiderova Trnava 3 000.00 s DPH 08.10.2021 Ministerstvo vnútra SR Okresný úrad Trnava ZUŠ M. Schneidera - Trnavského PaedDr. Gabriel Kalapoš riaditeľ 11.10.2021
Zmluva Zmluva o pripojení s DPH 13.10.2021 BitData Home s.r.o. ZUŠ M. Schneidera - Trnavského Mgr.art. Juraj Vrobel zástupca riaditeľa 15.10.2021
Zmluva 1/2021 o nájme nebytových priestorov 600,00 s DPH 28.06.2021 6.7.2021 Hudobné centrum 07.07.2021
Faktúra f149 s DPH 03.11.2016 07.11.2016
Objednávka o52 s DPH 04.10.2016 02.11.2016
Objednávka o51 s DPH 26.09.2016 02.11.2016
Faktúra f150 s DPH 07.11.2016 07.11.2016
Faktúra f151 s DPH 07.11.2016 07.11.2016
Faktúra f152 s DPH 07.11.2016 07.11.2016
Objednávka o50 s DPH 26.09.2016 02.11.2016
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2028