Domov História O škole Štúdium Fotoalbum Schneiderova Trnava

Na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie:

Písomné vyhlásenie rodiča po prerušení dochádzky žiaka v trvaní viac ako 3 dni: stiahnuť.docx

Dotazník a vyhlásenie rodiča pred začiatkom šk. roka 2020/2021: stiahnuť.pdf

Hudobná náuka trieda č.17 rozvrh hodín: stiahnuť.pdf

Hudobná náuka trieda č.59 rozvrh hodín: stiahnuť.pdf

Čestné prehlásenie počas celej doby štúdia - stiahnuť.pdf

Informovaný súhlas zákonného zástupcu žiaka šk.rok 2020/2021: stiahnuť.pdf

Žiadosť o oslobodenie z predmetov šk.rok 2020/2021: stiahnuť.pdf

Žiadosť o ukončenie štúdia šk.rok 2020/2021: stiahnuť.pdf