Domov História O škole Štúdium Fotoalbum Schneiderova Trnava
 • OZNAM – online vyučovanie hudobnej náuky

  Milí žiaci, vážení rodičia,

  Hudobnú náuku vyučujeme od 08.02.2021 online, cez aplikáciu Microsoft Teams.

  Postup (potrebný video link), ako si aplikáciu Teams stiahnete do počítača, nainštalujete, prihlásite sa a pripojíte sa pomocou linku na online hodinu, nájdete na našej stránke po prihlásení na hornom paneli priečinok Hudobná náuka. Po otvorení kliknutím na ročník, ktorý navštevujete (je to miesto, kde ste si doteraz sťahovali pracovné listy z HN) sa Vám ukážu potrebné oznamy a linky k pripojeniu sa na vašu online hodinu cez Teams.

  Prihlasovacie údaje do aplikácie Microsoft Teams vám oznámia vaši  učitelia hudobných nástrojov.

  1.možnosť pripojenia na online hodinu po prihlásení do aplikácie Teams:

  Keď budete prihlásení v aplikácii Teams:

  1.Prihlásenie na stránku školy, 2.Ľavý panel - zelený domček Web stránka, 3.Horný panel – Hudobná náuka, 4.Ročník, ktorý navštevujem

  !!! Pozorne si prezrite skupiny (napríklad v rámci 2.ročníka môžu byť aj 3 triedy) a potom sa pripojte na správny link kam patríte aj Vy !!!

  5.Klik na link „Kliknutím sem sa pripojíte k schôdzi“ , 6.Ak máte aplikáciu nainštalovanú v počítači otvorí sa Vám okno v rámci aplikácie Teams, 7.Ľavý klik na Pripojiť sa teraz vo fialovom rámčeku

  Ak ste aplikáciu Teams nemali nainštalovanú v počítači 6.krok klik na stiahnuť aplikáciu pre windows-nainštalovať-po inštalácii sa prihlásiť v aplikácii Teams pomocou mena a hesla, celý postup zopakovať od 1.kroku

  2.možnosť pripojenia na online hodinu po prihlásení do aplikácie Teams:

  Keď budete prihlásení v aplikácii Teams, môžete sa pripojiť priamo cez kalendár

  1.Ľavý panel kalendár, 2.Ľavý klik na hodinu, kde sa chcem pripojiť, 3.Ľavý klik na Pripojiť sa vo fialovom rámčeku, 4. Ľavý klik na Pripojiť sa teraz vo fialovom rámčeku

  3.možnosť pripojenia na online hodinu po prihlásení do aplikácie Teams:

  Keď budete prihlásení v aplikácii Teams, môžete sa prihlásiť na link v Tíme:

  1.Ľavý panel Tímy, 2.Ľavý klik na triedy kam patríte, 3.V ozname dôležité nájsť pripojenie na online hodinu, 4.Klik na link „Kliknutím sem sa pripojíte k schôdzi“ , 5.Ľavý klik na Pripojiť sa teraz vo fialovom rámčeku

 • Aktuálne k otvoreniu školy od 08.02.2021

  Vážení rodičia,

   

  chápeme Vašu nespokojnosť z dôvodu nedostatočných informácií k otváraniu škôl a školských zariadení od 08. 02. 2021.

  Bohužiaľ, mesto Trnava nemohlo vydať presnejšie informácie skôr, pretože až do včerajšieho večera nebolo vydané platné uznesenie vlády SR a rozhodnutie ministra školstva.

  Samospráva dostala informácie k podrobnostiam o organizácii výchovno-vzdelávacieho procesu od  08. 02. 2021 až včera prostredníctvom tlačovej besedy.
  Výchovno-vzdelávací proces je od pondelka  08. 02. 2021 mimoriadne prerušený v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava. Z tohto dôvodu, bohužiaľ, nebude možné od 8.2. umiestniť ani deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre do materskej školy a školského klubu detí. Vzdelávanie žiakov základných škôl a základných umeleckých škôl sa bude naďalej uskutočňovať dištančnou formou.

  Ako dlho bude tento spôsob vzdelávania trvať,  Vám v tejto chvíli nevieme s určitosťou povedať, pretože sa to môže opätovne meniť rozhodnutiami z vyšších orgánov.

  Taktiež formu vzdelávania ovplyvňuje epidemiologická situácia v našom meste a okrese, okres Trnava je zaradený v poslednom stupni COVID automatu.

  Ospravedlňujeme sa, že Vás informujeme počas  víkendu a na poslednú chvíľu, ale na základe hore uvedených skutočností sme to nemohli urobiť skôr.

  Ďakujeme za pochopenie.

   

  Mesto Trnava

  S pozdravom

  Mgr. Michal Špernoga

  vedúci odboru
  odbor školstva, mládeže a športu

 • Dôležitý oznam

  Riaditeľstvo ZUŠ na základe prieskumu záujmu

  o prezenčné vyučovanie žiakov a rodičov

  v zmysle stanovených  podmienok MŠ SR a ÚVZ

  a na základe konzultácie so zriaďovateľom školy Mestom Trnava

  oznamuje, že 

  pokračuje v dištančnej forme štúdia až do odvolania.

   

   

  PaedDr. Gabriel Kalapoš

  riaditeľ školy

 • Dôležitý oznam

  Riaditeľstvo ZUŠ oznamuje, že

  od 26.10.2020 do 27.11.2020 bude prerušené prezenčné vyučovanie na ZUŠ

  vo všetkých odboroch a formách vyučovania a škola prechádza na dištančnú formu vzdelávania online.

  Triedni učitelia zabezpečia kontakt so žiakmi a rodičmi a pripravia rozvrh hodín

  po dohode na celé obdobie 26.10. - 27.11.2020.

  Po získaní ďalších informácií budeme oznam aktualizovať.

   

  PaedDr. Gabriel Kalapoš

  riaditeľ školy

 • Dôležitý oznam:

  Na základe nariadenia ministra školstva SR sa nevyučuje

  skupinové vyučovanie (Literárno-dramatický odbor, Tanečný odbor a Hudobná náuka) 

  s účinnosťou od 12. októbra 2020 (pondelok).

  Riaditeľstvo ZUŠ oznamuje, že vyučovanie Hudobnej náuky dištančnou formou

  začne od 15.10.2020 až do odvolania.

  Nové pracovné listy nájdete v kolonke Hudobná náuka na hornej lište.

   

  Dištančné vyučovanie v Literárno - dramatickom odbore

  začne 14.10.2020 až do odvolania.

   

  Dištančné vyučovanie v Tanečnom odbore

  začne 14.10.2020 až do odvolania.

   

   

  PaedDr. Gabriel Kalapoš

  riaditeľ školy

   

 • OZNAM

  Dôležité :


  • Zákonný zástupca /rodič/ zabezpečí pre svoje dieťa rúško a hygienické vreckovky
  • Predkladá pri prvom nástupe žiaka do ZUŠ čestné prehlásenie a pri každom prerušení dochádzky žiaka v trvaní viac ako 3 dni predkladá písomné vyhlásenie / viď v prílohách
  • Písomné vyhlásenie rodiča po prerušení dochádzky žiaka v trvaní viac ako 3 dni: stiahnuť.docx
  • Dotazník a Vyhlásenie rodiča na začiatku školského roka: stiahnuť.docx
  • Podmienky vstupu do školy: stiahnuť.docx 
  • Čestné prehlásenie: stiahnuť.pdf
  • Viac informácii link: https://www.minedu.sk/zakladne-skoly-a-skolske-zariadenia-skd-cvc-zus-jazykove-skoly/                                                                                                                   
  • V prípade, že u žiaka je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID 19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy

  Vážení rodičia, milí žiaci,

  onedlho sa začne nový školský rok 2020/2021. Začne sa v období pretrvávajúcej a zhoršujúcej sa situácie pandémie COVID 19, preto prosím venujte pozornosť nasledovným informáciám :

  Aktuálne hygienicko-epidemiologické nariadenia

  Na základe manuálu MŠ SR riaditeľstvo ZUŠ vydáva tieto usmernenia :

  • Vstup do budovy školy je možný len s použitím rúška a dezinfekciou rúk
  • V spoločných priestoroch školy /chodby, toalety, koncertná sála/ je povinnosť nosiť rúško, v triede pri individuálnom vyučovaní je nosenie rúška doporučené
  • Je potrebné obmedziť kontakty osôb v spoločných priestoroch školy, dodržiavať odstupy
  • Je zakázaný vstup do budovy školy cudzích osôb, vrátane rodičov žiakov,


  • Rozvrh hodín hudobná náuka:

   Hudobná náuka, Literárno -dramatický odbor, Tanečný odbor a takisto komorná hra, práca v súbore, štvorručná hra začnú vyučovanie od 16.09.2020

   ROZVRH HODÍN HUDOBNÁ NÁUKA 2020/21 - Trieda č. 17

   PONDELOK:     14,00 – 14,45        1.ročník           PaedDr. Gabriel Kalapoš

                             14,55 – 15,40        4.ročník           Gabriela Bunčeková, DiS. art.

                             15,50 – 16,35        3. ročník          Gabriela Bunčeková, DiS. art.

                             16,45 – 17,30        2.ročník           PaedDr. Gabriel Kalapoš

    

   UTOROK:         14,00 – 14,45         2.ročník           PaedDr. Gabriel Kalapoš

                             14,55 – 15,40         4. ročník          Mgr. Mária Konečná

                             15,50– 17,00          6.ročník           Mgr. Mária Konečná

                            

   STREDA:          13,45 – 14,30         1.roč.               Mgr. Mária Konečná

                             14,40 – 15,50        6.ročník            Mgr. Mária Konečná

                             16,00 – 16,45        4.ročník            Mgr. Mária Konečná

                              16,55 – 17,40       3.ročník            Gabriela Bunčeková, DiS. art.

                             

   ŠTVRTOK:        14,00 – 14,45         2.ročník           PaedDr. Gabriel Kalapoš

                             14,55 – 15,40         3.ročník           PaedDr. Gabriel Kalapoš

                             16,00 – 16,45         PŠ 3                  Gabriela Bunčeková, DiS. art.

    

   PIATOK:           14,15 – 15,25        5.ročník           Mgr. Mária Konečná

                             15,35 – 16,45        6.ročník           Mgr. Mária Konečná

    

   ROZVRH HODÍN HUDOBNÁ NÁUKA 2020/21- Trieda č. 59

   PONDELOK:    13,45 – 14,30        PŠ 1                    PhDr. Lenka Danišová

                             14,35 – 15,45        5.ročník             PhDr. Lenka Danišová

                             16,00 – 16,45         PŠ 2                   PhDr. Lenka Danišová

                             16,50 – 18,00         7.ročník            PhDr. Lenka Danišová

    

   UTOROK:        14,15 – 15,00       3. ročník             Gabriela Bunčeková, DiS. art.

                            15,10 – 15,55       2.ročník              Gabriela Bunčeková, DiS. art.

                            16,00 – 16,45        PŠ 3                    Gabriela Bunčeková, DiS. art.

                        

                            

   STREDA:          13,45 – 14,30        PŠ 1                       PhDr. Lenka Danišová

                             14,35 – 15,45        5.ročník               PhDr. Lenka Danišová

                             16,00 – 17,10        7.ročník               PhDr. Lenka Danišová

                             17,15 – 18,00       1.ročník /bez PŠ/   PhDr. Lenka Danišová

    

   ŠTVRTOK:        13,45 – 14,30       1. ročník/bez PŠ/  PhDr. Lenka Danišová

                             14,35 – 15,45        7.ročník              PhDr. Lenka Danišová

                             16,00 – 16,45        PŠ 2                      PhDr. Lenka Danišová

                             16,50 – 18,00        5. ročník              PhDr. Lenka Danišová

                           

   PIATOK:           13,45 – 14,30        3. ročník              Gabriela Bunčeková, DiS. art.

                             14,35 – 15,20        2.ročník               Gabriela Bunčeková, DiS. art.

                             15,35 – 16,20        1.ročník               Gabriela Bunčeková, DiS. art.

                             16,25 – 17,10        4. ročník              Gabriela Bunčeková, DiS. art.

                             

                              

                            

  • Pokyny k začiatku školského roku 2020/2021

   Zápis žiakov na štúdium spočíva v zadelení hodín individuálneho a skupinového vyučovania podľa informácií na nástenke školy pri vstupe do budovy.

   Zápis žiakov na štúdium v školskom roku 2020/2021 bude prebiehať:

   02.09.2020 /streda/ zadeľovanie hodín žiakov 08,30 – 12,30 hod.

   03. – 04.09.2020 /štvrtok- piatok/ zadeľovanie hodín žiakov 13,30 – 17,30 hod.

   Hudobný odbor :

   žiaci prípravného štúdia (PŠ) – budú v 1. polroku navštevovať dvakrát v týždni hodinu Hudobnej náuky (HN), ktorú si zadelia u vyučujúcej HN pre PŠ.

   žiaci 1. ročníka – si zadelia hodinu u svojho triedneho učiteľa a zároveň sa prihlásia na vyučovanie Hudobnej náuky podľa ponuky pre 1. ročník.

   Tanečný odbor /TO/:

   žiaci prijatí do prípravneho štúdia TO a 1.ročníka – vzhľadom na trvajúcu práceneschopnosť vyučujúcej bude zápis a rozvrh vyučovania realizovaný online formou, vyučujúca bude žiakov kontaktovať.

   Literárno – dramatický odbor /LDO/:

   Novoprijatí žiaci si zadelia hodiny u svojho triedneho učiteľa LDO.

   Vyučovanie podľa rozvrhu bude prebiehať od 07.09.2020.

   Na základe odporúčaní MŠ SR bude v termíne od 07.09.2020 prebiehať vyučovanie len v individuálnej forme vyučovania,

   Hudobná náuka, Literárno -dramatický odbor, Tanečný odbor a takisto komorná hra, práca v súbore, štvorručná hra začnú vyučovanie od 16.09.2020

   Vzhľadom k uvedenému žiaci PŠ, LDO a TO nebudú uhrádzať školné za mesiac september 2020

    

    

    

                                                                                     

                                                                                     PaedDr. Gabriel Kalapoš

                                                                                              riaditeľ ZUŠ