Domov História O škole Štúdium Fotoalbum Kontakt Schneiderova Trnava
 • Pozývame Vás:
 • Novoročný koncert 2024
 • Vianočné koncerty 2023
 • 2% dane

   Vážení rodičia a priatelia školy,

  pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

  Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

  Finančné prostriedky budú použité na:

  • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
  • skvalitnenie vybavenia školy

  Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to.

  Stiahnite si naše tlačivo ZUŠ M.Sch.- Trnavského a vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2% z dane: stiahnuť.pdf

  Užitočné informácie pre Vás link: http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/

   

  Údaje o prijímateľovi 2% dane

  Obchodné meno alebo názov: Umením k srdcu

  Sídlo – ulica: Štefánikova

  Súpisné/ orientačné číslo: 2

  PSČ: 91701

  Obec: Trnava

  Právna forma: občianske združenie

  Identifikačné číslo (IČO/SID): 42401011

 • Úprava poplatkov za štúdium v zmysle VZN č.621

  Vážení rodičia,

  Od 01.09.2024 sa v zmysle VZN č.621 upravujú poplatky za štúdium následovne:

  Vysvetlenie k čestným prehláseniam:

  V zmysle §7, ods. 4 a §7 a, ods. 4 a 5 zákona 325/2012 Z.z., ktorý novelizuje zákon 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení na účely rozdeľovania a poukazovania výnosu dane obciam môže žiaka základnej umeleckej školy uviesť do zberu údajov pre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR len jeden zriaďovateľ základnej umeleckej školy len v jednej základnej umeleckej škole.

  V prípade, že na území mesta alebo v blízkom okolí pôsobí viacero základných umeleckých škôl (štátne, súkromné, cirkevné), žiaka môže vykázať do zberu údajov len jeden zriaďovateľ, ktorý na žiaka dostane finančné prostriedky od štátu.

  Z tohto dôvodu:

  1.bod:  je zákonný zástupca (rodič) povinný podpísať a odovzdať čestné vyhlásenie pre zber údajov k školskému roku, kedy nastúpi na celú dobu jeho štúdia len jednej základnej umeleckej škole, pre ktorú sa rozhodne.  Vaše dieťa bude môcť aj naďalej navštevovať viacero umeleckých škôl, ale finančné prostriedky budú poukázané len tej škole, ktorú vy uvediete v čestnom prehlásení. (Rodič sa môže stále rozhodnúť pre zmenu školy, ktorej odovzdá čestné prehlásenie. Zmenu je možné nahlásiť v priebehu školského roka, ale uskutočniť ju je možné stále až k nasledujúcemu školskému roku.)

   

  2.bod:   Čestné prehlásenie môže rodič alebo zákonný zástupca odovzdať za svoje dieťa vo veku od 4 rokov do 25 rokov. Dospelý pracujúci študenti nad 25 rokov čestné prehlásenie odovzdať nemôžu.

   

  3.bod:   Žiak, ktorí navštevuje viacero odborov môže k nám maximálne odovzdať 2 čestné prehlásenia. Jedno prehlásenie za individuálne vyučovanie a jedno prehlásenie za skupinové vyučovanie.

  Vzorové situácie k bodu 3 viac odborov:

  1.Žiak navštevuje dve individuálne vyučovania (chodí na klavír a na trúbku). Odovzdať môže iba jedno čestné prehlásenie za jedno individuálne vyučovanie.

  2.Žiak navštevuje dve skupinové vyučovania (chodí na LDO a na TO). Odovzdať môže iba jedno čestné prehlásenie za jedno skupinové vyučovanie.

  3.Žiak navštevuje jedno individuálne vyučovanie a jedno skupinové vyučovanie. Odovzdať môže  jedno čestné prehlásenie za individuálne vyučovanie a jedno za skupinové vyučovanie.

  4. Žiak navštevuje dve individuálne vyučovania (spev a klavír) a dve skupinové vyučovania (LDO a TO). Odovzdať môže  maximálne jedno čestné prehlásenie za individuálne vyučovanie a jedno za skupinové vyučovanie.

  5.Žiak Žiak navštevuje dve individuálne vyučovania (spev a klavír) a jedno skupinové vyučovanie (TO). Odovzdať môže  maximálne jedno čestné prehlásenie za individuálne vyučovanie a jedno za skupinové vyučovanie.

   

  Keďže príprava budúceho školského roku 2024/2025 začína už v marci 2024 pred talentovými skúškami odporúčame rodičom, aby prehodnotili a zvážili otázku odovzdania čestných vyhlásení z dôvodu vyššie uvedených informácií. Rozhodnúť sa je potrebné do 15.03.2024 a s rozhodnutím oboznámiť triednych učiteľov.

   

  PaedDr. Gabriel Kalapoš

  riaditeľ školy

   

   

   

 • Rozvrh hodín hudobná náuka 2023/2024

  ROZVRH HODÍN HUDOBNÁ NÁUKA 2023/24 - Trieda č. 17

   

  PONDELOK:    14,00 – 14,45        2.ročník           PaedDr. Gabriel Kalapoš

                            14,50 – 15,35        4.ročník           Mgr. Mária Konečná

                            15,45 – 16,55        7. ročník          Mgr. Mária Konečná

                            17,00 – 17,45        3.ročník           PaedDr. Gabriel Kalapoš

   

  UTOROK:         14,00 – 14,45         2.ročník          PaedDr. Gabriel Kalapoš

                            14,50 – 15,35         4.ročník          Gabriela Bunčeková, DiS. art.

                            15,45 – 16,30         3.ročník          Gabriela Bunčeková, DiS. art.

                            16,40 – 17,25         2.ročník          Gabriela Bunčeková, DiS. art.

   

   STREDA:          14,45 – 15,55        7.ročník           Mgr. Mária Konečná

                            16,05 – 16,50        4.ročník            Mgr. Mária Konečná

                                    

  ŠTVRTOK:        14,00 – 14,45        1.ročník              PaedDr. Gabriel Kalapoš

                            14,55 – 15,40        3.ročník           PaedDr. Gabriel Kalapoš

                            16,00 – 16,45        2.ročník          Gabriela Bunčeková, Dis. art. 

   

  PIATOK:           14,00 – 15,10        5.ročník           Mgr. Mária Konečná

                            15,15 – 16,25        7.ročník           Mgr. Mária Konečná

                            16,35 – 17,45        6.ročník           Mgr. Mária Konečná

   

  ROZVRH HODÍN HUDOBNÁ NÁUKA 2023/24 Trieda č. 59

  PONDELOK:    13,45 – 14,30         PŠ1                   PhDr. L. Danišová

                            14,35 – 15,45         6.ročník           PhDr. L. Danišová

                            16,00 – 16,45         PŠ3                   PhDr. L. Danišová

                            16,50 – 18,00        5.ročník            PhDr. L. Danišová

   

  UTOROK:         13,45 – 14,30        1.ročník               PhDr. L. Danišová

                            14,35 – 15,20        PŠ2                    PhDr. L. Danišová

                            15,35 – 16,45        5.ročník            PhDr. L. Danišová  

                            16,50 – 18,00        6.ročník            PhDr. L. Danišová

   

  STREDA:          13,45 – 14,30        1.ročník              PhDr. L. Danišová

                            14,35 – 15,45        5.ročník           PhDr. L. Danišová

                            16,00 – 17,10        6.ročník           PhDr. L. Danišová

                            17,15 – 18,00        1.ročník              PhDr. L. Danišová

   

  Štvrtok:          13,45 -14,30            PŠ1                  PhDr. L. Danišová

                           14,35 – 15,20          PŠ2                  PhDr. L. Danišová

                           15,35 – 16,20          PŠ3                  PhDr. L. Danišová

                         

  PIATOK:           13,45 – 14,30        3.ročník          Gabriela Bunčeková, Dis.art.

                            14,35 – 15,20        2.ročník          Gabriela Bunčeková, Dis.art.

                            15,35 – 16,20        1.ročník             Gabriela Bunčeková, Dis.art.

                            16,25 – 17,10        4.ročník          Gabriela Bunčeková, Dis.art.

 • Oznámenie

  Riaditeľstvo ZUŠ žiada rodičov,

  aby pred nástupom žiakov na vyučovanie k 11.09.2023

  odoslali elektronicky cez edupage (položka Žiadosti/Vyhlásenia) tieto súhlasy a prehlásenia:

   

  1. Informovaný súhlas so zverejňovaním fotografií a videozáznamov

  2. Informovaný súhlas so spracovaním osobných údajov

  3. Prehlásenie o oboznámení sa so školským poriadkom

 • Užitočné linky pre rodičov:

  Link stránka školy prihlásenie: https://zustrnavskeho.edupage.org/login/

  Návod na prihlásenie: https://help.edupage.org/?lang_id=2&p=u1/u122/u39/e1121

  Platby školného:

  https://help.edupage.org/?p=u1/u22/u174/e2066&lang_id=2&from=u1/u122/u39

  Rodič zmena hesla:

  https://help.edupage.org/?p=u1/u122/u39/e3088&lang_id=2&from=u1/u122/u39

  Nefunguje mi heslo zabudol som heslo:

  https://help.edupage.org/?lang_id=2&p=u1/u122/u39/u450

  Ako rodičia (žiaci) môžu na stránke školy nahliadnuť do elektronickej žiackej knižky?

  https://help.edupage.org/?lang_id=2&&id=457

  Video návod ako podpísať známky v elektronickej žiackej knižke?

  https://www.triednakniha.sk/#!/videos/410

  Ako si pozriem výpis známok v mobilnej aplikácii:

  https://help.edupage.org/?p=u1/u934/u937/u1493&lang_id=2&from=u1/u122/u39

  Zadávanie/akceptovanie elektronickej ospravedlnenky vopred:

  https://help.edupage.org/?p=u1/u15/u169/e3261&lang_id=2&from=u1/u122/u39

  Video návod ospravedlnenky rodič

  https://www.triednakniha.sk/#!/videos/6

  Video návod ospravedlnenky rodič v mobilnej aplikácii

  https://www.triednakniha.sk/#!/videos/401

  Ako vytlačiť potvrdenie o návšteve školy pre svoje dieťa:

  https://help.edupage.org/?p=u1/u1567/u1627/u218/e2755&lang_id=2&from=u1/u122/u39

  Ako zadám k dlhodobému chýbaniu potvrdenie od lekára alebo iný dokument?:

  https://help.edupage.org/?lang_id=2&p=u38/u172/u5522

   

   

 • Oznam

  Riaditeľstvo ZUŠ týmto oznamuje, že na základe prijatého Všeobecne záväzného nariadenia mesta Trnava sa od 01.09.2024 upravujú poplatky na čiastočnú úhradu nákladov na štúdium.

  Celé znenie VZN č.621 nájdete tu: stiahnuť.pdf

   

  PaedDr. Gabriel Kalapoš

  riaditeľ ZUŠ