Domov História O škole Štúdium Fotoalbum Schneiderova Trnava
 • Dôležitý oznam pre rodičov

  Vážení rodičia,

  V zmysle dokumentu MŠVVaŠ SR

  „Rozhodnutie o hodnotení, organizácii záverečnej skúšky a prijímacom konaní žiakov základných umeleckých škôl v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020“ Vám oznamujem, že v II polroku školského roka 2019/2020 žiaci Základnej umeleckej školy Mikuláša Schneidera – Trnavského, Štefánikova 2, Trnava nebudú klasifikovaní z predmetov:

  štvorručná hra, inštrumentálny sprievod, komorná hra, komorný spev, zborový spev, tanečná alebo džezová skupina, súborová hra, hra v orchestri a práca v súbore

  V čase prerušeného vyučovania podmienky neumožňujú naplniť ciele týchto predmetov plnohodnotnou realizáciou. Na vysvedčení budú mať žiaci v danom predmete uvedené absolvoval/absolvovala.

                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                            PaedDr. Gabriel Kalapoš

                                        riaditeľ školy

 • Dôležitý oznam pre rodičov:

  Riaditeľstvo ZUŠ Mikuláša Schneidera-Trnavského oznamuje žiakom a rodičom, že na základe nariadenia zriaďovateľa školy – Mesto Trnava – za mesiac marec 2020 sa neplatilo školné, keďže od 10.3.2020 bolo zrušené vyučovanie na školách. Od 30.3.2020 bolo spustené postupne dištančné vzdelávanie online, po konzultácii so zriaďovateľom bola obnovená platba školného od 1.4.2020.

  Úhrady za mesiac marec sú presunuté za mesiac apríl a školné sa bude platiť za mesiace apríl, máj a jún 2020. Po ukončení opatrení a návrate do školy k bežnému vyučovaniu škola u každého žiaka bude riešiť preplatky alebo nedoplatky na školnom.

  Čo sa týka technických, postupových a absolventských skúšok a koncertov, čakáme na súbor opatrení pre ZUŠ, ktoré vydá Štátny pedagogický ústav pod gesciou MŠ SR a hneď vás budeme informovať.

  Talentové prijímacie pohovory v pôvodnom termíne / 20. – 21.4.2020 / boli zrušené, prihlášky elektronicky na talentovky môžete však posielať do 31.05.2020, ďalší termín talentových skúšok bude včas oznámený.

   

   

                                                                                                                         PaedDr. Gabriel Kalapoš

                                                                                                                                  riaditeľ ZUŠ

 • OZNAM:

  Na základe pokynov MŠ SR  v súvislosti s opatreniami na zabránenie šírenia koronavírusu oznamuje riaditeľstvo školy, že škola bude zatvorená od 30.03.2020 až do odvolania.

  Vyučovanie žiakov bude zabezpečené podľa možností  a podmienok školy formou korigovaného štúdia prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagógmi školy a samoštúdiom.

  V tejto situácii je potrebné :

  1. Udržiavať kontakt so žiakmi a rodičmi
  2. Udržiavať motiváciu žiakov
  3. Použiť dostupné metódy vyučovania online

  Triedni učitelia vo všetkých odboroch ZUŠ kontaktujú žiakov a zabezpečia minimálne raz do týždňa online vyučovanie po dohode so žiakmi a rodičmi. Forma a spôsob kontaktu je individuálna podľa vzájomnej dohody a možností.

  Spolu to zvládneme !

  Bližšie informácie o spôsobe vyučovania online nájdete na stránke: http://www.ucimenadialku.sk

 • Venujte nám 2% dane

  Tlačivo na stiahnutie: otvoriť.pdf


  Vážení rodičia a priatelia školy,

  pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!


  Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

  Finančné prostriedky budú použité na:

  • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
  • skvalitnenie vybavenia školy

  Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to.

  Stiahnite si naše tlačivo ZUŠ M.Sch.- Trnavského a vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2% z dane: otvoriť.pdf

  Užitočné informácie pre Vás link: http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/

  Ako postupovať:

  Klikni sem

 • Pozývame Vás na pravidelné školské koncerty:

   

   

   

   

   

 • Oznam

  Blahoželáme našej žiačke Majke Valentovej k víťazstvu 4.ročníka festivalu medzinárodnej detskej speváckej súťaži Sanremo Junior "SPECIÁL" 2019/2020 v Prahe, pod vedením p. uč. M.Mus. J. Andevskej.

  Majke zároveň  blahoželáme k postupu do Grand finále, ktoré sa koná každoročne v svetoznámom divadle Ariston v talianskom meste Sanremo.