Domov História O škole Štúdium Fotoalbum Kontakt Schneiderova Trnava
 • Riaditeľstvo ZUŠ oznamuje:

  Na základe pokynov zriaďovateľa školy mesta Trnava

  oznamujeme rodičom, že

  rozhodnutia o prijatí / neprijatí žiakov

  sa vydávajú

  v pracovných dňoch

  od 01.06. – 06.06. 2023

  v čase od 9:00 – do 11:30

  a od 12:30 – do 15:30

   

  v ZUŠ M. Schneidera – Trnavského v priestoroch kancelárie p. Mgr. Pontesovej– prízemie vpravo oproti vrátnici.

  V prípade odvolania voči rozhodnutiu o neprijatí je potrebné si toto rozhodnutie osobne prevziať kvôli registračnému číslu. Písomné odvolanie proti rozhodnutiu o neprijatí sa zasiela riaditeľovi školy, a to do 15 dní odo dňa prijatia rozhodnutia.

   

  Prijatí žiaci podľa verejného kódu: stiahnuť.pdf

  Neprijatí žiaci podľa verejného kódu: stiahnuť.pdf

 • Pozývame Vás:
 • Pozývame Vás:
 • Pozývame Vás:
 • Oznam

  Riaditeľstvo ZUŠ týmto oznamuje, že na základe prijatého Všeobecne záväzného nariadenia mesta Trnava sa od 01.03.2023 zvyšujú poplatky na čiastočnú úhradu nákladov na štúdium.

  Sumy zvýšených poplatkov si môžete pozrieť tu: stiahnuť.pdf

  Celé znenie VZN č.601 nájdete tu: stiahnuť.pdf

   

  PaedDr. Gabriel Kalapoš

  riaditeľ ZUŠ

 • Rodičovský príspevok Rady rodičov 2022/2023

  Milí rodičia,

  na základe vašich pripomienok a návrhov z Plenárnej schôdze Rady rodičov konanej dňa 26.10.2022  tento školský rok meníme výber platieb rodičovského príspevku do Rady rodičov z hotovostného na bezhotovostný. Pomocou svojich prihlasovacích údajov sa prihlásite na stránku školy. V kolónke platby, kde uhrádzate platbu za školné v pridelenej výške a dobe splatnosti na účet “Školné ZUŠ”: IBAN: SK90 0200 0000 0000 7703 6212

  pribudne ešte nový účet na úhradu rodičovských príspevkov “Rada rodičov ZUŠ”, na ktorý uhradíte v danej výške a dátume splatnosti rodičovský príspevok: IBAN: SK10 0200 0000 0046 8684 6155

   

  Je dôležité, aby platba za školné bola uhradená na účet “Školné ZUŠ” a rodičovský príspevok bol uhradený výlučne na účet “Rada rodičov ZUŠ”. Inak platbu nebudeme vedieť vyhľadať.

   

  Variabilný symbol Vášho dieťaťa počas celej doby štúdia sa nemení a zadávate ho rovnaký aj pri platbe školného aj pri platbe rodičovského príspevku.

  Na základe schváleného návrhu na Plenárnej schôdzi Rady rodičov je výška rodičovského príspevku pre školský rok 2022/2023 za jedno dieťa 30eur, za každé ďalšie dieťa z rodiny 10eur

  Skontrolujte si, či máte správne pridelené modifikácie platby, ak máte na škole viac detí (jedno dieťa 30eur a každé ďalšie dieťa z rodiny 10eur) alebo Vaše dieťaťa chodí na viac odborov (platí iba raz). Prípadné nesprávne pridelenie príspevku opravíme, ak nás na to upozorníte.

  Prosíme uhradiť rodičovský príspevok do 30.11.2022.

   

  Veríme, že táto inovácia vás poteší a ušetrí váš čas.

   

  PaedDr. Gabriel Kalapoš

  riaditeľ ZUŠ

 • Oznámenie

  Riaditeľstvo ZUŠ žiada rodičov,

  aby pred nástupom žiakov na vyučovanie 12.09.2022

  odoslali elektronicky cez edupage (položka Žiadosti/Vyhlásenia) tieto súhlasy a prehlásenia:

   

  1. Informovaný súhlas so zverejňovaním fotografií a videozáznamov

  2. Informovaný súhlas so spracovaním osobných údajov

  3. Prehlásenie o oboznámení sa so školským poriadkom

  4. Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

 • Užitočné linky pre rodičov:

  Link stránka školy prihlásenie: https://zustrnavskeho.edupage.org/login/

  Návod na prihlásenie: https://help.edupage.org/?lang_id=2&p=u1/u122/u39/e1121

  Platby školného:

  https://help.edupage.org/?p=u1/u22/u174/e2066&lang_id=2&from=u1/u122/u39

  Rodič zmena hesla:

  https://help.edupage.org/?p=u1/u122/u39/e3088&lang_id=2&from=u1/u122/u39

  Nefunguje mi heslo zabudol som heslo:

  https://help.edupage.org/?lang_id=2&p=u1/u122/u39/u450

  Ako rodičia (žiaci) môžu na stránke školy nahliadnuť do elektronickej žiackej knižky?

  https://help.edupage.org/?lang_id=2&&id=457

  Video návod ako podpísať známky v elektronickej žiackej knižke?

  https://www.triednakniha.sk/#!/videos/410

  Ako si pozriem výpis známok v mobilnej aplikácii:

  https://help.edupage.org/?p=u1/u934/u937/u1493&lang_id=2&from=u1/u122/u39

  Zadávanie/akceptovanie elektronickej ospravedlnenky vopred:

  https://help.edupage.org/?p=u1/u15/u169/e3261&lang_id=2&from=u1/u122/u39

  Video návod ospravedlnenky rodič

  https://www.triednakniha.sk/#!/videos/6

  Video návod ospravedlnenky rodič v mobilnej aplikácii

  https://www.triednakniha.sk/#!/videos/401

  Ako vytlačiť potvrdenie o návšteve školy pre svoje dieťa:

  https://help.edupage.org/?p=u1/u1567/u1627/u218/e2755&lang_id=2&from=u1/u122/u39