Domov História O škole Štúdium Fotoalbum Schneiderova Trnava
 • Oznámenie

  Riaditeľstvo ZUŠ žiada rodičov, aby pred nástupom žiakov na vyučovanie 12.09.2022 odoslali elektronicky cez edupage (položka Žiadosti/Vyhlásenia) tieto súhlasy a prehlásenia:

  1. Informovaný súhlas so zverejňovaním fotografií a videozáznamov

  2. Informovaný súhlas so spracovaním osobných údajov

  3. Prehlásenie o oboznámení sa so školským poriadkom

  4. Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

 • Oznam

  Riaditeľ ZUŠ, týmto oznamuje, že na deň

  09.09.2022 udeľuje žiakom riaditeľské voľno z organizačných dôvodov.

  Zápis žiakov bude prebiehať v dňoch 05.09. - 08.09.2022

 • Oznam riaditeľstva ZUŠ

  Riaditeľstvo ZUŠ sa ospravedlňuje rodičom, že prostredníctvom systému edupage ste dostali mylné informácie o zmene výšky školného na školský rok 2022/2023. Táto informácia vznikla technickým problémom v systéme. Výška školného ostáva nezmenená aj pre školský rok 2022/2023.

  PaedDr. Gabriel Kalapoš - riaditeľ školy

 • Oznam

  Pokyny k začiatku školského roku 2022/2023:

  Zápis žiakov na štúdium spočíva v zadelení hodín individuálneho a skupinového vyučovania podľa informácií na nástenke školy pri vstupe do budovy.

   

  Zadeľovanie žiakov na štúdium v školskom roku 2022/2023 bude prebiehať:

   

  05.09.2022  /pondelok/  zadeľovanie hodín žiakov 08,00 – 12,30 hod.

  06. – 08.09.2022 /utorok – štvrtok / zadeľovanie hodín žiakov 13,00 – 17,30 hod.

   

  Elokované pracoviská:

  SUT - Kopánka: 

  Bc. Benková Soňa - bude zadeľovať hodiny na SUT Kopánka (prípadné zmeny svojim žiakom vopred oznámi.)

  p. Petrovičová Marianna - bude zadeľovať hodiny na hlavnej budove ZUŠ (ul. Štefánikova.)

  Mgr. Antalová Lenka PhD. - bude zadeľovať hodiny na SUT Kopánka (prípadné zmeny svojim žiakom vopred oznámi.)

  Mozartova ZŠ:

  Bc. Bažíková Barbora - bude zadeľovať hodiny na Mozartovej č.10 (Prednádražie)

   

  Hudobný odbor :

  žiaci prípravného štúdia (PŠ) – budú v 1. polroku navštevovať dvakrát v týždni hodinu Hudobnej náuky (HN), ktorú si zadelia u vyučujúcej HN pre PŠ.

  žiaci 1. ročníka – si zadelia hodinu u svojho triedneho učiteľa a zároveň sa prihlásia na vyučovanie Hudobnej náuky podľa ponuky pre 1. ročník.

  Rozvrhy Hudobnej náuky: 

   

  ROZVRH HODÍN HUDOBNÁ NÁUKA 2022/23 - Trieda č. 17

   

  PONDELOK:     13,45- 14,30         1.ročník           PaedDr. Gabriel Kalapoš

                            14,35 – 15,20        4.ročník           Mgr. Mária Konečná

                            15,30 – 16,40        6. ročník          Mgr. Mária Konečná

                            16,45 – 17,30        3.ročník           PaedDr. Gabriel Kalapoš

   

  UTOROK:         13,45 – 14,30         2.ročník          PaedDr. Gabriel Kalapoš

                            14,35 – 15,20         4.ročník          Gabriela Bunčeková, DiS. art.

                            15,30 – 16,15          3.ročník          Gabriela Bunčeková, DiS. art.

                            16,25 – 17,10         2.ročník          Gabriela Bunčeková, DiS. art.

   

   STREDA:          14,45 – 15,55        6.roč.               Mgr. Mária Konečná

                            16,05 – 16,50        4.ročník            Mgr. Mária Konečná

                                    

  ŠTVRTOK:        14,00 – 14,45         2.ročník           PaedDr. Gabriel Kalapoš

                            14,55 – 15,40         3.ročník           PaedDr. Gabriel Kalapoš

                            16,00 – 16,45        1.ročník bez PŠ  Gabriela Bunčeková, Dis. art. 

   

  PIATOK:           14,00 – 15,10        5.ročník           Mgr. Mária Konečná

                            15,15 – 16,25        7.ročník           Mgr. Mária Konečná

                            16,35 – 17,45        6.ročník           Mgr. Mária Konečná

   

  ROZVRH HODÍN HUDOBNÁ NÁUKA 2022/23 Trieda č. 59

   

  PONDELOK:    13,45 – 14,30         PŠ1                   PhDr. L. Danišová

                            14,35 – 15,45         5.ročník           PhDr. L. Danišová

                            16,00 – 16,45        PŠ3                    PhDr. L. Danišová

                            16,50 – 18,00        5.ročník            PhDr. L. Danišová

   

  UTOROK:         13,45 – 14,30        1.ročník bez PŠ   PhDr. L. Danišová

                            14,35 – 15,20         PŠ2                    PhDr. L. Danišová

                            15,35 – 16,45        5.ročník             PhDr. L. Danišová  

                            16,50 – 18,00        7.ročník             PhDr. L. Danišová

   

  STREDA:          13,45 – 14,30        1.ročník bez PŠ   PhDr. L. Danišová

                            14,35 – 15,45        7.ročník           PhDr. L. Danišová

                            16,00 – 16,45        1.ročník            PhDr. L. Danišová

                            16,50 – 18,00        5.ročník           PhDr. L. Danišová

   

  Štvrtok:          13,45 -14,30            PŠ1                  PhDr. L. Danišová

                           14,35 – 15,20          PŠ2                  PhDr. L. Danišová

                           15,35 – 16,20          PŠ3                  PhDr. L. Danišová

                          

  PIATOK:           13,45 – 14,30        3.ročník          Gabriela Bunčeková, Dis.art.

                            14,35 – 15,20        2.ročník          Gabriela Bunčeková, Dis.art.

                            15,35 – 16,20        4.ročník          Gabriela Bunčeková, Dis.art.

                            16,25 – 17,10      1.ročník bez PŠ  Gabriela Bunčeková, Dis.art

   

  ROZVRH HODÍN HUDOBNÁ NÁUKA 2022/23

  Elokované pracovisko ZŠ SUT Kopánka

   

  PONDELOK:    14,25 – 15,10              3.ročník          Bc. Soňa Benková

                            15,15 – 16,00               4.ročník          Bc. Soňa Benková

   

  Tanečný odbor :

  žiaci prijatí do prípravneho štúdia TO a 1.ročníka – si zadelia hodiny u svojho triedneho učiteľa v budove elokovaného pracoviska ZUŠ na Mozartovej č.10 v Trnave.

  Literárno – dramatický odbor :

  Novoprijatí žiaci si zadelia hodiny u svojho triedneho učiteľa LDO.

   

  PaedDr. Gabriel Kalapoš                                                                                                                                riaditeľ ZUŠ

   

   

 • Užitočné linky pre rodičov:

  Link stránka školy prihlásenie: https://zustrnavskeho.edupage.org/login/

  Návod na prihlásenie: https://help.edupage.org/?lang_id=2&p=u1/u122/u39/e1121

  Platby školného:

  https://help.edupage.org/?p=u1/u22/u174/e2066&lang_id=2&from=u1/u122/u39

  Rodič zmena hesla:

  https://help.edupage.org/?p=u1/u122/u39/e3088&lang_id=2&from=u1/u122/u39

  Nefunguje mi heslo zabudol som heslo:

  https://help.edupage.org/?lang_id=2&p=u1/u122/u39/u450

  Ako rodičia (žiaci) môžu na stránke školy nahliadnuť do elektronickej žiackej knižky?

  https://help.edupage.org/?lang_id=2&&id=457

  Video návod ako podpísať známky v elektronickej žiackej knižke?

  https://www.triednakniha.sk/#!/videos/410

  Ako si pozriem výpis známok v mobilnej aplikácii:

  https://help.edupage.org/?p=u1/u934/u937/u1493&lang_id=2&from=u1/u122/u39

  Zadávanie/akceptovanie elektronickej ospravedlnenky vopred:

  https://help.edupage.org/?p=u1/u15/u169/e3261&lang_id=2&from=u1/u122/u39

  Video návod ospravedlnenky rodič

  https://www.triednakniha.sk/#!/videos/6

  Video návod ospravedlnenky rodič v mobilnej aplikácii

  https://www.triednakniha.sk/#!/videos/401

  Ako vytlačiť potvrdenie o návšteve školy pre svoje dieťa:

  https://help.edupage.org/?p=u1/u1567/u1627/u218/e2755&lang_id=2&from=u1/u122/u39