Domov História O škole Štúdium Fotoalbum Schneiderova Trnava
 • Oznam

  Riaditeľstvo ZUŠ oznamuje, že od 23.06.2022 sa nevyučuje hudobná náuka vo všetkých ročníkoch.

   

  Gabriel Kalapoš riaditeľ ZUŠ

 • Oznam

  Riaditeľstvo ZUŠ oznamuje:

  Na základe pokynov zriaďovateľa školy mesta Trnava

  oznamujeme rodičom, že

  rozhodnutia o prijatí / neprijatí žiakov

  sa vydávajú

  v dňoch 25.05. – 27.05.2022

  v čase od 9:00 – do 11:30

  a od 12:30 – do 15:30

   

  v ZUŠ M. Schneidera – Trnavského v priestoroch kancelárie p. Mgr. Pontesovej – prízemie vpravo oproti vrátnici.

  V prípade odvolania voči rozhodnutiu o neprijatí je potrebné si toto rozhodnutie osobne prevziať kvôli registračnému číslu. Písomné odvolanie proti rozhodnutiu o neprijatí sa zasiela riaditeľovi školy, a to do 15 dní odo dňa prijatia rozhodnutia.

 • Výsledky prijímacích skúšok v školskom roku 2021-22

  V nasledujúcich tabuľkách si môžete pozrieť zoznam prijatých a neprijatých žiakov pre jednotlivé odbory. 

  V rámci elektronickej prihlášky Vám bol pridelený verejný kód, pomocou ktorého identifikujete, či ste prijatí alebo neprijatí.

  Rozhodnutia si prídete prevziať osobne do ZUŠ - Štefánikova č.2 v termíne, ktorý Vám ešte upresníme. (upozorníme Vás aj e-mailom)

  Prijatí žiaci: stiahnuť.pdf

  Neprijatí žiaci: stiahnuť.pdf

 • Pozývame Vás:

  Základná umelecká škola Mikuláša Schneidera-Trnavského Vás pozýva na triedny koncert žiakov z triedy p. uč. Mgr. Kataríny Lukšicovej a p. uč. Mgr.art. Juraja Vrobela dňa 15.06.2022 (streda) o 17:00 vo veľkej koncertnej sále (2.poschodie).

 • Pozývame Vás

  Základná umelecká škola Mikuláša Schneidera-Trnavského Vás pozýva na koncert populárnej hudby klavír dňa 14.06.2022 o 17:00 vo veľkej koncertnej sále na 2.poschodí.

 • Pozývame Vás:

  Základná umelecká škola Mikuláša Schneidera-Trnavského Vás pozýva na KONCERT UMELECKÉHO SLOVA, ktorý sa uskutoční dňa 09.06.2022 /štvrtok/ o 17:00 vo veľkej koncertnej sále ZUŠ (2.poschodie).

  Predstavia sa Vám najúspešnejší žiaci LDO so svojimi umeleckými prednesmi.

  Tešíme sa na Vás.

 • Pozývame Vás

  Základná umelecká škola Mikuláša Schneidera-Trnavského Vás pozýva na pravidelné školské koncerty, ktoré sa konajú každú stredu o 17:15 vo veľkej koncertnej sále ZUŠ.

  Tešíme sa na Vás.

  Dňa 25.05. budú súbežne dva koncerty o 17:15 vo veľkej koncertnej sále a v malej koncertej sále na 2.poschodí.

  Pozrite si prosím program, na ktorom vystupuje Vaše dieťa, aby ste boli na správnom koncerte.

  Najbližšie bude koncert 25.05.2022 veľká koncertná sála - program koncertu: stiahnuť.pdf

                                        25.05.2022 malá koncertná sála - program koncertu: stiahnuť.pdf


 • Pozývame Vás:

  Základná umelecká škola Mikuláša Schneidera-Trnavského Vás pozýva na triedny koncert žiakov z triedy p. uč. Mareka Tokoša DiS.art. dňa 07.06.2022 o 17:00 vo veľkej koncertnej sále (2.poschodie).

 • Pozývame Vás

   

  Základná umelecká škola Mikuláša Schneidera-Trnavského Vás pozýva na absolventský recitál dňa 06.06.2022 o 18:00 vo veľkej koncertnej sále.

  Účinkuje: Zuzana Reiffersová - klavír 

  Hostia: Dominika Micháliková - priečna flauta a Daniela Belancová - korepetícia

  Na programe: F.Chopin, J. Zimmer, W.A. Mozart, B. Martinů

   

 • Pozývame Vás

  Základná umelecká škola Mikuláša Schneidera-Trnavského Vás pozýva na absolventské divadelné predstavenie "Konkurz na človeka"  a na záverečné divadelné predstavenie II.stupňa "Veniec klebiet", ktoré sa uskutočnia dňa 31.05.2022 /utorok/ o 17:00 v Divadle Jána Palárika v Trnave.

 • Pozývame Vás

  Základná umelecká škola Mikuláša Schneidera-Trnavského Vás pozýva na absolventské koncerty, ktoré sa konajú 12.05.2022 /štvrtok/ o 17:00 a 19.05.2022 /štvrtok/ o 17:00 vo veľkej koncertnej sále ZUŠ.

  Tešíme sa na Vás.

  12.05.2022 - program koncertu: stiahnuť.pdf

  19.05.2022 - program koncertu: stiahnuť.pdf

 • Oznam

  S radosťou všetkým oznamujeme, že naša žiačka Mária Valentová zo speváckej triedy p.uč. M.Mus. Jany Andevskej sa v sobotu 16.10.2021 na základe rozhodnutia odbornej poroty stala vo svojej kategórii víťazkou svetového finále prestížnej speváckej súťaže "Sanremo junior" v Taliansku. Zároveň získala aj cenu poroty.

  Srdečne gratulujeme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu nielen našej školy, ale celého Slovenska.

   

 • Užitočné linky pre rodičov:

  Link stránka školy prihlásenie: https://zustrnavskeho.edupage.org/login/

  Návod na prihlásenie: https://help.edupage.org/?lang_id=2&p=u1/u122/u39/e1121

  Platby školného:

  https://help.edupage.org/?p=u1/u22/u174/e2066&lang_id=2&from=u1/u122/u39

  Rodič zmena hesla:

  https://help.edupage.org/?p=u1/u122/u39/e3088&lang_id=2&from=u1/u122/u39

  Nefunguje mi heslo zabudol som heslo:

  https://help.edupage.org/?lang_id=2&p=u1/u122/u39/u450

  Ako rodičia (žiaci) môžu na stránke školy nahliadnuť do elektronickej žiackej knižky?

  https://help.edupage.org/?lang_id=2&&id=457

  Video návod ako podpísať známky v elektronickej žiackej knižke?

  https://www.triednakniha.sk/#!/videos/410

  Ako si pozriem výpis známok v mobilnej aplikácii:

  https://help.edupage.org/?p=u1/u934/u937/u1493&lang_id=2&from=u1/u122/u39

  Zadávanie/akceptovanie elektronickej ospravedlnenky vopred:

  https://help.edupage.org/?p=u1/u15/u169/e3261&lang_id=2&from=u1/u122/u39

  Video návod ospravedlnenky rodič

  https://www.triednakniha.sk/#!/videos/6

  Video návod ospravedlnenky rodič v mobilnej aplikácii

  https://www.triednakniha.sk/#!/videos/401

  Ako vytlačiť potvrdenie o návšteve školy pre svoje dieťa:

  https://help.edupage.org/?p=u1/u1567/u1627/u218/e2755&lang_id=2&from=u1/u122/u39

 • Oznam

  Pokyny k začiatku školského roku 2021/2022:

  Zápis žiakov na štúdium spočíva v zadelení hodín individuálneho a skupinového vyučovania podľa informácií na nástenke školy pri vstupe do budovy.

  Zápis žiakov na štúdium v školskom roku 2021/2022 bude prebiehať:

   

  02.09.2021/štvrtok/ zadeľovanie hodín žiakov 08,00 – 12,30 hod.

  03.09.2021/piatok/ zadeľovanie hodín žiakov 13,00 – 17,30 hod.

  06. – 07.09.2021/pondelok – utorok / zadeľovanie hodín žiakov 13,00 – 17,30 hod.

   

  Žiaci klavírnej triedy p. uč. Čarnej Márie - SUT Kopánka

  budú prerozdelení od septembra 2021-22 k novému pedagógovi: (pozri vyššie)

  p. uč. Petrovičová Marianna

  Mgr. Antalová Lenka, PhD.

  p. učiteľka Petrovičová Marianna bude zadeľovať rozvrh hodín:

   2. 9. 2021– na ZUŠ – Štefánikova – hlavná budova od 8. – 12.30

  od 3. 9. – 7. 9. 2021– na SUT Kopánka, od 13.00 – 17.30

  p. uč. Antalová Lenka bude zadeľovať rozvrh hodín v piatok 3. 9. – na SUT Kopánka od 13.00 – 17.30

  Žiaci flautovej triedy Mgr. art. Ruzzier Martiny budú zadelení od septembra 2021-22 k novému pedagógovi – Mgr. Micháliková Dominika

  Žiaci kontrabasovej triedy Mgr. art. Ostrolúckej Kornélie budú zadelení od septembra 2021-22 k novému pedagógovi – p. Kán Peter

  Pred vstupom do školy potrebujeme, aby ste si podali cez svoj účet na stránke školy:

  Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti – Platí od 01.09.2021

  Oznámenie o výnimke z karantény (žiak) do 18rokov – Platí od 01.09.2021

  Oznámenie o výnimke z karantény (plnoletý žiak) – Platí od 01.09.2021

  Vyplniť podľa skutočného stavu, poznačiť ak ste boli v zahraničí, poprípade máte výnimku z karantény kvôli zaočkovaniu.

  Všetci celoročný súhlas (nemusí byť podané pred nástupom do školy, ale taktiež potrebujeme od Vás tento súhlas):

  Informovaný súhlas so spracovaní osobných údajov

  Informovaný súhlas so zverejnením fotografií a videozáznamov

  Postup ako sa tam dostanete:

  1.Prihlásenie na stránku školy s prístupovými údajmi, ktoré máte v e-mail pošte, 2.Po prihlásení kliknúť na Žiadosti/Vyhlásenia, 3.Kliknúť na biele + v červenom kruhu vpravo dole, 4.Vybrať si správnu žiadosť a uložiť

   

  Hudobný odbor :

  žiaci prípravného štúdia (PŠ) – budú v 1. polroku navštevovať dvakrát v týždni hodinu Hudobnej náuky (HN), ktorú si zadelia u vyučujúcej HN pre PŠ.

  PŠ - ROZVRH HODÍN HUDOBNÁ NÁUKA 2021/22- Trieda č. 59

  PONDELOK:                 13,45 – 14,30              PŠ1                    PhDr. Lenka Danišová

                                         16,00 – 16,45             PŠ3                    PhDr. Lenka Danišová

  UTOROK:                     14,35 – 15,20             PŠ2                    PhDr. Lenka Danišová

  ŠTVRTOK:                    13,45 – 14,30             PŠ1                    PhDr. Lenka Danišová

                                        14,35 – 15,20             PŠ2                    PhDr. Lenka Danišová

                                        15,35 – 16,20             PŠ3                    PhDr. Lenka Danišová

  žiaci 1. ročníka – si zadelia hodinu u svojho triedneho učiteľa a zároveň sa prihlásia na vyučovanie Hudobnej náuky podľa ponuky pre 1. ročník.

  Tanečný odbor :

  žiaci prijatí do prípravneho štúdia TO a 1.ročníka – si zadelia hodiny u svojho triedneho učiteľa v budove elokovaného pracoviska ZUŠ na Mozartovej č.10 v Trnave.

  Literárno – dramatický odbor :

  Novoprijatí žiaci si zadelia hodiny u svojho triedneho učiteľa LDO.

   

                                                                                    

                                                                                                                                           PaedDr. Gabriel Kalapoš

                                                                                                                                                               riaditeľ ZUŠ

   

  Každému z rodičov triedny učiteľ odoslal na e-mail adresu prihlasovacie meno a heslo na stránku školy, kde budete mať prístup k známkam, platbám školného, môžete tu podať ospravedlnenku pre svoje dieťa z vyučovania a vyhlásenie o bezinfekčnosti podľa aktuálnych nariadení pre potreby školy.

  Ak niekomu z Vás neprišli prihlasovacie údaje informujte o tom prosím pri zápise svojho triedneho učiteľa Vášho dieťaťa, ktorý Vám tieto prihlasovacie údaje poskytne. Pravdepodobne sme nemali Vašu e-mailovú adresu alebo bola nesprávna. Aby sme sa do budúcna vyhli takýmto problémom pri online komunikácii aktualizujte alebo doplňte si prosím svoju e-mail adresu u svojho triedneho učiteľa.

   

   

 • Rozvrh hodín hudobná náuka

  ROZVRH HODÍN HUDOBNÁ NÁUKA 2021/22 - Trieda č. 17

  PONDELOK:     13,45- 14,30         2.ročník           PaedDr. Gabriel Kalapoš

                            14,35 – 15,45        7.ročník           Mgr. Mária Konečná

                            15,55 – 16,40        4. ročník          Mgr. Mária Konečná

                            16,45 – 17,30        3.ročník           PaedDr. Gabriel Kalapoš

   

  UTOROK:         14,00 – 14,45         2.ročník           PaedDr. Gabriel Kalapoš

                            14,55 – 15,40         4. ročník          Gabriela Bunčeková, DiS. art.

                            15,45– 16,30          3.ročník           Gabriela Bunčeková, DiS. art.

                            16,45 – 17,30         2.ročník           Gabriela Bunčeková, DiS. art.

   

   STREDA:          14,00 – 14,45        3.roč.               Gabriela Bunčeková, DiS. art.

                            14,50 – 15,35        4.ročník            Mgr. Mária Konečná

                            15,45 – 16,55        7.ročník            Mgr. Mária Konečná

                                     

  ŠTVRTOK:        14,00 – 14,45         2.ročník           PaedDr. Gabriel Kalapoš

                            14,55 – 15,40         3.ročník           PaedDr. Gabriel Kalapoš

                            15,45 – 16,30        4.ročník           Mgr. Katarína Lukšicová

                            16,40 – 17,50        7.ročník           Mgr. Katarína Lukšicová

   

  PIATOK:           14,00 – 15,10        5.ročník           Mgr. Mária Konečná

                            15,15 – 16,25        6.ročník           Mgr. Mária Konečná

                            16,35 – 17,45        7.ročník           Mgr. Mária Konečná

   

  ROZVRH HODÍN HUDOBNÁ NÁUKA 2021/22- Trieda č. 59

  PONDELOK:     13,45 – 14,30         PŠ1                 PhDr. Lenka Danišová

                            14,35 – 15,45         6.ročník           PhDr. Lenka Danišová

                            16,00 – 16,45         PŠ3                  PhDr. Lenka Danišová

                            16,50 – 18,00        5.ročník           PhDr. Lenka Danišová

   

  UTOROK:         13,45 – 14,30         1.ročník bez PŠ   PhDr. Lenka Danišová

                            14,35 – 15,20         PŠ2                   PhDr. Lenka Danišová

                            15,35 – 16,45        5.ročník            PhDr. Lenka Danišová

                            16,50 – 18,00        6.ročník           PhDr. Lenka Danišová

   

  STREDA:          13,45 – 14,30        1.ročník            PhDr. Lenka Danišová

                            14,35 – 15,45        5.ročník           PhDr. Lenka Danišová

                            16,00 – 16,45        1.ročník bez PŠ   PhDr. Lenka Danišová

                            16,50 – 18,00        6.ročník            PhDr. Lenka Danišová

   

  ŠTVRTOK:        13,45 – 14,30        PŠ1                  PhDr. Lenka Danišová

                            14,35 – 15,20        PŠ2                  PhDr. Lenka Danišová

                            15,35 – 16,20        PŠ3                  PhDr. Lenka Danišová

                          

  PIATOK:           13,45 – 14,30        3.ročník          Gabriela Bunčeková, Dis.art.

                            14,35 – 15,20        4.ročník          Gabriela Bunčeková, Dis.art.

                            15,35 – 16,20        2.ročník           Gabriela Bunčeková, Dis.art.

                            16,25 – 17,10        1.ročník           Gabriela Bunčeková, Dis.art