Domov História O škole Štúdium Fotoalbum Schneiderova Trnava

O škole

Profil školy

Základnú umeleckú školu navštevuje v šk. roku 2018/2019 698 žiakov, z toho:

  • v hudobnom odbore 555 žiakov
  • v tanečnom odbore 51 žiakov
  • v LDO 92 žiakov

Vysunuté pracoviská ZUŠ:

  • Červeník 14 žiakov
  • Trstín 16 žiakov
 

ZAMESTNANCI ZUŠ

VEDENIE ŠKOLY
Riaditeľ školy: PaedDr. Gabriel Kalapoš
Zástupkyňa riaditeľa: Mgr. Mária Reiffersová
Zástupca riaditeľa: Mgr.art. Juraj Vrobel

PEDAGOGICKÍ PRACOVNÍCI

HUDOBNÝ ODBOR

KLAVÍRNE ODDELENIE:
Mgr. Jarmila Hudecová – vedúca PK

Pedagógovia:
Edita Planková DiS.art., Mgr. Beáta Tomčányiová, Mgr.art. Lucia Pobudová, Erika Novanská DiS.art., PaedDr. Martina Tomašovičová
Mgr. Anna Smiešková, Peter Frátrik DiS.art., Mgr. Milan Ivan, Alena Slivová

AKORDEÓNOVÉ ODDELENIE:
Mgr. Katarína Chalúpková – vedúca PK

Pedagógovia:
Mgr. Marta Čeleďová, Alexander Berger, Elena Danišová

KEYBOARDOVÉ ODDELENIE:
Mgr. Katarína Chalúpková – vedúca PK

Pedagógovia:
Mgr. Marta Čeleďová, Mgr. art. Marián Kokavec, Elena Danišová, Alexander Berger

ODDELENIE SLÁČIKOVÝCH NÁSTROJOV:
PaedDr. Alžbeta Ševečková – vedúca PK

Pedagógovia:
MgA. Eduard Vaněk, Lenka Raková, Mgr. art. Zuzana Bilaničová, Mgr. Marián Štúň, M.Mus Jana Andevska, Mgr. Mária Konečná

ODDELENIE DYCHOVÝCH A BICÍCH NÁSTROJOV:
Daša Kosorínová – vedúca PK

Pedagógovia:
Peter Bunček DiS.art., Milan Kuzma, Bc. Michal Skácel, Mgr.art. Juraj Vrobel, Igor Kuzma DiS.art., Mgr. Katarína Lukšicová DiS.art.

GITAROVÉ ODDELENIE:
Mária Smažáková – vedúca PK

Pedagógovia:
Mgr. Peter Čeleďa, Mária Strečanská, Zuzana Balgavá / na pobočke v Trstíne/, Mgr. art. Juraj Gregorík, Mgr. Miroslav Vavříček

SPEVÁCKE ODDELENIE:
Marek Tokoš DiS.art. - vedúci PK

Pedagógovia:
Mgr. Mária Reiffersová, Bc. Vlasta Berková, Mgr. Anna Smiešková, Soňa Amerová, Monika Matloňová DiS.art.

HUDOBNÁ NÁUKA:
PhDr. Lenka Danišová – vedúca PK

Pedagógovia:
PaedDr. Gabriel Kalapoš, Mgr. Jarmila Hudecová, Mgr. art. Marián Kokavec, PaedDr. Martina Tomašovičová, Mgr. Mária Konečná

LITERÁRNO DRAMATICKÝ ODBOR
Mgr. Blanka Blesáková – vedúca PK

Pedagógovia:
Andrea Blesáková

TANEČNÝ ODBOR
Barbora Bažíková DiS.art. – vedúca PK

Pedagógovia:
Bc. Mária Vagalová