Domov História O škole Štúdium Fotoalbum Kontakt Schneiderova Trnava

O škole

Profil školy

Základnú umeleckú školu navštevuje v šk. roku 2022/2023 644 žiakov, z toho:

  • v hudobnom odbore 508 žiakov
  • v tanečnom odbore 46 žiakov
  • v LDO 90 žiakov

Vysunuté pracoviská ZUŠ:

  • Červeník 5 žiakov
  • Trstín 12 žiakov
 

ZAMESTNANCI ZUŠ

VEDENIE ŠKOLY
Riaditeľ školy: PaedDr. Gabriel Kalapoš
Zástupkyňa riaditeľa: Mgr. Mária Reiffersová
Zástupca riaditeľa: Mgr.art. Juraj Vrobel

PEDAGOGICKÍ PRACOVNÍCI

HUDOBNÝ ODBOR

KLAVÍRNE ODDELENIE:
PaedDr. Martina Tomašovičová – vedúca PK

Pedagógovia:
Edita Planková DiS.art., Mgr. Beáta Tomčányiová, Mgr. Magdaléna Vrábelová, Erika Novanská DiS.art., Mgr.art. Daniela Belancová ArtD.,
Mgr. Anna Smiešková, Marianna Petrovičová DiS.art., Alena Slivová, Mgr. Andrea Bendová, Mgr. Lenka Antalová PhD., Mgr.art. Ján Rau

AKORDEÓNOVÉ ODDELENIE:
Mgr. Katarína Chalúpková – vedúca PK

Pedagógovia:
Mgr. Marta Čeleďová, Elena Danišová DiS.art.

KEYBOARDOVÉ ODDELENIE:
Mgr. Katarína Chalúpková – vedúca PK

Pedagógovia:
Mgr. Marta Čeleďová, Mgr. art. Marián Kokavec, Elena Danišová DiS.art.

ODDELENIE SLÁČIKOVÝCH NÁSTROJOV:
PaedDr. Alžbeta Ševečková – vedúca PK

Pedagógovia:
MgA. Eduard Vaněk, Lenka Raková, Mgr. art. Zuzana Bilaničová, Mgr. Marián Štúň, M.Mus Jana Andevska, Mgr. Mária Konečná, Mgr.art. Kornélia Ostrolucká

ODDELENIE DYCHOVÝCH A BICÍCH NÁSTROJOV:
Peter Bunček DiS.art – vedúci PK

Pedagógovia:
Mgr.art. Juraj Vrobel, Mgr. Katarína Lukšicová DiS.art., Mgr. Dominika Micháliková DiS.art., Mgr. Peter Letovanec, Mgr.art. Filip Paulo, Igor Kuzma DiS.art./aj na pobočke v Červeníku/

GITAROVÉ ODDELENIE:
Mária Smažáková DiS.art. – vedúca PK

Pedagógovia:
Mgr. Peter Čeleďa, Zuzana Balgavá DiS.art. /na pobočke v Trstíne/, Mgr. art. Juraj Gregorík, Mgr. Miroslav Vavříček

SPEVÁCKE ODDELENIE:
Gabriela Bunčeková DiS.art. - vedúci PK

Pedagógovia:
Mgr. Mária Reiffersová, Mgr.art. Soňa Benková, Bc. Marek Tokoš DiS.art.

HUDOBNÁ NÁUKA:
PhDr. Lenka Danišová – vedúca PK

Pedagógovia:
PaedDr. Gabriel Kalapoš, Gabriela Bunčeková DiS.art., Mgr. Mária Konečná

LITERÁRNO DRAMATICKÝ ODBOR
Mgr. Blanka Blesáková – vedúca PK

Pedagógovia:
Bc. Dáša Móderová

TANEČNÝ ODBOR
Mgr.art. Barbora Bažíková – vedúca PK