Domov História O škole Štúdium Fotoalbum Schneiderova Trnava

O škole

Profil školy

Základnú umeleckú školu navštevuje v šk. roku 2020/2021 677 žiakov, z toho:

  • v hudobnom odbore 555 žiakov
  • v tanečnom odbore 51 žiakov
  • v LDO 83 žiakov

Vysunuté pracoviská ZUŠ:

  • Červeník 13 žiakov
  • Trstín 14 žiakov
 

ZAMESTNANCI ZUŠ

VEDENIE ŠKOLY
Riaditeľ školy: PaedDr. Gabriel Kalapoš
Zástupkyňa riaditeľa: Mgr. Mária Reiffersová
Zástupca riaditeľa: Mgr.art. Juraj Vrobel

PEDAGOGICKÍ PRACOVNÍCI

HUDOBNÝ ODBOR

KLAVÍRNE ODDELENIE:
PaedDr. Martina Tomašovičová – vedúca PK

Pedagógovia:
Edita Planková DiS.art., Mgr. Beáta Tomčányiová, Mgr. Magdaléna Vrábelová, Erika Novanská DiS.art., Mgr.art. Daniela Belancová ArtD.
Mgr. Anna Smiešková, Mária Čarná, Mgr. Milan Ivan, Alena Slivová, Mgr. Andrea Bendová

AKORDEÓNOVÉ ODDELENIE:
Mgr. Katarína Chalúpková – vedúca PK

Pedagógovia:
Mgr. Marta Čeleďová, Alexander Berger, Elena Danišová

KEYBOARDOVÉ ODDELENIE:
Mgr. Katarína Chalúpková – vedúca PK

Pedagógovia:
Mgr. Marta Čeleďová, Mgr. art. Marián Kokavec, Elena Danišová, Alexander Berger

ODDELENIE SLÁČIKOVÝCH NÁSTROJOV:
PaedDr. Alžbeta Ševečková – vedúca PK

Pedagógovia:
MgA. Eduard Vaněk, Lenka Raková, Mgr. art. Zuzana Bilaničová, Mgr. Marián Štúň, M.Mus Jana Andevska, Mgr. Mária Konečná

ODDELENIE DYCHOVÝCH A BICÍCH NÁSTROJOV:
Peter Bunček DiS.art – vedúci PK

Pedagógovia:
Milan Kuzma, Juraj Čúzy DiS.art., Mgr.art. Juraj Vrobel, Igor Kuzma DiS.art., Mgr. Katarína Lukšicová DiS.art., Mgr.art. Martina Ruzzier

GITAROVÉ ODDELENIE:
Mária Smažáková DiS.art. – vedúca PK

Pedagógovia:
Mgr. Peter Čeleďa, Zuzana Balgavá / na pobočke v Trstíne/, Mgr. art. Juraj Gregorík, Mgr. Miroslav Vavříček

SPEVÁCKE ODDELENIE:
Marek Tokoš DiS.art. - vedúci PK

Pedagógovia:
Mgr. Mária Reiffersová, Bc. Vlasta Berková, Mgr. Anna Smiešková, Bc. Soňa Benková DiS.art., Gabriela Bunčeková DiS.art.

HUDOBNÁ NÁUKA:
PhDr. Lenka Danišová – vedúca PK

Pedagógovia:
PaedDr. Gabriel Kalapoš, Gabriela Bunčeková DiS.art., Mgr. art. Marián Kokavec, PaedDr. Martina Tomašovičová, Mgr. Mária Konečná, Mgr. Katarína Lukšicová DiS.art.

LITERÁRNO DRAMATICKÝ ODBOR
Mgr. Blanka Blesáková – vedúca PK

Pedagógovia:
Bc. Dáša Móderová

TANEČNÝ ODBOR
Barbora Bažíková DiS.art. – vedúca PK

Pedagógovia:
Sofia Kurincová