Domov História O škole Štúdium Fotoalbum Kontakt Schneiderova Trnava

OZNAMY

PaedDr. Kalapoš Gabriel dňa 1. 6. 2023 (štvrtok) nevyučuje.

MgA. Vaněk Eduard dňa 1. 6. 2023 (štvrtok) nevyučuje.

Mgr. Štúň Marián dňa 1. 6. 2023 (štvrtok) nevyučuje.

Mgr. Tomčányiová Beáta dňa 1. 6. 2023 (štvrtok) nevyučuje.

Mgr. Čeleďa Peter dňa 1. 6. 2023 (štvrtok) nevyučuje.

Bc. Móderová Dáša dňa 1. 6. 2023 (štvrtok) nevyučuje.

Mgr. Blesáková Blanka v dňoch 1. - 2. 6. 2023 nevyučuje.

PaedDr. Tomašovičová Martina v dňoch 1. - 2. 6. 2023 nevyučuje.

Bc. Benková Soňa v dňoch 1. - 2. 6. 2023 nevyučuje.

p. Bunčeková Gabriela, DiS. art. dňa 2. 6. 2023 (piatok) nevyučuje.

Mgr. Reiffersová Mária dňa 2. 6. 2023 (piatok) nevyučuje.

Piatok 2. 6. 2023
Počet návštev: 1378827

Vitajte na stránkach našej školy

 

Novinky

 • Na základe pokynov zriaďovateľa školy mesta Trnava

  oznamujeme rodičom, že

  rozhodnutia o prijatí / neprijatí žiakov

  sa vydávajú

  v pracovných dňoch

  od 01.06. – 06.06. 2023

  v čase od 9:00 – do 11:30

  a od 12:30 – do 15:30

  v ZUŠ M. Schneidera – Trnavského v priestoroch kancelárie p. Mgr. Pontesovej– prízemie vpravo oproti vrátnici.

  V prípade odvolania voči rozhodnutiu o neprijatí je potrebné si toto rozhodnutie osobne prevziať kvôli registračnému číslu. Písomné odvolanie proti rozhodnutiu o neprijatí sa zasiela riaditeľovi školy, a to do 15 dní odo dňa prijatia rozhodnutia.

 • Riaditeľstvo ZUŠ týmto oznamuje, že na základe prijatého Všeobecne záväzného nariadenia mesta Trnava sa od 01.03.2023 zvyšujú poplatky na čiastočnú úhradu nákladov na štúdium.

  Sumy zvýšených poplatkov si môžete pozrieť tu: stiahnuť.pdf

  Celé znenie VZN č.601 nájdete tu: stiahnuť.pdf

  PaedDr. Gabriel Kalapoš

  riaditeľ ZUŠ