Domov História O škole Štúdium Fotoalbum Schneiderova Trnava

OZNAMY

Streda 5. 5. 2021
Počet návštev: 858295

Vitajte na stránkach našej školy

 

Novinky

 • Riaditeľstvo ZUŠ oznamuje, že dňom 03.05.2021 sa otvára prezenčné vyučovanie v individuálnom štúdiu pre žiakov ZUŠ vo veku 1. a 2.stupňa ZŠ+prvé štyri ročníky 8-ročných gymnázií (všetci žiaci do 15 rokov), okrem dychového a speváckeho oddelenia.

  Kolektívne vyučovanie - hudobná náuka, literárno-dramatický odbor a tanečný odbor pokračujú v dištančnej forme vzdelávania.

  Podmienky vstupu do školy:

  Keďže sme momentálne v II. stupeň varovania žiak ani jeho zákonný zástupca nemajú povinnosť testovať sa ani predkladať negatívny výsledok testu.

 • Riaditeľstvo ZUŠ oznamuje, že prijímacie skúšky sa presúvajú na termín 18.05. a 19.05.2021.

  Podrobnosti nájdete v ľavom baneri v kolónke prijímacie skúšky.

 • Milí žiaci, vážení rodičia,

  Hudobnú náuku vyučujeme od 08.02.2021 online, cez aplikáciu Microsoft Teams.

  Postup (potrebný video link), ako si aplikáciu Teams stiahnete do počítača, nainštalujete, prihlásite sa a pripojíte sa pomocou linku na online hodinu, nájdete na našej stránke po prihlásení na hornom paneli priečinok Hudobná náuka. Po otvorení kliknutím na ročník, ktorý navštevujete (je to miesto, kde ste si doteraz sťahovali pracovné listy z HN) sa Vám ukážu potrebné oznamy a linky k pripojeniu sa na vašu online hodinu cez Teams.

 • Hudobná náuka, Literárno -dramatický odbor, Tanečný odbor a takisto komorná hra, práca v súbore, štvorručná hra začnú vyučovanie od 16.09.2020

  ROZVRH HODÍN HUDOBNÁ NÁUKA 2020/21 - Trieda č. 17

  PONDELOK: 14,00 – 14,45 1.ročník PaedDr. Gabriel Kalapoš

  14,55 – 15,40 4.ročník Gabriela Bunčeková, DiS. art.

  15,50 – 16,35 3. ročník Gabriela Bunčeková, DiS. art.

  16,45 – 17,30 2.ročník PaedDr. Gabriel Kalapoš

 • Zápis žiakov na štúdium spočíva v zadelení hodín individuálneho a skupinového vyučovania podľa informácií na nástenke školy pri vstupe do budovy.

  Zápis žiakov na štúdium v školskom roku 2020/2021 bude prebiehať:

  02.09.2020 /streda/ zadeľovanie hodín žiakov 08,30 – 12,30 hod.

  03. – 04.09.2020 /štvrtok- piatok/ zadeľovanie hodín žiakov 13,30 – 17,30 hod.

  Hudobný odbor :

  žiaci prípravného štúdia (PŠ) – budú v 1. polroku navštevovať dvakrát v týždni hodinu Hudobnej náuky (HN), ktorú si zadelia u vyučujúcej HN pre PŠ.