Domov História O škole Štúdium Fotoalbum Schneiderova Trnava

OZNAMY

 

 

Štvrtok 28. 5. 2020
Počet návštev: 657728

Vitajte na stránkach našej školy

 

Novinky

 • Vážení rodičia,

  V zmysle dokumentu MŠVVaŠ SR

  „Rozhodnutie o hodnotení, organizácii záverečnej skúšky a prijímacom konaní žiakov základných umeleckých škôl v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020“ Vám oznamujem, že v II polroku školského roka 2019/2020 žiaci Základnej umeleckej školy Mikuláša Schneidera – Trnavského, Štefánikova 2, Trnava nebudú klasifikovaní z predmetov:

  štvorručná hra, inštrumentálny sprievod, komorná hra, komorný spev, zborový spev, tanečná alebo džezová skupina, súborová hra, hra v orchestri a práca v súbore

 • Riaditeľstvo ZUŠ Mikuláša Schneidera-Trnavského oznamuje žiakom a rodičom, že na základe nariadenia zriaďovateľa školy – Mesto Trnava – za mesiac marec 2020 sa neplatilo školné, keďže od 10.3.2020 bolo zrušené vyučovanie na školách. Od 30.3.2020 bolo spustené postupne dištančné vzdelávanie online, po konzultácii so zriaďovateľom bola obnovená platba školného od 1.4.2020.

  Úhrady za mesiac marec sú presunuté za mesiac apríl a školné sa bude platiť za mesiace apríl, máj a jún 2020. Po ukončení opatrení a návrate do školy k bežnému vyučovaniu škola u každého žiaka bude riešiť preplatky alebo nedoplatky na školnom.

 • Na základe pokynov MŠ SR v súvislosti s opatreniami na zabránenie šírenia koronavírusu oznamuje riaditeľstvo školy, že škola bude zatvorená od 30.03.2020 až do odvolania.

  Vyučovanie žiakov bude zabezpečené podľa možností a podmienok školy formou korigovaného štúdia prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagógmi školy a samoštúdiom.

  V tejto situácii je potrebné :

  1. Udržiavať kontakt so žiakmi a rodičmi
  2. Udržiavať motiváciu žiakov
  3. Použiť dostupné metódy vyučovania online

  Triedni učitelia vo všetkých odboroch ZUŠ kontaktujú žiakov a zabezpečia minimálne raz do týždňa online vyučovanie po dohode so žiakmi a rodičmi. Forma a spôsob kontaktu je individuálna podľa vzájomnej dohody a možností.

 • Tlačivo na stiahnutie: otvoriť.pdf


  Vážení rodičia a priatelia školy,

  pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!


  Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

  Finančné prostriedky budú použité na: