Domov História O škole Štúdium Fotoalbum Schneiderova Trnava

OZNAMY

 

 

Štvrtok 9. 4. 2020
Počet návštev: 617553

Vitajte na stránkach našej školy

 

Novinky

 • Na základe pokynov MŠ SR v súvislosti s opatreniami na zabránenie šírenia koronavírusu oznamuje riaditeľstvo školy, že škola bude zatvorená od 30.03.2020 až do odvolania.

  Vyučovanie žiakov bude zabezpečené podľa možností a podmienok školy formou korigovaného štúdia prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagógmi školy a samoštúdiom.

  V tejto situácii je potrebné :

  1. Udržiavať kontakt so žiakmi a rodičmi
  2. Udržiavať motiváciu žiakov
  3. Použiť dostupné metódy vyučovania online

  Triedni učitelia vo všetkých odboroch ZUŠ kontaktujú žiakov a zabezpečia minimálne raz do týždňa online vyučovanie po dohode so žiakmi a rodičmi. Forma a spôsob kontaktu je individuálna podľa vzájomnej dohody a možností.

 • Tlačivo na stiahnutie: otvoriť.pdf

  Vážení rodičia a priatelia školy,

  pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

  Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

  Finančné prostriedky budú použité na:

 • Príspevky do škôl a školských zariadení

  Mesto Trnava oznamuje rodičom, ktorých detí navštevujú školy a školské zariadenia (MŠ, ZŠ, ŠKD, CVČ, ZUŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava, aby z dôvodu prerušenia školskej dochádzky pozastavili platby príspevkov do škôl a školských zariadení. Zrealizované platby za marec (od 10.3 do 27.3. ) a apríl budú presunuté na obdobie kedy bude ukončené prerušenie vyučovania na školách a školských zariadeniach. O opätovnom obnovení príspevkov do škôl a školských zariadení Vás budú informovať riaditelia. Napríklad: „V marci som zaplatil príspevok v MŠ za apríl, tak tento príspevok bude presunutý až na obdobie, kedy sa moje dieťa vráti opäť do školy. To znamená, že v mesiaci apríl už neuhrádzam príspevok do MŠ.“

 • Blahoželáme našej žiačke Majke Valentovej k víťazstvu 4.ročníka festivalu medzinárodnej detskej speváckej súťaži Sanremo Junior "SPECIÁL" 2019/2020 v Prahe, pod vedením p. uč. M.Mus. J. Andevskej.

  Majke zároveň blahoželáme k postupu do Grand finále, ktoré sa koná každoročne v svetoznámom divadle Ariston v talianskom meste Sanremo.