Domov História O škole Štúdium Fotoalbum Schneiderova Trnava

OZNAMY

p. Planková Edita, DiS. art. v dňoch 20. - 21. 9. 2021 nevyučuje.

Mgr. Štúň Marián dňa 21. 9. 2021 (utorok) nevyučuje.

PaedDr. Tomašovičová Martina dňa 21. 9. 2021 (utorok) nevyučuje.

Mgr. art. Gregorík Juraj v dňoch 22. - 23. 9. 2021 nevyučuje.

PaedDr. Kalapoš Gabriel v dňoch 23. - 24. 9. 2021 nevyučuje.

p. Tokoš Marek, DiS. art. v dňoch 23. - 29. 9. 2021 nevyučuje.

 

 

 

Streda 22. 9. 2021
Počet návštev: 953141

Vitajte na stránkach našej školy

 

Novinky

 • Užitočné linky pre rodičov:

  Link stránka školy prihlásenie: https://zustrnavskeho.edupage.org/login/

  Návod na prihlásenie: https://help.edupage.org/?lang_id=2&p=u1/u122/u39/e1121

  Platby školného:

  https://help.edupage.org/?p=u1/u22/u174/e2066&lang_id=2&from=u1/u122/u39

  Rodič zmena hesla:

  https://help.edupage.org/?p=u1/u122/u39/e3088&lang_id=2&from=u1/u122/u39

  Nefunguje mi heslo zabudol som heslo:

  https://help.edupage.org/?lang_id=2&p=u1/u122/u39/u450

  Ako rodičia (žiaci) môžu na stránke školy nahliadnuť do elektronickej žiackej knižky?

 • Oznam

  Riaditeľstvo ZUŠ oznamuje,

  že v zmysle epidemiologických opatrení platí zákaz vstupu rodičov,

  zákonných zástupcov a cudzích osôb do objektu školy.

  Rodičia žiakov prípravného štúdia a 1.ročníka dovedú deti k vrátnici,

  kde si ich prevezmú ich triedni učitelia.

  Je potrebné sa ohlásiť u informátora školy.

  Toto rozhodnutie platí až do odvolania riaditeľom školy.

 • Oznam

  Pokyny k začiatku školského roku 2021/2022:

  Zápis žiakov na štúdium spočíva v zadelení hodín individuálneho a skupinového vyučovania podľa informácií na nástenke školy pri vstupe do budovy.

  Zápis žiakov na štúdium v školskom roku 2021/2022 bude prebiehať:

  02.09.2021/štvrtok/ zadeľovanie hodín žiakov 08,00 – 12,30 hod.

  03.09.2021/piatok/ zadeľovanie hodín žiakov 13,00 – 17,30 hod.

  06. – 07.09.2021/pondelok – utorok / zadeľovanie hodín žiakov 13,00 – 17,30 hod.

  Žiaci klavírnej triedy p. uč. Čarnej Márie - SUT Kopánka

 • Rozvrh hodín hudobná náuka

  ROZVRH HODÍN HUDOBNÁ NÁUKA 2021/22 - Trieda č. 17

  PONDELOK: 13,45- 14,30 2.ročník PaedDr. Gabriel Kalapoš

  14,35 – 15,45 7.ročník Mgr. Mária Konečná

  15,55 – 16,40 4. ročník Mgr. Mária Konečná

  16,45 – 17,30 3.ročník PaedDr. Gabriel Kalapoš

  UTOROK: 14,00 – 14,45 2.ročník PaedDr. Gabriel Kalapoš

  14,55 – 15,40 4. ročník Gabriela Bunčeková, DiS. art.

  15,45– 16,30 3.ročník Gabriela Bunčeková, DiS. art.

 • Pozývame Vás na dodatočné prijímacie talentové skúšky do Literárno -dramatického odboru 06. a 07.09.2021 od 13:30 do 17:30 hod. v triede LDO (prízemie č.19)

  Očakávame najmä talentované deti od 6 do 9 rokov do 1.ročníka a triedy dramatickej prípravy.