Domov História O škole Štúdium Fotoalbum Schneiderova Trnava

OZNAMY

Pondelok 8. 3. 2021
Počet návštev: 831712

Vitajte na stránkach našej školy

 

Novinky

 • Milí žiaci, vážení rodičia,

  Hudobnú náuku vyučujeme od 08.02.2021 online, cez aplikáciu Microsoft Teams.

  Postup (potrebný video link), ako si aplikáciu Teams stiahnete do počítača, nainštalujete, prihlásite sa a pripojíte sa pomocou linku na online hodinu, nájdete na našej stránke po prihlásení na hornom paneli priečinok Hudobná náuka. Po otvorení kliknutím na ročník, ktorý navštevujete (je to miesto, kde ste si doteraz sťahovali pracovné listy z HN) sa Vám ukážu potrebné oznamy a linky k pripojeniu sa na vašu online hodinu cez Teams.

 • Vážení rodičia,

  chápeme Vašu nespokojnosť z dôvodu nedostatočných informácií k otváraniu škôl a školských zariadení od 08. 02. 2021.

  Bohužiaľ, mesto Trnava nemohlo vydať presnejšie informácie skôr, pretože až do včerajšieho večera nebolo vydané platné uznesenie vlády SR a rozhodnutie ministra školstva.

  Samospráva dostala informácie k podrobnostiam o organizácii výchovno-vzdelávacieho procesu od 08. 02. 2021 až včera prostredníctvom tlačovej besedy.
  Výchovno-vzdelávací proces je od pondelka 08. 02. 2021 mimoriadne prerušený v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava. Z tohto dôvodu, bohužiaľ, nebude možné od 8.2. umiestniť ani deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre do materskej školy a školského klubu detí. Vzdelávanie žiakov základných škôl a základných umeleckých škôl sa bude naďalej uskutočňovať dištančnou formou.

 • Riaditeľstvo ZUŠ na základe prieskumu záujmu

  o prezenčné vyučovanie žiakov a rodičov

  v zmysle stanovených podmienok MŠ SR a ÚVZ

  a na základe konzultácie so zriaďovateľom školy Mestom Trnava

  oznamuje, že

  pokračuje v dištančnej forme štúdia až do odvolania.

  PaedDr. Gabriel Kalapoš

  riaditeľ školy

 • Riaditeľstvo ZUŠ oznamuje, že

  od 26.10.2020 do 27.11.2020 bude prerušené prezenčné vyučovanie na ZUŠ

  vo všetkých odboroch a formách vyučovania a škola prechádza na dištančnú formu vzdelávania online.

  Triedni učitelia zabezpečia kontakt so žiakmi a rodičmi a pripravia rozvrh hodín

  po dohode na celé obdobie 26.10. - 27.11.2020.

  Po získaní ďalších informácií budeme oznam aktualizovať.

  PaedDr. Gabriel Kalapoš

  riaditeľ školy

 • Na základe nariadenia ministra školstva SR sa nevyučuje

  skupinové vyučovanie (Literárno-dramatický odbor, Tanečný odbor a Hudobná náuka)

  s účinnosťou od 12. októbra 2020 (pondelok).

  Riaditeľstvo ZUŠ oznamuje, že vyučovanie Hudobnej náuky dištančnou formou

  začne od 15.10.2020 až do odvolania.

  Nové pracovné listy nájdete v kolonke Hudobná náuka na hornej lište.

  Dištančné vyučovanie v Literárno - dramatickom odbore

  začne 14.10.2020 až do odvolania.

  Dištančné vyučovanie v Tanečnom odbore