Domov História O škole Štúdium Fotoalbum Schneiderova Trnava

OZNAMY

Planková Edita v dňoch 28. - 30. 6. 2021 nevyučuje.

 

 

Utorok 27. 7. 2021
Počet návštev: 907635

Vitajte na stránkach našej školy

 

Novinky

 • Riaditeľstvo ZUŠ oznamuje, že rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí uchádzačov o štúdium si môžu zákonní zástupcovia prevziať osobne v kancelárii ZUŠ (prízemie vpravo) od 17.06.2021 v pracovných dňoch v čase od 09:00 h do 15:30 h.

  Vstup je možný iba s rúškom, pred vstupom do kancelárie si vydezinfikovať ruky a je potrebné priniesť vyplnené "vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti", ktoré odovzdáte informátorovi a môžete si ho stiahnuť: tu

 • Riaditeľstvo ZUŠ oznamuje, že od 22.06.2021 sa hudobná náuka nevyučuje.

 • Výsledky prijímacích pohovorov k školskému roku 2021/2022

  Výsledky prijímacích pohovorov v pdf formáte: stiahnuť

  Rozhodnutia o prijatí/neprijatí žiaka si bude treba prevziať osobne v ZUŠ Mikuláša Schneidera - Trnavského v termíne, ktorý zverejníme v najbližších dňoch na stránke školy.

 • O Z N A M

  Voľby do Rady školy pri ZUŠ Mikuláša Schneidera-Trnavského

  Riaditeľstvo ZUŠ oznamuje , že sa dňa 09.06.2021 o 17,00 h vo Veľkej koncertnej sále bude konať plenárna schôdza Rady rodičov.

  Program schôdze :

  1. Voľba 4 zástupcov rodičov do Rady školy
  2. Rôzne

  Mená navrhnutých kandidátov môžu voliči z radov rodičov nahlásiť u riaditeľa školy do termínu konania plenárnej schôdze.

 • Riaditeľstvo ZUŠ oznamuje, že prijímacie skúšky sa presúvajú na termín 26.05. a 27.05.2021. Každý z účastníkov je povinný vypniť si elektronickú prihlášku do 21.05.2021. (ľavý baner kolónka elektronická prihláška)

  Podrobnosti nájdete v ľavom baneri v kolónke prijímacie skúšky.

  Upozorňujeme, že sprevádzajúce osoby detí sa musia preukázať Vyhlásením návštevníka školy o bezinfekčnosti, ktoré si možete stiahnuť tu: stiahnuť vyhlásenie.docx

  V prípade potreby si toto vyhlásenie môžete vyžiadať u informátora školy.