Domov História O škole Štúdium Fotoalbum Kontakt Schneiderova Trnava

OZNAMY

p. Smažáková Mária, DiS. art. v dňoch 29. - 31. 3. 2023 nevyučuje.

Mgr. art. Kokavec Marián v dňoch 30. - 31. 3. 2023 nevyučuje.

PaedDr. Tomašovičová Martina dňa 31. 3. 2023 (piatok) nevyučuje.

PaedDr. Ševečková Alžbeta dňa 31. 3. 2023 (piatok) nevyučuje.

Mgr. Štúň Marián dňa 31. 3. 2023 (piatok) nevyučuje.

Mgr. Lukšicová Katarína dňa 31. 3. 2023 (piatok) nevyučuje.

Mgr. Blesáková Blanka dňa 31. 3. 2023 (piatok) nevyučuje.

MgA. Vaněk Eduard dňa 31. 3. 2023 (piatok) nevyučuje.

 

 

Nedeľa 2. 4. 2023
Počet návštev: 1337580

Vitajte na stránkach našej školy

 

Novinky

 • Školské koncerty

  Pozývame Vás na školské koncerty, ktoré sa budú konať pravidelne každú stredu o 17:15 hod. vo Veľkej koncertnej sále ZUŠ na 2.poschodí.

  Nasledujúci 14.školský koncert bude 29.03.2023

  Program koncertu na stiahnutie: stiahnuť.pdf

 • Riaditeľstvo ZUŠ týmto oznamuje, že na základe prijatého Všeobecne záväzného nariadenia mesta Trnava sa od 01.03.2023 zvyšujú poplatky na čiastočnú úhradu nákladov na štúdium.

  Sumy zvýšených poplatkov si môžete pozrieť tu: stiahnuť.pdf

  Celé znenie VZN č.601 nájdete tu: stiahnuť.pdf

  PaedDr. Gabriel Kalapoš

  riaditeľ ZUŠ

 • Milí rodičia,

  na základe vašich pripomienok a návrhov z Plenárnej schôdze Rady rodičov konanej dňa 26.10.2022 tento školský rok meníme výber platieb rodičovského príspevku do Rady rodičov z hotovostného na bezhotovostný. Pomocou svojich prihlasovacích údajov sa prihlásite na stránku školy. V kolónke platby, kde uhrádzate platbu za školné v pridelenej výške a dobe splatnosti na účet “Školné ZUŠ”: IBAN: SK90 0200 0000 0000 7703 6212

  pribudne ešte nový účet na úhradu rodičovských príspevkov “Rada rodičov ZUŠ”, na ktorý uhradíte v danej výške a dátume splatnosti rodičovský príspevok: IBAN: SK10 0200 0000 0046 8684 6155