Domov História O škole Štúdium Fotoalbum Schneiderova Trnava

OZNAMY

p. PaedDr. Gabriel Kalapoš v dňoch 12.03. - 16.03.2018 a 20.03.2018 nevyučuje

p. PhDr. Lenka Danišová v dňoch 14.03. - 18.03.2018 nevyučuje

p. Bc. Michal Skácel dňa 16.03.2018 nevyučuje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedeľa 18. 3. 2018
Počet návštev: 358959

Vitajte na stránkach našej školy

 

Novinky

 • Riaditeľstvo ZUŠ oznamuje,

  že v dňoch 21.03. - 23.03.2018 sa nevyučuje

  v Hudobnom odbore a LDO v budove školy

  na Štefánikovej č.2 z dôvodu konania

  18.ročníka celoslovenskej interpretačnej

  súťaže žiakov ZUŠ "Schneiderova Trnava".

  V Tanečnom odbore na Mozartovej č.10

  sa vyučuje podľa rozvrhu

  PaedDr. Gabriel Kalapoš

  riaditeľ školy

 • Školský rok 2018/2019

  Základná umelecká škola Mikuláša Schneidera Trnavského

  pozýva na

  TALENTOVÉ PRIJÍMACIE SKÚŠKY

  Prijímacie skúšky sa konajú

  dňa 19. a 20. apríla 2018

  v čase od 14:00hod. do 17:30hod.

  v budove školy na Štefánikovej ulici č.2 / Pod mestskou vežou /

  Prijímacích talentových skúšok sa môžu zúčastniť deti od veku 6 rokov, mládež a dospelí.

  Všetky deti do 10 rokov musia prísť na prijímacie skúšky v sprievode rodičov

  NOVÉ!!!

  Riaditeľstvo ZUŠ oznamuje, že od 01.01.2017 je rodič alebo zákonný zástupca uchádzača o štúdium povinný ešte pred termínom talentových skúšok 19.04 - 20.04.2018 vyplniť elektronickú prihlášku, ktorá je na web. stránke školy. (ľavý baner kolonka prihláška) V budove školy bude prebiehať na vyhradenom mieste registrácia. K registrácii potrebujete mať vytlačenú elektronickú prihlášku, ak si ju nemáte možnosť vytlačiť opíšte si evidenčný kód, ktorý Vám bol pridelený po vyplnení prihlášky a ten predložíte pri zápise ako doklad.

 • Srdečne Vás pozývame na pravidelné školské koncerty každú stredu:

  Pozývame Vás na 15.školský koncert, ktorý sa uskutoční 28.03.2018 /streda/ o 17:15hod. vo Veľkej koncertnej sále ZUŠ na 2.poschodí.

  Program koncertu:

 • Koncert gitarového oddelenia sa uskutoční dňa 10.04.2018 o 17:00 vo Veľkej koncertnej sále ZUŠ na 2. poschodí.

  Koncert oddelenia keyboard a akordeón sa uskutoční dňa 11.04.2018 o 17:00 vo Veľkej koncertnej sále ZUŠ na 2. poschodí.