Domov História O škole Štúdium Fotoalbum Schneiderova Trnava

OZNAMY

p. Danišová Elena, DiS. art. v dňoch 23. - 27. 5. 2022 nevyučuje.

Mgr. art. Gregorík Juraj v dňoch 23. - 24. 5. 2022 nevyučuje.

Mgr. Letovanec Peter dňa 26. 5. 2022 (štvrtok) nevyučuje.

p. Kuzma Igor, DiS. art. dňa 27. 5. 2022 (piatok) nevyučuje.

Mgr. Micháliková Dominika dňa 27. 5. 2022 (piatok) nevyučuje.

p. Balgavá Zuzana, DiS. art. v dňoch 16. - 31. 5. 2022 nevyučuje.

 

 

 

Utorok 24. 5. 2022
Počet návštev: 1144143

Vitajte na stránkach našej školy

 

Novinky

 • Riaditeľstvo ZUŠ oznamuje:

  Na základe pokynov zriaďovateľa školy mesta Trnava

  oznamujeme rodičom, že

  rozhodnutia o prijatí / neprijatí žiakov

  sa vydávajú

  v dňoch 25.05. – 27.05.2022

  v čase od 9:00 – do 11:30

  a od 12:30 – do 15:30

  v ZUŠ M. Schneidera – Trnavského v priestoroch kancelárie p. Mgr. Pontesovej – prízemie vpravo oproti vrátnici.

  V prípade odvolania voči rozhodnutiu o neprijatí je potrebné si toto rozhodnutie osobne prevziať kvôli registračnému číslu. Písomné odvolanie proti rozhodnutiu o neprijatí sa zasiela riaditeľovi školy, a to do 15 dní odo dňa prijatia rozhodnutia.

 • Základná umelecká škola Mikuláša Schneidera-Trnavského Vás pozýva na pravidelné školské koncerty, ktoré sa konajú každú stredu o 17:15 vo veľkej koncertnej sále ZUŠ.

  Tešíme sa na Vás.

  Dňa 25.05. budú súbežne dva koncerty o 17:15 vo veľkej koncertnej sále a v malej koncertej sále na 2.poschodí.

  Pozrite si prosím program, na ktorom vystupuje Vaše dieťa, aby ste boli na správnom koncerte.

  Najbližšie bude koncert 25.05.2022 veľká koncertná sála - program koncertu: stiahnuť.pdf

  25.05.2022 malá koncertná sála - program koncertu: stiahnuť.pdf

 • Základná umelecká škola Mikuláša Schneidera-Trnavského Vás pozýva na absolventské divadelné predstavenie "Konkurz na človeka" a na záverečné divadelné predstavenie II.stupňa "Veniec klebiet", ktoré sa uskutočnia dňa 31.05.2022 /utorok/ o 17:00 v Divadle Jána Palárika v Trnave.

 • V nasledujúcich tabuľkách si môžete pozrieť zoznam prijatých a neprijatých žiakov pre jednotlivé odbory.

  V rámci elektronickej prihlášky Vám bol pridelený verejný kód, pomocou ktorého identifikujete, či ste prijatí alebo neprijatí.

  Rozhodnutia si prídete prevziať osobne do ZUŠ - Štefánikova č.2 v termíne, ktorý Vám ešte upresníme. (upozorníme Vás aj e-mailom)

  Prijatí žiaci: stiahnuť.pdf

  Neprijatí žiaci: stiahnuť.pdf

 • Základná umelecká škola Mikuláša Schneidera-Trnavského Vás pozýva na absolventský recitál dňa 06.06.2022 o 18:00 vo veľkej koncertnej sále.

  Účinkuje: Zuzana Reiffersová - klavír

  Hostia: Dominika Micháliková - priečna flauta a Daniela Belancová - korepetícia

  Na programe: F.Chopin, J. Zimmer, W.A. Mozart, B. Martinů