Domov História O škole Štúdium Fotoalbum Schneiderova Trnava

OZNAMY

Bc. Móderová Dáša v dňoch  27. - 30. 9. 2022 nevyučuje.

p. Petrovičová Marianna dňa 29. 9. 2022 (štvrtok) nevyučuje.

MgA. Vaněk Eduard v dňoch 28. - 30. 9. 2022 nevyučuje.

Mgr. Vavříček Miroslav v dňoch 28. - 30. 9. 2022 nevyučuje.

Mgr. Reiffersová Mária dňa 30. 9. 2022 (piatok) nevyučuje.

Štvrtok 29. 9. 2022
Počet návštev: 1215142

Vitajte na stránkach našej školy

 

Novinky

 • Oznámenie

  Riaditeľstvo ZUŠ žiada rodičov, aby pred nástupom žiakov na vyučovanie 12.09.2022 odoslali elektronicky cez edupage (položka Žiadosti/Vyhlásenia) tieto súhlasy a prehlásenia:

  1. Informovaný súhlas so zverejňovaním fotografií a videozáznamov

  2. Informovaný súhlas so spracovaním osobných údajov

  3. Prehlásenie o oboznámení sa so školským poriadkom

  4. Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

 • Oznam

  Riaditeľ ZUŠ, týmto oznamuje, že na deň

  09.09.2022 udeľuje žiakom riaditeľské voľno z organizačných dôvodov.

  Zápis žiakov bude prebiehať v dňoch 05.09. - 08.09.2022

 • Riaditeľstvo ZUŠ sa ospravedlňuje rodičom, že prostredníctvom systému edupage ste dostali mylné informácie o zmene výšky školného na školský rok 2022/2023. Táto informácia vznikla technickým problémom v systéme. Výška školného ostáva nezmenená aj pre školský rok 2022/2023.

  PaedDr. Gabriel Kalapoš - riaditeľ školy

 • Oznam

  Pokyny k začiatku školského roku 2022/2023:

  Zápis žiakov na štúdium spočíva v zadelení hodín individuálneho a skupinového vyučovania podľa informácií na nástenke školy pri vstupe do budovy.

  Zadeľovanie žiakov na štúdium v školskom roku 2022/2023 bude prebiehať:

  05.09.2022 /pondelok/ zadeľovanie hodín žiakov 08,00 – 12,30 hod.

  06. – 08.09.2022 /utorok – štvrtok / zadeľovanie hodín žiakov 13,00 – 17,30 hod.

  Elokované pracoviská:

  SUT - Kopánka:

  Bc. Benková Soňa - bude zadeľovať hodiny na SUT Kopánka (prípadné zmeny svojim žiakom vopred oznámi.)

 • Užitočné linky pre rodičov:

  Link stránka školy prihlásenie: https://zustrnavskeho.edupage.org/login/

  Návod na prihlásenie: https://help.edupage.org/?lang_id=2&p=u1/u122/u39/e1121

  Platby školného:

  https://help.edupage.org/?p=u1/u22/u174/e2066&lang_id=2&from=u1/u122/u39

  Rodič zmena hesla:

  https://help.edupage.org/?p=u1/u122/u39/e3088&lang_id=2&from=u1/u122/u39

  Nefunguje mi heslo zabudol som heslo:

  https://help.edupage.org/?lang_id=2&p=u1/u122/u39/u450

  Ako rodičia (žiaci) môžu na stránke školy nahliadnuť do elektronickej žiackej knižky?