Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 26.05.2022 Divadlo Jána Palárika v Trnave ZUŠ M. Schneidera - Trnavského PaedDr. Gabriel Kalapoš riaditeľ
Faktúra FA 66-81/2022 s DPH 26.05.2022
Objednávka OBJ 17-24 s DPH 25.05.2022
Zmluva Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov s DPH 16.05.2022 ZEDOL s.r.o. ZUŠ M. Schneidera - Trnavského PaedDr. Gabriel Kalapoš riaditeľ
Zmluva Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok 2022 s DPH 16.05.2022 ZEDOL s.r.o. ZUŠ M. Schneidera - Trnavského PaedDr. Gabriel Kalapoš riaditeľ
Objednávka OBJ 16/2022 s DPH 29.04.2022
Zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 26.04.2022 Divadlo Jána Palárika v Trnave ZUŠ M. Schneidera - Trnavského PaedDr. Gabriel Kalapoš riaditeľ
Faktúra FA 45-65/2022 s DPH 25.04.2022
Objednávka OBJ 14 - 15/2022 s DPH 30.03.2022
Faktúra FA 32-44/2022 s DPH 29.03.2022
Zmluva o dodávke elektriny s DPH 28.03.2022 MAGNA ENERGIA a.s. ZUŠ M. Schneidera - Trnavského PaedDr. Gabriel Kalapoš riaditeľ
Objednávka OBJ 9-13/2022 s DPH 28.02.2022
Faktúra FA 13-31/2022 s DPH 23.02.2022
Objednávka OBJ 3-8/2022 s DPH 09.02.2022
Faktúra FA 174-183/2022 s DPH 24.01.2022
Faktúra FA január 1-12/2022 s DPH 21.01.2022
Objednávka OBJ 1-2/2022 s DPH 14.01.2022
Objednávka OBJ 68-69/2021 s DPH 29.12.2021
Faktúra FA december 150-173/2021 s DPH 28.12.2021
Objednávka OBJ 62-67/2021 s DPH 21.12.2021
zobrazené záznamy: 1-20/1979