Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Faktúra f36 s DPH 15.04.2015
Faktúra f43 s DPH 16.04.2015
Faktúra f48 s DPH 22.04.2015
Faktúra f47 s DPH 22.04.2015
Faktúra f46 s DPH 22.04.2015
Faktúra f149 s DPH 26.10.2017
Faktúra f45 s DPH 22.04.2015
Faktúra f145 s DPH 18.10.2017
Faktúra f44 s DPH 22.04.2015
Faktúra f150 s DPH 30.10.2017
Faktúra f42 s DPH 22.04.2015
Faktúra f49 s DPH 06.05.2015
Faktúra f41 s DPH 15.04.2015
Faktúra f151 s DPH 03.11.2017
Faktúra f152 s DPH 03.11.2017
Faktúra f40 s DPH 15.04.2015
Faktúra f39 s DPH 15.04.2015
Faktúra f38 s DPH 15.04.2015
Faktúra f153 s DPH 06.11.2017
Faktúra f37 s DPH 15.04.2015
zobrazené záznamy: 1-20/1904