Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Faktúra f97 s DPH 12.07.2013
Faktúra f71 s DPH 07.07.2015
Faktúra f79 s DPH 10.07.2015
Faktúra f78 s DPH 10.07.2015
Faktúra f77 s DPH 07.07.2015
Faktúra f76 s DPH 07.07.2015
Faktúra f75 s DPH 07.07.2015
Faktúra f74 s DPH 07.07.2015
Faktúra f73 s DPH 07.07.2015
Faktúra f72 s DPH 07.07.2015
Faktúra f70 s DPH 07.07.2015
Faktúra f81 s DPH 20.07.2015
Faktúra f69 s DPH 18.06.2015
Faktúra f187 s DPH 27.12.2017
Faktúra f68 s DPH 18.06.2015
Faktúra f188 s DPH 29.12.2017
Faktúra f67 s DPH 18.06.2015
Faktúra f190 s DPH 03.01.2018
Faktúra f66 s DPH 18.06.2015
Faktúra f191 s DPH 03.01.2018
zobrazené záznamy: 1-20/1979