Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Faktúra f50 s DPH 06.05.2015
Faktúra f160 s DPH 29.12.2015
Faktúra f6 s DPH 26.01.2016
Faktúra f5 s DPH 26.01.2016
Faktúra f4 s DPH 26.01.2016
Faktúra f3 s DPH 26.01.2016
Faktúra f2 s DPH 26.01.2016
Faktúra f1 s DPH 26.01.2016
Faktúra f163 s DPH 29.12.2015
Faktúra f162 s DPH 29.12.2015
Faktúra f161 s DPH 29.12.2015
Faktúra f159 s DPH 29.12.2015
Faktúra f8 s DPH 26.01.2016
Faktúra f158 s DPH 29.12.2015
Faktúra f157 s DPH 29.12.2015
Faktúra f156 s DPH 29.12.2015
Faktúra f155 s DPH 29.12.2015
Faktúra f154 s DPH 14.12.2015
Faktúra f153 s DPH 14.12.2015
Faktúra f152 s DPH 10.12.2015
zobrazené záznamy: 1-20/1946