Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra f115 s DPH 07.08.2013 22.09.2013
Faktúra f27 s DPH 21.02.2018 22.02.2018
Faktúra f95 s DPH 17.08.2015 02.10.2015
Faktúra f94 s DPH 17.08.2015 02.10.2015
Faktúra f24 s DPH 09.02.2018 22.02.2018
Faktúra f93 s DPH 17.08.2015 02.10.2015
Faktúra f92 s DPH 10.08.2015 02.10.2015
Faktúra f25 s DPH 14.02.2018 22.02.2018
Faktúra f91 s DPH 10.08.2015 02.10.2015
Faktúra f26 s DPH 14.02.2018 22.02.2018
Faktúra f28 s DPH 22.02.2018 26.02.2018
Faktúra f97 s DPH 02.09.2015 02.10.2015
Faktúra f29 s DPH 26.02.2018 26.02.2018
Faktúra f30 s DPH 02.03.2018 12.04.2018
Faktúra f31 s DPH 02.03.2018 12.04.2018
Faktúra f90 s DPH 07.08.2015 07.08.2015
Faktúra f89 s DPH 07.08.2015 07.08.2015
Faktúra f88 s DPH 07.08.2015 07.08.2015
Faktúra f87 s DPH 28.07.2015 07.08.2015
Faktúra f86 s DPH 28.07.2015 07.08.2015
zobrazené záznamy: 1-20/2048