Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Zmluva Dodatok k Zmluve o pripojení do siete internet s DPH 29.10.2021 TT-IT, s.r.o. PaedDr. Gabriel Kalapoš riaditeľ
Zmluva Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov s DPH 15.07.2021
Faktúra FA september 94-113/2021 s DPH 28.09.2021
Faktúra FA 102-118 s DPH 28.09.2020
Faktúra FA 119-134 s DPH 08.10.2020
Faktúra FA 13-31/2022 s DPH 23.02.2022
Faktúra FA 135-147 s DPH 04.11.2020
Faktúra FA 148-160 s DPH 02.12.2020
Faktúra FA 161-184 s DPH 28.12.2020
Faktúra FA 174-183/2022 s DPH 24.01.2022
Faktúra FA 32-44/2022 s DPH 29.03.2022
Faktúra FA 45-65/2022 s DPH 25.04.2022
Faktúra FA 50-59 s DPH 15.05.2020
Faktúra FA 60-70 s DPH 26.06.2020
Faktúra FA 71-87 s DPH 29.07.2020
Faktúra FA 82-84/2021 s DPH 23.07.2021
Faktúra FA 88-101 s DPH 27.08.2020
Faktúra FA apríl 27-44/2021 s DPH 22.04.2021
Faktúra FA august 85-93/2021 s DPH 17.08.2021
Faktúra FA december 150-173/2021 s DPH 28.12.2021
zobrazené záznamy: 1-20/1972