Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Zmluva Dodatok k Zmluve o pripojení do siete internet s DPH 29.10.2021 TT-IT, s.r.o. PaedDr. Gabriel Kalapoš riaditeľ 01.11.2021
Zmluva Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov s DPH 15.07.2021 15.07.2021
Zmluva Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke lektriny s DPH 29.06.2022 MAGNA ENERGIA a.s. PaedDr. Gabriel Kalapoš riaditeľ 29.06.2022
Zmluva Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov s DPH 16.05.2022 ZEDOL s.r.o. ZUŠ M. Schneidera - Trnavského PaedDr. Gabriel Kalapoš riaditeľ 17.05.2022
Zmluva Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok 2022 s DPH 16.05.2022 ZEDOL s.r.o. ZUŠ M. Schneidera - Trnavského PaedDr. Gabriel Kalapoš riaditeľ 17.05.2022
Faktúra FA september 94-113/2021 s DPH 28.09.2021 30.09.2021
Faktúra FA 102-118 s DPH 28.09.2020 28.09.2020
Faktúra FA 103-116 s DPH 29.07.2022 ZUŠ M. Schneidera - Trnavského 29.07.2022
Faktúra FA 117-129 s DPH 18.08.2022 19.08.2022
Faktúra FA 119-134 s DPH 08.10.2020 08.10.2020
Faktúra FA 13-31/2022 s DPH 23.02.2022 23.02.2022
Faktúra FA 130-146/2022 s DPH 26.09.2022 30.09.2022
Faktúra FA 135-147 s DPH 04.11.2020 04.11.2020
Faktúra FA 147-170/2022 s DPH 20.10.2022 28.10.2022
Faktúra FA 148-160 s DPH 02.12.2020 02.12.2020
Faktúra FA 161-184 s DPH 28.12.2020 28.12.2020
Faktúra FA 171-185/2022 s DPH 29.11.2022 29.11.2022
Faktúra FA 174-183/2022 s DPH 24.01.2022 28.01.2022
Faktúra FA 186-205/2022 s DPH 22.12.2022 29.12.2022
Faktúra FA 32-44/2022 s DPH 29.03.2022 30.03.2022
zobrazené záznamy: 1-20/2054