Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra f51 s DPH 03.06.2011 16.04.2012
Objednávka o13 s DPH 01.07.2011 16.04.2012
Faktúra f52 s DPH 11.07.2011 16.04.2012
Objednávka o19 s DPH 01.08.2011 16.04.2012
Faktúra f56 s DPH 04.08.2011 16.04.2012
Objednávka o14 s DPH 08.08.2011 16.04.2012
Faktúra f53 s DPH 11.08.2011 16.04.2012
Objednávka o17 s DPH 15.08.2011 16.04.2012
Objednávka o16 s DPH 22.08.2011 16.04.2012
Objednávka o15 s DPH 22.08.2011 16.04.2012
Faktúra f54 s DPH 05.09.2011 16.04.2012
Faktúra f55 s DPH 05.09.2011 16.04.2012
Objednávka o18 s DPH 12.09.2011 16.04.2012
Faktúra f57 s DPH 13.09.2011 16.04.2012
Faktúra f58 s DPH 14.09.2011 16.04.2012
Faktúra f59 s DPH 27.09.2011 16.04.2012
Faktúra f60 s DPH 28.09.2011 16.04.2012
Faktúra f61 s DPH 04.10.2011 16.04.2012
Objednávka o20 s DPH 17.10.2011 16.04.2012
Faktúra f62 s DPH 27.10.2011 16.04.2012
zobrazené záznamy: 1-20/2054