Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Zmluva z2 s DPH 02.11.2011
Faktúra f47 s DPH 02.11.2011
Faktúra f56 s DPH 04.08.2011 16.04.2012
Faktúra f55 s DPH 05.09.2011 16.04.2012
Faktúra f54 s DPH 05.09.2011 16.04.2012
Faktúra f53 s DPH 11.08.2011 16.04.2012
Faktúra f52 s DPH 11.07.2011 16.04.2012
Faktúra f51 s DPH 03.06.2011 16.04.2012
Faktúra f50 s DPH 02.11.2011
Faktúra f49 s DPH 02.11.2011
Faktúra f48 s DPH 02.11.2011
Faktúra f46 s DPH 02.11.2011
Faktúra f58 s DPH 14.09.2011 16.04.2012
Faktúra f45 s DPH 02.11.2011
Faktúra f44 s DPH 02.11.2011
Faktúra f43 s DPH 02.11.2011
Faktúra f42 s DPH 02.11.2011
Faktúra f41 s DPH 02.11.2011
Faktúra f40 s DPH 02.11.2011
Faktúra f39 s DPH 02.11.2011
zobrazené záznamy: 1-20/2054