Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Faktúra FA 147-170/2022 s DPH 20.10.2022
Objednávka OBJ 43-51/2022 s DPH 17.10.2022 PaedDr. Gabriel Kalapoš riaditeľ
Zmluva o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaží detí 3 000,00 s DPH 10.10.2022 Regionálny úrad školskej správy v Trnave ZUŠ M. Schneidera - Trnavského Mgr. Mária Reiffersová zástupkyňa riaditeľa
Objednávka OBJ 42/2022 s DPH 03.10.2022 PaedDr. Gabriel Kalapoš riaditeľ
Objednávka OBJ 39-41/2022 s DPH 30.09.2022 PaedDr. Gabriel Kalapoš riaditeľ
Faktúra FA 130-146/2022 s DPH 26.09.2022
Objednávka OBJ 37-38/2022 s DPH 23.09.2022 PaedDr. Gabriel Kalapoš riaditeľ
Objednávka OBJ 36/2022 s DPH 06.09.2022 PaedDr. Gabriel Kalapoš riaditeľ
Faktúra FA 117-129 s DPH 18.08.2022
Objednávka OBJ 32-35/2022 s DPH 18.08.2022 PaedDr. Gabriel Kalapoš riaditeľ
Faktúra FA 103-116 s DPH 29.07.2022 ZUŠ M. Schneidera - Trnavského
Objednávka OBJ 31 s DPH 28.07.2022 ZUŠ M. Schneidera - Trnavského PaedDr. Gabriel Kalapoš riaditeľ
Objednávka OBJ 29-30 s DPH 04.07.2022 ZUŠ M. Schneidera - Trnavského PaedDr. Gabriel Kalapoš riaditeľ
Zmluva Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke lektriny s DPH 29.06.2022 MAGNA ENERGIA a.s. PaedDr. Gabriel Kalapoš riaditeľ
Faktúra FA 82-102/2022 s DPH 28.06.2022
Objednávka OBJ 25-28/2022 s DPH 13.06.2022 PaedDr. Gabriel Kalapoš riaditeľ
Zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 26.05.2022 Divadlo Jána Palárika v Trnave ZUŠ M. Schneidera - Trnavského PaedDr. Gabriel Kalapoš riaditeľ
Faktúra FA 66-81/2022 s DPH 26.05.2022
Objednávka OBJ 17-24 s DPH 25.05.2022 PaedDr. Gabriel Kalapoš riaditeľ
Zmluva Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov s DPH 16.05.2022 ZEDOL s.r.o. ZUŠ M. Schneidera - Trnavského PaedDr. Gabriel Kalapoš riaditeľ
zobrazené záznamy: 1-20/1995