Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Zmluva z2 s DPH 02.11.2011
Zmluva o výpožičke 15/2019 s DPH 13.05.2019 16.05.2019
Zmluva rámcová Lyreco s DPH 04.06.2019 05.07.2019
Zmluva o výpožičke 20/2019 s DPH 06.06.2019 19.06.2019
Zmluva nájomná 2/2019 s DPH 13.05.2019 20.05.2019
Zmluva nájomná 3/2019 s DPH 13.05.2019 17.05.2019
Zmluva nájomná 1/2019 s DPH 16.04.2019 16.05.2019
Zmluva o výpožičke 11/2019 s DPH 26.03.2019 16.05.2019
Zmluva org. a materiálno-technické zabezpečenie Schneiderovej Trnavy s DPH 21.03.2019 25.03.2019
Zmluva o spolupráci s DPH 20.11.2019 09.12.2019
Zmluva o poskytnutí fin. dotácie s DPH 13.02.2019 19.03.2019
Zmluva o dielo s DPH 21.06.2018 19.02.2019
Zmluva zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby s DPH 25.01.2019 28.01.2019
Zmluva schneiderova trnava s DPH 14.03.2018 14.03.2018
Zmluva zmluva o dielo s DPH 01.08.2012 17.09.2012
Zmluva zmluva o dielo 15.8.2012 s DPH 15.08.2012 17.09.2012
Zmluva nájomná ReBarbora s DPH 05.06.2017 05.11.2019
Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 16.12.2019 18.12.2019
Zmluva vema v4 cloud s DPH 01.10.2017 29.11.2017
Zmluva Rámcová dohoda o dodávke zemného plynu s DPH 12.11.2020 16.11.2020
zobrazené záznamy: 1-20/2052