Domov História O škole Štúdium Fotoalbum Schneiderova Trnava

Pokyny k platbe školného

Platba školného

 

Od školského roku 2015/2016 sme prešli na nový spôsob platieb cez Edupage. Každý rodič bude mať prehľad o platbách svojho dieťaťa po prihlásení na stránke školy. Prihlasovacie údaje (variabilný symbol + meno a heslo na prihlásenie) si novoprijatí žiaci prevezmú u svojho triedneho učiteľa. Prebraté prihlasovacie údaje (variabilný symbol + meno a heslo na prihlásenie) si starostlivo uschovajte budete ich potrebovať počas celej doby štúdia na našej škole. Platby bude možné prevádzať internet bankingom alebo trvalým príkazom zadaným v banke. !!! Platba šekom nie je možná !!!

!!! Ak neplatíte mesačne !!!, tak školné za obdobie september - december 2018 musí byť zaplatené do 15.10.2018 - celá suma prevodom na účet: IBAN: SK90 0200 0000 0000 77036212  BIC: SUBASKBX

Pokyny k platbe školného september - december 2018 internet banking - otvoriť

Pokyny k prihláseniu na stránku ZUŠ-Trnava (https://zustrnavskeho.edupage.org) pre kontrolu Vašich platieb - otvoriť

Všeobecne záväzné nariadenie - otvoriť