Domov História O škole Štúdium Fotoalbum Schneiderova Trnava

Ponuka pracovného miesta

Voľné pracovné miesta

ZUŠ M. Schneidera - Trnavského v Trnave hľadá pedagóga v predmete:

HRA NA GITARU

s nástupom od 01.marca 2019

V prípade záujmu sa ohláste cez mail, telefonicky alebo osobne.

Kontakt:  033/3236670 - PaedDr. Gabriel Kalapoš riaditeľ - gabriel.kalapos@zusmst.trnava.sk, 033/3236674 - Mgr. Mária Reiffersová - zástupkyňa riaditeľa ZUŠ-zusttzastupkyna@gmail.com, 033/3236682 - Mgr. art. Juraj Vrobel - zástupca riaditeľa ZUŠ-zustrnava.vrobel@gmail.com