Domov História O škole Štúdium Fotoalbum Schneiderova Trnava

Prijímacie skúšky

Informácie

Školský rok 2017/2018

Štúdium I.stupňa na ZUŠ bude trvať s prípravkou 9 rokov /8 rokov hudobný odbor+1 rok prípravka/, žiaci môžu študovať hudobný odbor už od prvého ročníka ZŠ /6 rokov/, aj keď ešte nevedia čítať a písať.

NOVÉ!!!

Riaditeľstvo ZUŠ oznamuje, že od 01.01.2017 je rodič alebo zákonný zástupca uchádzača o štúdium povinný ešte pred termínom talentových skúšok 24.04 - 25.04.2017 vyplniť elektronickú prihlášku, ktorá je na web. stránke školy. (ľavý baner kolonka prihláška) V budove školy bude prebiehať na vyhradenom mieste registrácia. K registrácii potrebujete mať vytlačenú elektronickú prihlášku, ak si ju nemáte možnosť vytlačiť indentifikujete sa evidenčným kódom, ktorý Vám bol pri zaslaní vyplnenej elektronickej prihlášky pridelený.

 

Základná umelecká škola Mikuláša Schneidera Trnavského

pozýva na

TALENTOVÉ PRIJÍMACIE SKÚŠKY

Do všetkých odborov – hudobného, tanečného, literárno – dramatického na školský rok 2017/2018.

         V hudobnom odbore ponúkame záujemcom základné štúdium hry na tieto hudobné nástroje:

klavír, flauta, trúbka, klarinet, pozauna, lesný roh, tuba, saxofón, husle, viola, violončelo, gitara - klasická , basgitara, akordeón, keyboard, bicie nástroje, spev, hlasová výchova.

            V tanečnom odbore ponúkame štúdium klasického tanca, základy pohybovej výchovy, hip – hop tance a iné.

            V literárno – dramatickom odbore sa záujemcovia budú venovať základom hereckej výchovy.

            V školskom roku 2017/2018 budú v ZUŠ pracovať tieto súbory:

Gitarový súbor

Komorný sláčikový súbor

Dixieland

 

Prijímacie skúšky sa konajú

 dňa 24. a 25. apríla 2017

v čase od 14:00hod. do 17:30hod.

v budove školy na Štefánikovej ulici č.2 / Pod mestskou vežou /

Prijímacích talentových skúšok sa môžu zúčastniť deti od veku 6 rokov, mládež a dospelí.

Všetky deti do 10 rokov musia prísť na prijímacie skúšky v sprievode rodičov

Prípadné informácie na tel.č. 32 36 674, 32 36 682

TEŠÍME SA NA VÁS

www.zustrnava.sk

Predpoklady na úspešné splnenie prijímacích skúšok:

Hudobný odbor:

  1. Zaspievať ľubovoľnú pieseň
  2. Čistá intonácia a rytmické cítenie
  3. Nie je nutné vedieť hrať na vybraný hudobný nástroj

 

Literárno – dramatický odbor:

  1. Pripraviť si krátku poéziu alebo prózu ( nie je povinné spamäti ) + zaspievať pieseň
  2. Improvizačné schopnosti, rytmické cítenie, fantázia a predstavivosť
  3. Deti od 5-6 rokov / schopnosť zapamätať si text, čítať /

 

Tanečný odbor:

  1. Výborné rytmické cítenie, improvizačné schopnosti
  2. Pripraviť si krátky tanečný vstup / choreografia / nie je podmienkou
  3. Pripraviť si ľubovoľnú pieseň / deti od 5-10rokov /