Domov História O škole Štúdium Fotoalbum Schneiderova Trnava

Prijímacie skúšky

Informácie

Školský rok 2018/2019

Štúdium I.stupňa na ZUŠ bude trvať s prípravkou 9 rokov /8 rokov hudobný odbor+1 rok prípravka/, žiaci môžu študovať hudobný odbor už od prvého ročníka ZŠ /6 rokov/, aj keď ešte nevedia čítať a písať.

NOVÉ!!!

Riaditeľstvo ZUŠ oznamuje, že od 01.01.2017 je rodič alebo zákonný zástupca uchádzača o štúdium povinný ešte pred termínom talentových skúšok 19.04 - 20.04.2018 vyplniť elektronickú prihlášku, ktorá je na web. stránke školy. (ľavý baner kolonka prihláška) V budove školy bude prebiehať na vyhradenom mieste registrácia. K registrácii potrebujete mať vytlačenú elektronickú prihlášku, ak si ju nemáte možnosť vytlačiť opíšte si evidenčný kód, ktorý Vám bol pridelený po vyplnení prihlášky a ten predložíte pri zápise ako doklad.

 

Základná umelecká škola Mikuláša Schneidera Trnavského

pozýva na

TALENTOVÉ PRIJÍMACIE SKÚŠKY

Do všetkých odborov – hudobného, tanečného, literárno – dramatického na školský rok 2018/2019.

         V hudobnom odbore ponúkame záujemcom základné štúdium hry na tieto hudobné nástroje:

klavír, flauta, trúbka, klarinet, pozauna, lesný roh, tuba, saxofón, husle, viola, violončelo, kontrabas, gitara - klasická , basgitara, akordeón, keyboard, bicie nástroje, spev, hlasová výchova.

            V tanečnom odbore ponúkame štúdium klasického tanca, základy pohybovej výchovy, hip – hop tance a iné.

            V literárno – dramatickom odbore sa záujemcovia budú venovať základom hereckej výchovy.

            V školskom roku 2018/2019 budú v ZUŠ pracovať tieto súbory:

Gitarový súbor

Komorný sláčikový súbor

Dixieland

 

Prijímacie skúšky sa konajú

 dňa 19. a 20. apríla 2018

v čase od 14:00hod. do 17:30hod.

v budove školy na Štefánikovej ulici č.2 / Pod mestskou vežou /

Prijímacích talentových skúšok sa môžu zúčastniť deti od veku 6 rokov, mládež a dospelí.

Všetky deti do 10 rokov musia prísť na prijímacie skúšky v sprievode rodičov

Prípadné informácie na tel.č. 32 36 674, 32 36 682

TEŠÍME SA NA VÁS

www.zustrnava.sk

Predpoklady na úspešné splnenie prijímacích skúšok:

Hudobný odbor:

  1. Zaspievať ľubovoľnú pieseň
  2. Čistá intonácia a rytmické cítenie
  3. Nie je nutné vedieť hrať na vybraný hudobný nástroj

 

Literárno – dramatický odbor:

  1. Pripraviť si krátku poéziu alebo prózu ( nie je povinné spamäti ) + zaspievať pieseň
  2. Improvizačné schopnosti, rytmické cítenie, fantázia a predstavivosť
  3. Deti od 5-6 rokov / schopnosť zapamätať si text, čítať /

 

Tanečný odbor:

  1. Výborné rytmické cítenie, improvizačné schopnosti
  2. Pripraviť si krátky tanečný vstup / choreografia / nie je podmienkou
  3. Pripraviť si ľubovoľnú pieseň / deti od 5-10rokov /