Domov História O škole Štúdium Fotoalbum Schneiderova Trnava

Projekt Virtuoso

O projekte Virtuoso

Virtuoso

Charakteristika projektu:
VIRTUOSO je hudobný projekt, ktorého hlavným podporovateľom a organizátorom je Nadácia HB Reavis. Tento projekt vychádza z princípov programov hudobného vzdelávania El Sistema vo Venezuele a InHarmony vo Veľkej Británii. Nadácia HB Reavis finančne podporí talentované deti zo sociálne slabších rodín, ktoré sú súčasťou orchestra a zároveň postaví základy nového hudobné telesa, ktoré na Slovensku v súčasnosti neexistuje.
Hlavnou myšlienkou projektu je zložiť obrovský orchester z talentovaných detí z celého Slovenska – presnejšie je to spojenie ôsmych detských orchestrov sformovaných v každom krajskom meste do jedného veľkého 64 – členného Národného mládežníckeho orchestra.
Vybrané základné umelecké školy absolvujú s Národným mládežníckym orchestrom niekoľko koncertov ročne – v Bratislave, Košiciach a na festivale Pohoda v Trenčíne. Do projektu sú totiž zapojené aj osobnosti pop music.

Merateľné ciele projektu:
64 zapojených detí
8 zapojených ZUŠ a 8 detských orchestrov
Vytvorenie národného mládežníckeho orchestra a jeho koncertovanie v rámci Slovenska a budúcnosti aj v zahraničí
viac ako 800 oslovených rodičov a rodinných príslušníkov

Hodnotové ciele projektu:
vytvorenie jedinečného hudobného telesa, prostredníctvom ktorého získajú talentované deti z akéhokoľvek prostredia motiváciu pokračovať v hudbe, stretávať sa s rovesníkmi s rovnakých záujmom a možnosť pravidelne prezentovať svoj talent v rámci Slovenska
vytvorenie siete, v ktorej prvýkrát komunikujú a pracujú na jednom projekte všetky krajské ZUŠ
dosah na jednotlivcov (deti, rodičia, rodinní príslušníci)
dosah na komunitu (učitelia, učitelia ZUŠ, krajské mestá)
dosah na celú spoločnosť (nový systémový projekt v rámci hudobného vzdelávania na Slovensku)

Repertoár orchestra:
* H. Purcell – Festival Rondeau zo Suity Abdelazer
* A. Vivaldi – Štyri ročné obdobia, Jar
* E. Morricone – Gabriel´s oboe z filmu
* J. Haydn – Detská symfónia,
* Igor Dibák – Bagately
* L.Bernstein – West side story
* G. Dusík – mix
* J. Offenbach – Can Can
* Carlos Gardel -Tango
* P. Martin – Sovetto
* K. Jerkins – Palladio

Členovia Národného mládežníckeho orchestra:

Základná umelecká škola Mikuláša Schneidera Trnavského, Trnava

Základná umelecká škola Jozefa Rosinského v Nitre

Základná umelecká škola Exnárova 6, Bratislava

Základná umelecká škola Karola Pádivého, Trenčín

Základná umelecká škola Jána Cikkera, Banská Bystrica

Základná umelecká škola Márie Hemerkovej, Košice

Základná umelecká škola Ladislava Árvaya, Žilina

Základná umelecká škola Mikuláša Moyzesa, Prešov

Dirigentom Národného mládežníckeho orchestra je Mgr. art Igor Dohovič, PhD., ktorý má za sebou štúdium operno – symfonického dirigovania a huslí na AMU v ukrajinskom Ľvove. V Štátnom divadle v Košiciach pôsobil najskôr ako dirigent a po pár rokoch sa stal šéfdirigentom. Od roku 1998 je umeleckým riaditeľom a dirigentom orchestra Musica Iuvenalis.

 

Viac o projekte si môžete prečítať na nasledujúcom odkaze - Projekt Virtuoso