Domov História O škole Štúdium Fotoalbum Schneiderova Trnava

O škole

Profil školy

Základnú umeleckú školu navštevuje v šk. roku 2015/2016 698 žiakov, z toho:

  • v hudobnom odbore 555 žiakov
  • v tanečnom odbore 51 žiakov
  • v LDO 92 žiakov

Vysunuté pracoviská ZUŠ:

  • Červeník 14 žiakov
  • Trstín 16 žiakov
 

ZAMESTNANCI ZUŠ

VEDENIE ŠKOLY
Riaditeľ ZUŠ: PaedDr. Gabriel Kalapoš
Zástupca riaditeľa: Mgr. Drahomíra Benciová
Zástupca riaditeľa: Mgr.art. Juraj Vrobel

PEDAGOGICKÍ PRACOVNÍCI

HUDOBNÝ ODBOR

KLAVÍRNE ODDELENIE:
Mgr. Jarmila Hudecová – vedúca PK

Pedagógovia:
Edita Planková, Bc. Alžbeta Remenárová, Erika Novanská, Mgr. Anna Smiešková, Alena Slivová, Roman Solčanský DiS.art.,

Mgr. Andrea Bendová, Margaréta Palíková, Peter Frátrik, Mgr. Milan Ivan, PaedDr. Martina Tomašovičová, Mgr. Vladimíra Švitelová

AKORDEÓNOVÉ ODDELENIE:
Mgr. Marta Čeleďová – vedúca PK

Pedagógovia:
Mgr. Katarína Chalúpková, Alexander Berger, Elena Danišová

KEYBOARDOVÉ ODDELENIE:
Mgr. Marta Čeleďová – vedúca PK

Pedagógovia:
Mgr. art. Marián Kokavec, Elena Danišová, Mgr. Katarína Chalúpková, Alexander Berger

ODDELENIE SLÁČIKOVÝCH NÁSTROJOV:
PaedDr. Alžbeta Ševečková – vedúca PK

Pedagógovia:
MgA. Eduard Vaněk, Lenka Raková, Mgr. art. Zuzana Bilaničová, Mgr. Marián Štúň, M.Mus Jana Andevska

ODDELENIE DYCHOVÝCH A BICÍCH NÁSTROJOV:
Vlasta Kozánková – vedúca PK

Pedagógovia:
Peter Bunček, Milan Kuzma, Bc. Michal Skácel, Mgr.art. Juraj Vrobel, Daša Kosorínová, Bc. Katarína Lukšicová DiS.art.

GITAROVÉ ODDELENIE:
Mária Smažáková – vedúci PK

Pedagógovia:
Mgr. Peter Čeleďa, Mária Strečanská, Zuzana Balgavá / na pobočke v Trstíne/, Mgr. art. Juraj Gregorík, Mgr. Miroslav Vavříček

SPEVÁCKE ODDELENIE:
Mgr. Mária Reiffersová - vedúca PK

Pedagógovia:
Bc. Vlasta Berková, Marek Tokoš DiS.art., Mgr. Anna Smiešková, Soňa Amerová

HUDOBNÁ NÁUKA:
PhDr. Lenka Danišová – vedúca PK

Pedagógovia:
PaedDr. Gabriel Kalapoš, Mgr. Drahomíra Benciová, Mgr. Jarmila Hudecová, Mgr. art. Marián Kokavec, PaedDr. Martina Tomašovičová, Vlasta Kozánková, Mgr. Marta Čeleďová

LITERÁRNO DRAMATICKÝ ODBOR
Mgr. Blanka Blesáková – vedúca PK

Pedagógovia:
Martina Justusová, Andrea Blesáková

TANEČNÝ ODBOR
Barbora Bažíková DiS.art. – vedúca PK

Pedagógovia:
Mária Vagalová